Sveins jernbanebilder

Bakgrunsbildet

Lambertseter 29.5.66

Dette er det første bildet jeg har tatt med tilknytning til et skinnegående transportmiddel.
Det er tatt 29. mai 1966 på Lambertseter stasjon på T-banen i Oslo. Jeg hadde kjøpt mitt første kamera et par uker tidligere, en Voigtländer Vitoret 35 mm kompaktkamera med raskeste lukker 1/125 sekund. Det var bare å lære seg å være stødig på handa!.

I ettertid kan vi si at bldet viser et stykke byhistorie og samferdselshistorie. Det er tatt den første uka det var T-bane i Oslo. Kontaktledningstolpene etter den forutgående sporveisdriften på Lambertseterbanen er fortsatt på plass, så lenge det varte. Lambertseterbanen går til Oslo første drabantbyområde. Blokkene og garasjene i bakgrunnen er typiske for perioden.

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 253 treff på sesfoto, og 1749362 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 331 treff ·