Sveins jernbanebilder

Velg strekning: Hovedbanen, Oslo Ø/S, Østfoldbanen, Solørbanen, Oslo-Grefsen, Grefsen-Kjelsås, Kjelsås-Movatn, Movatn-Roa, Roa-Gjøvik m sidelinjer, Valdresbanen, Drammen-Hokksund-Kongsberg, Randsfjordbanen, Krøderbanen, Sperillbanen, Drammenbanen, Drammen-Tønsberg-Eidanger, Hamar-Elverum, Elverum-Koppang, Koppang-Tynset, Lillehammer-Dombås, Raumabanen, Støren-Heimdal, Heggstad-Selsbakk, Selsbakk-Trondheim, Stavne-Leangenbanen, Tynset-Rugldalen, Rugldalen-Støren, Trondheim st, Trondheim-Være, Være, Sjølyst BP-(Midtsandan), Midtsandan-Hell, Hell-Storlien, Hell-Sunnanbanen, Dovrebanen, Sunnan-Grong-Namsos, Grong-Majavatn, Majavatn-Mo i rana, Mo-Bodø, Hønefoss-Ål, Ål-Voss,

Sjølyst BP-(Midtsandan)

Tilgrensende: Meråkerbanen vestover, Meråkerbanen østover

Sjolys-Midtsand.jpg

Klikk på gule og blå prikker for å se bilder tatt fra denne standplassen eller rett i nærheten.

41 standplasser:

Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen km 10, (6) | Sjølyst BP km 10.24, (4) | Hundhamaren, fra overgangsbro km 11, (4) | Hundhamaren, naust v. nedl. hp km 11.08, (7) | Hundhamaren, fra nes km 11.1, (16) | Saksvikbukta, nes ved inngang km 11.3, (2) | Saksvika, badeplass km 11.5, (12) | Saksvika, fra jorde på sørsida, rett ved tidl. Saksvik hp km 11.75, (5) | Saksvikbukta, fra naust km 11.8, (14) | Saksvika fra Auntrøa (ovenfor fylkesvei) km 11.9, (0) | Saksvika, fra gamle-E6 km 11.9, (13) | Saksvika fra Auntrøa (nedenfor fylkesvei) km 11.9, (1) | Saksvikbukta, sett fra Ålia km 12, (155) | Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen km 12, (4) | Saksvika, fra strand syd km 12.1, (19) | Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden km 12.3, (8) | Vikhamar st., utkjør vest, Sjøvegen km 12.3, (11) | Fra Vikhammeråsen, mot Vikhamar st km 12.5, (4) | Vikhammer, Granholtveien km 12.6, (1) | Vikhamar st km 12.69, (20) | Stasjonsfjæra km 12.7, (2) | Vikhahar st. øst km 13, (1) | Vikhamar st., ved utkjør øst km 13.2, (11) | Øst for innkjør Vikhamar st km 13.5, (10) | Vikhammerløkka km 13.76, (1) | Vest ved jordet ved Malvik st, ved forsignal Vikhamar km 14.4, (3) | Malvikvn. 421, veidele vei ned mot jordene ved Malvik st km 14.5, (5) | Malvik, vest km 14.6, (2) | Malvik st km 14.77, (11) | Malvikbukta, ved pumpehuset km 14.8, (1) | Enden av Basunvegen, med flott utsikt østover km 15, (1) | Haugan gård km 15.2, (2) | Veikryss ved tidl. Haugan hp. km 15.5, (2) | Overgangsbro ved Torp BP, Haugan hp (nedl.) km 15.53, (6) | Malvikodden øst km 16, (2) | Nedre Torp km 16.1, (7) | Torp hp, Malvikvn. 630 km 16.62, (2) | Vest for bro over Sagelva km 17, (3) | Ved bro over Sagelva bak Sandbakken tidl. skole km 17.2, (5) | Overgangsbro, Storsand Camping km 17.4, (0) | Storsand-Midtsand, v undergang til Intra km 17.8, (1) |

Antall bilder på et sted/strekning i parentes. Tilsammen 384 på denne strekningen.

Vest for bro over Sagelva, km 17

Galleriet

3 bilder:

Vest for bro over Sagelva 2004-03-14
Tog 433, 92.07
Vist 5395 ganger

Vest for bro over Sagelva 2004-03-14
Tog 433, 92.07
Vist 5395 ganger

Vest for bro over Sagelva 2004-03-14
Tog 433, 92.07
Vist 5395 ganger

Liste over standplasser

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 52 treff på sesfoto, og 3667544 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 532 treff ·