Sveins jernbanebilder

Velg strekning: Hovedbanen, Oslo Ø/S, Østfoldbanen, Solørbanen, Oslo-Grefsen, Grefsen-Kjelsås, Kjelsås-Movatn, Movatn-Roa, Roa-Gjøvik m sidelinjer, Valdresbanen, Drammen-Hokksund-Kongsberg, Randsfjordbanen, Krøderbanen, Sperillbanen, Drammenbanen, Drammen-Tønsberg-Eidanger, Hamar-Elverum, Elverum-Koppang, Koppang-Tynset, Lillehammer-Dombås, Raumabanen, Støren-Heimdal, Heggstad-Selsbakk, Selsbakk-Trondheim, Stavne-Leangenbanen, Tynset-Rugldalen, Rugldalen-Støren, Trondheim st, Trondheim-Være, Være, Sjølyst BP-(Midtsandan), Midtsandan-Hell, Hell-Storlien, Hell-Sunnanbanen, Dovrebanen, Sunnan-Grong-Namsos, Grong-Majavatn, Majavatn-Mo i rana, Mo-Bodø, Hønefoss-Ål, Ål-Voss,

Være

Tilgrensende: Meråkerbanen vestover, Meråkerbanen østover

vare.png

Klikk på gule og blå prikker for å se bilder tatt fra denne standplassen eller rett i nærheten.

39 standplasser:

Være vest: overgangsbro v. Hansbakkfjæra km 8.2, (0) | Være vest: pynten øst for Hansbakkfjæra km 8.2, (0) | Være vest: ved forsignal til PLO Grytbakkstranda km 8.75, (0) | Være vest: Ranheimveien 299 km 8.8, (17) | Være vest: ved Ranheimveien 303 km 8.85, (20) | Være vest: v forsignalet km 8.9, (0) | Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt km 8.95, (2) | Være vest: planovergang sørside km 9, (13) | Være vest: planovergang nordside km 9, (10) | Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent km 9, (14) | Være vest: gang/sykkervei v. bussholdeplass km 9, (3) | Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord km 9.05, (2) | Være vest: på jordets østside km 9.1, (5) | Være vest: busslomme retning øst på fylkesveien km 9.15, (1) | Være vest: Fra Være Vestre og vestover km 9.2, (2) | Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp km 9.21, (19) | Være vest: Fra bro ved tidl. Være hp og vestover km 9.22, (27) | Være midten: Fra bro ved tidl. Være hp og østover km 9.22, (13) | Være midten: Skjæring ved tidl. Være hp km 9.23, (1) | Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde km 9.24, (23) | Være Vestre nedre km 9.25, (3) | Være midten: Solstrand km 9.25, (2) | Være midten: Allé v. Minde småbruk km 9.29, (7) | Være midten: Fra Være Vestre og østover km 9.3, (0) | Være midten: Fra veien til Væretrøa km 9.4, (2) | Være midten: v Minde småbruk km 9.4, (9) | Være midten: Fra hovedveien, litt vest for stikkveien ned til Elingaard km 9.5, (1) | Være øst: rett vest for planovergang ved Elingaard km 9.7, (6) | Være øst: planovergang v Elingaard, sørsida km 9.8, (6) | Være øst: planovergang v Elingaard, nordsida km 9.8, (4) | Være øst: Væresholmen km 9.8, (3) | Være øst: v. eiendommen Elingaard km 9.9, (0) | Være øst: v busslomme på Væresletta km 10, (3) | Være øst: Væresletta fra veien km 10, (3) | Være øst: på jordet km 10.1, (7) | Være øst: v. eiendommen Lillbo km 10.1, (13) | Være øst: fra veilomme ved kommunegrensa km 10.2, (3) | Være øst: jordekanten ved kommunegrensa km 10.2, (2) | Være øst: ved Sjølyst BP km 10.2, (1) |

Antall bilder på et sted/strekning i parentes. Tilsammen 247 på denne strekningen.

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp, km 9.21

Galleriet

19 bilder:

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 56163 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 56149 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1990-05-10
Tog 9754, Di 4.651
Vist 6930 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1998-05-14
Tog 5792, Di 6
Vist 8235 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1998-05-22
Tog 429, 92
Vist 9742 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1998-05-22
Tog 429, 92
Vist 9737 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1999-05-00
Tog 5781, Di 8
Vist 8289 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1999-05-00
Tog 5781, Di 8
Vist 8289 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-09-00
Tog 5781, Di 8, dobbel
Vist 9828 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-10-00
Tog 478, Di 3
Vist 29072 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2002-07-03
Tog 476, Di 4
Vist 13488 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2003-05-06
Tog 5745, CD 66
Vist 9519 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2003-07-13
CD 66
Godstog helt ute av rute
Vist 7404 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2003-09-10
Tog 5745, CD 66
Vist 11362 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2004-08-13
Tog 461, Di 4
Vist 12540 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2007-05-18
Tog 5791, Di 8
Vist 5374 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2007-06-21
Tog 5795, CD 66
Vist 5823 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2007-07-06
Tog 5792, 66.405+CD 66
Vist 4025 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2018-09-07
Tog 476, Di 4
Vist 2460 ganger

Liste over standplasser

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 882 treff på sesfoto, og 3598380 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 526 treff ·