Sveins jernbanebilder

Velg strekning: Hovedbanen, Oslo Ø/S, Østfoldbanen, Solørbanen, Oslo-Grefsen, Grefsen-Kjelsås, Kjelsås-Movatn, Movatn-Roa, Roa-Gjøvik m sidelinjer, Valdresbanen, Drammen-Hokksund-Kongsberg, Randsfjordbanen, Krøderbanen, Sperillbanen, Drammenbanen, Drammen-Tønsberg-Eidanger, Hamar-Elverum, Elverum-Koppang, Koppang-Tynset, Lillehammer-Dombås, Raumabanen, Støren-Heimdal, Heggstad-Selsbakk, Selsbakk-Trondheim, Stavne-Leangenbanen, Tynset-Rugldalen, Rugldalen-Støren, Trondheim st, Trondheim-Være, Være, Sjølyst BP-(Midtsandan), Midtsandan-Hell, Hell-Storlien, Hell-Sunnanbanen, Dovrebanen, Sunnan-Grong-Namsos, Grong-Majavatn, Majavatn-Mo i rana, Mo-Bodø, Hønefoss-Ål, Ål-Voss,

Sjølyst BP-(Midtsandan)

Tilgrensende: Meråkerbanen vestover, Meråkerbanen østover

Sjolys-Midtsand.jpg

Klikk på gule og blå prikker for å se bilder tatt fra denne standplassen eller rett i nærheten.

41 standplasser:

Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen km 10, (6) | Sjølyst BP km 10.24, (4) | Hundhamaren, fra overgangsbro km 11, (4) | Hundhamaren, naust v. nedl. hp km 11.08, (7) | Hundhamaren, fra nes km 11.1, (16) | Saksvikbukta, nes ved inngang km 11.3, (2) | Saksvika, badeplass km 11.5, (12) | Saksvika, fra jorde på sørsida, rett ved tidl. Saksvik hp km 11.75, (5) | Saksvikbukta, fra naust km 11.8, (14) | Saksvika fra Auntrøa (ovenfor fylkesvei) km 11.9, (0) | Saksvika, fra gamle-E6 km 11.9, (13) | Saksvika fra Auntrøa (nedenfor fylkesvei) km 11.9, (1) | Saksvikbukta, sett fra Ålia km 12, (155) | Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen km 12, (4) | Saksvika, fra strand syd km 12.1, (19) | Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden km 12.3, (8) | Vikhamar st., utkjør vest, Sjøvegen km 12.3, (11) | Fra Vikhammeråsen, mot Vikhamar st km 12.5, (4) | Vikhammer, Granholtveien km 12.6, (1) | Vikhamar st km 12.69, (20) | Stasjonsfjæra km 12.7, (2) | Vikhahar st. øst km 13, (1) | Vikhamar st., ved utkjør øst km 13.2, (11) | Øst for innkjør Vikhamar st km 13.5, (10) | Vikhammerløkka km 13.76, (1) | Vest ved jordet ved Malvik st, ved forsignal Vikhamar km 14.4, (3) | Malvikvn. 421, veidele vei ned mot jordene ved Malvik st km 14.5, (5) | Malvik, vest km 14.6, (2) | Malvik st km 14.77, (11) | Malvikbukta, ved pumpehuset km 14.8, (1) | Enden av Basunvegen, med flott utsikt østover km 15, (1) | Haugan gård km 15.2, (2) | Veikryss ved tidl. Haugan hp. km 15.5, (2) | Overgangsbro ved Torp BP, Haugan hp (nedl.) km 15.53, (6) | Malvikodden øst km 16, (2) | Nedre Torp km 16.1, (7) | Torp hp, Malvikvn. 630 km 16.62, (2) | Vest for bro over Sagelva km 17, (3) | Ved bro over Sagelva bak Sandbakken tidl. skole km 17.2, (5) | Overgangsbro, Storsand Camping km 17.4, (0) | Storsand-Midtsand, v undergang til Intra km 17.8, (1) |

Antall bilder på et sted/strekning i parentes. Tilsammen 384 på denne strekningen.

Saksvikbukta, sett fra Ålia, km 12

Galleriet

155 bilder:

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 477, Di 3
Vist 34049 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 5781, Di 3 + SJ T44
Vist 30070 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 478, Di 3
Vist 32937 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 5796, Di 3 x 2
Vist 30783 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 451, Di 3
Vist 33503 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-03-00
92
92-sett gjennom Saksvika
Vist 9020 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27
Tog 5792, Di 3 x 2
Vist 32808 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-06-14
Tog 477, Di 4
Vist 16691 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2000-05-00
Tog 384, Di 3
Vist 32476 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-06
Tog 475, Di 4
Vist 15938 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-07
Tog 471, Di 4
Vist 17727 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-07
Tog 471, Di 4
Vist 17726 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-09
Tog 5792, Di 8, dobbel
Vist 14634 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-11
Tog 36, 92
Vist 12964 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-11
Tog 472, Di 4
Vist 15912 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-11
Tog 475, Di 4
Vist 15938 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-12
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14904 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-12
Tog 472, Di 4
Vist 15911 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-12
Tog 475, Di 4
Vist 15937 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-12
Tog 475, Di 4
Vist 15937 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-13
Tog 5780, Di 8, dobbel
Alt. tog 5792 fem timer forsinket
Vist 12292 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-13
Tog 5793, Di 8, dobbel
Vist 12747 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-13
Tog 5756, Di 8
Usikker togangivelse
Vist 10724 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-17
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14903 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-08-21
Tog 5794, Di 8
Vist 11315 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-08-22
Tog 1702, 92
Vist 12776 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-08-22
Tog 5794, Di 8, dobbel
Vist 12861 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-04-24
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14903 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-04-26
Tog 5794, CD 66
Vist 12892 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-04-28
Tog 5748, CD 66
Vist 13248 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-05
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14903 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-05
Tog 5730, CD 66
Vist 12303 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-05
Tog 5792, CD 66
Vist 14664 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-06
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14903 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-07
Tog 476, Di 4, dobbel
med finke
Vist 11718 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-09
Tog 5781, CD 66
Vist 13310 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-10
Tog 5741, CD 66
Vist 12738 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-10
Tog 5741, CD 66
Vist 12738 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-10
Tog 476, Di 4
Vist 16944 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-13
Tog 425, 92
Vist 12879 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 5794, Di 8, dobbel
Vist 12860 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 476, Di 4
Vist 16944 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 5741, CD 66
Vist 12738 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 5741, CD 66
Vist 12738 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 441, 92, dobbelsett
Vist 9658 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 441, 92, dobbelsett
Vist 9658 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 477, Di 4
Vist 16674 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-18
Tog 477, Di 4
Vist 16674 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-23
Tog 477, Di 4
Vist 16673 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-28
Tog 426, 92
Vist 13081 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-28
Tog 5745, Di 8
Vist 13245 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-28
Tog 5792, Di 8, dobbel
Vist 14631 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-28
Tog 472, 93, dobbelsett
Vist 10344 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-28
Tog 5781, CD 66
Vist 13309 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-30
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14901 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-30
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14901 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-02
Tog 5781, CD 66
Vist 13309 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-02
Tog 5781, CD 66
Vist 13309 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 5793, CD 66
Vist 12776 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 5793, CD 66
Vist 12776 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 11701, 92
Tomtog
Vist 12828 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 421, 92
Tomtog
Vist 13027 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 5794, Di 8, dobbel
Vist 12859 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 476, Di 4
Vist 16942 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14901 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 477, Di 4
Havarert 477 returnerer med defekt Di 4 bakerst
Vist 16672 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05
Tog 475, Di 4
Vist 15934 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-06
Tog 5792, Di 8, dobbel
Vist 14631 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-06
Tog 450, 92
Vist 12926 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-06
Tog 472, 93
Vist 11797 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-08
Tog 430, 92.11
Vist 9746 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-08
Tog 34, 92.13
Vist 9915 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-08
Tog 35, 92.13
Vist 10164 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-08
Tog 445, 92.02
Vist 9796 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-08
Tog 475, Di 4
Vist 15936 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-08
Tog 457, 92
Vist 12664 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-08
Tog 454, 92
Vist 12752 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-09
Di 4, kongevogn
Kongetog uten konge på vei til Grong
Vist 8225 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-09
Tog 34, 92
Vist 12948 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-09
Tog 434, 92.02
Vist 9677 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-09
Tog 478, Di 4
Vist 15563 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-10
Tog 454, 92
Vist 12752 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-10
Tog 457, 92
Vist 12664 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-11
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14903 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-13
Tog 429, 92.10
Vist 9916 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-13
Tog 5753, Di 8
Vist 11406 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-13
Tog 5745, Di 8
Vist 13247 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-13
Tog 478, Di 4
Vist 15563 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-13
Tog 477, Di 4
Vist 16674 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-13
Tog 5748, Di 8
Vist 11671 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-14
Tog 472, 93
Vist 11798 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-15
Tog 5795, Di 8, dobbel
Vist 13749 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-15
Tog 462, Di 4
Vist 15018 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-18
Tog 5791, CD 66
Vist 13086 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-18
Tog 5791, CD 66
Vist 13086 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-18
Tog 475, Di 4
Vist 15933 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-19
Tog 5792, CD 66
Vist 12816 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-19
Tog 5781, Di 8
Vist 11734 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-23
Tog 5781, CD 66
Toget snor seg langs St.hans-feirende i fjæra
Vist 11463 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-23
Tog 5781, CD 66
Toget snor seg langs St.hans-feirende i fjæra
Vist 11463 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-24
Tog 5792, CD 66
Vist 12816 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-25
Tog 5791, Di 8, dobbel
Vist 14903 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-28
Tog 5741, CD 66
Vist 10891 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-28
Tog 5745, CD 66
Vist 12976 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-29
Tog 477, 93, dobbelsett
Vist 11106 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-30
Tog 476, Di 4
Vist 16938 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-30
Tog 461, Di 4
Vist 16001 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-03
Tog 5791, CD 66
Vist 14931 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-13
Di 4, dobbel
To Di 4 som løslok. Opprydding etter havarier?
Vist 8195 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-14
Tog 461, Di 4
Vist 16001 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-14
BV DLL Tb eller Tc
Svensk sprøytetog på besøk/arbeid i Norge
Vist 7810 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-14
Tog 5745, CD 66
Vist 14821 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-17
Tog 5781, CD 66
Vist 13307 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-17
Tog 5792, CD 66
Vist 14660 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-30
Tog 5745?, CD 66
Vist 11996 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-09-06
Tog 5794, CD 66
Vist 12888 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-09-07
Tog 471, 93, dobbelsett
Første dag i ruteterminen med 471/72, og dermed type 93 i Bodø-togene
Vist 12155 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-10-18
Tog 5741, CD 66
Vist 12734 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-03
Tog 471, 93
Vist 13608 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-07
Tog 465, Di 4
Vist 14909 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-14
Tog 461, Di 4
461 kjøres bare etter særskilt ordre
Vist 16000 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-14
Tog 5745, CD 66
Vist 14819 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-16
Tog 5794, CD 66
Vist 12887 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-18
Tog 477, Di 4
Vist 16667 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-18
Tog 5795, CD 66
5795 går kun om søndager, og fast først fra påfølgende ruteskifte i juni
Vist 13774 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-27
Tog 5794, CD 66
Vist 12885 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-27
Tog 35, 92.15
Vist 9956 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-04-27
Tog 5745, CD 66
Vist 14817 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-02
Tog 442, 92
Vist 12966 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-04
Tog 5791, CD 66
Vist 14927 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-13
Tog 5781, Di 8, dobbel
Vist 13274 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-16
Tog 442, 92, trippelsett
Trippelsett pga 16.mai-kampen på Lerkendal
Vist 9629 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-23
Tog 441, 92
Vist 12891 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-24
Tog 5791, CD 66
Vist 14925 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-30
Tog 475, Di 4
Vist 15926 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-30
Tog 5795, CD 66
Vist 13771 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-06-20
Tog 5795, CD 66
Vist 13771 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-06-20
Solnedgang kl. 2245
Vist 6431 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-02
Tog 5782, CD 66
kl 0333
Vist 12434 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-02
Rød himmel over Saksvika
Vist 6431 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-15
Tog 5791, CD 66 x 2
Sommerstid slås 5781 og 5791 sammen, og da trengs ofte to lok
Vist 12503 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-15
Tog 5792, CD 66 x 2
Sommerstid slås 5782 og 5792 sammen, og da trengs oftest to lok
Vist 12233 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-21
Tog 433, 92.05
Ny design på type 92
Vist 9796 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-08-01
Tog 5795, CD 66 + Di 8
Vist 10287 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2005-04-24
Tog 5795, CD 66
Vist 13771 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2005-05-22
Tog 471, Di 4
Vist 17713 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2006-04-02
Tog 5795, CD 66
Søndagsgodstoget
Vist 8768 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2006-05-28
Tog 5792, CD 66 x 2
Vist 7712 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2007-04-07
Tog 433, 92
Vist 7699 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2007-04-08
Tog 441, 92
Vist 9647 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2007-04-08
Tog 441, 92
Vist 7704 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2007-07-04
Tog 475, Di 4
Vist 7549 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2007-07-07
Tog 5794, CD 66
Vist 7482 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2020-06-28
Tog 471, Di 4
Vist 4163 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2020-06-28
Tog 5795, CD 313
Vist 4115 ganger

Liste over standplasser

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 75 treff på sesfoto, og 3667567 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 532 treff ·