Sveins jernbanebilder

Velg strekning: Hovedbanen, Oslo Ø/S, Østfoldbanen, Solørbanen, Oslo-Grefsen, Grefsen-Kjelsås, Kjelsås-Movatn, Movatn-Roa, Roa-Gjøvik m sidelinjer, Valdresbanen, Drammen-Hokksund-Kongsberg, Randsfjordbanen, Krøderbanen, Sperillbanen, Drammenbanen, Drammen-Tønsberg-Eidanger, Hamar-Elverum, Elverum-Koppang, Koppang-Tynset, Lillehammer-Dombås, Raumabanen, Støren-Heimdal, Heggstad-Selsbakk, Selsbakk-Trondheim, Stavne-Leangenbanen, Tynset-Rugldalen, Rugldalen-Støren, Trondheim st, Trondheim-Være, Være, Sjølyst BP-(Midtsandan), Midtsandan-Hell, Hell-Storlien, Hell-Sunnanbanen, Dovrebanen, Sunnan-Grong-Namsos, Grong-Majavatn, Majavatn-Mo i rana, Mo-Bodø, Hønefoss-Ål, Ål-Voss,

Trondheim-Være

Tilgrensende: Trondheim stasjon, Stavne-Leangenbanen, Meråkerbanen østover

Thm-Sjolyst.jpg

Klikk på gule og blå prikker for å se bilder tatt fra denne standplassen eller rett i nærheten.

56 standplasser:

Lademoen st km 0.99, (3) | Undergang ved Biskop Sigurds gate km 1.3, (1) | Svartlamon, v. innnkjørsignal km 1.4, (3) | Lilleby (tidl. Lademoen) hp km 1.77, (5) | Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole km 2, (8) | Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst km 2.2, (8) | Gang/sykkelbro mellom DMMH og Obs! km 2.5, (1) | Dronning Mauds Minne Høgskole km 2.6, (3) | Dalen Hageby km 2.8, (1) | Stein rett vest for Ladalen hp km 2.8, (11) | Ladalen hp km 2.92, (10) | Høyspentmast i vest av Ranheim st km 3.1, (3) | Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st km 3.2, (9) | Leangen stasjon km 3.49, (41) | Håkon VII gate, sidespor til Leangen st km 3.49, (2) | Leangen st., fra nord km 3.5, (7) | Leangen gård omtrent km 3.7, (2) | Bro over Ladeforbindelsen sett fra Ranheimsv. km 3.93, (4) | Bro over Ladeforbindelse, sett fra Ladeforbindelsen syd km 3.93, (0) | Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen km 4, (21) | Sydøst for bro over Ladeforbindelsen km 4.1, (1) | Rett vest for Rotvoll hp km 4.2, (3) | Rotvoll, fra Ranheimsvegen km 4.4, (5) | Rotvoll hp km 4.45, (3) | Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp km 4.5, (11) | Overgangsbro v Rotvoll hp km 4.6, (11) | Charlottenlund, vest ved forsignal for Ranheim km 4.7, (1) | Charlottenlund stp, syd på gata km 4.9, (3) | Charlottenlund stp km 4.91, (2) | Nedre Grillstadkleiva, undergang nordfra km 5.2, (2) | Nedre Grillstadkleiva, undergang sydfra km 5.2, (1) | Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård km 5.34, (11) | Bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved veikryss km 5.34, (1) | Bro over ny Ranheimsveg, nordfra km 5.34, (11) | Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård km 5.5, (5) | Skogholtet mellom Grilsltad gård og Grillstad fabrikker km 5.9, (0) | Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker km 6, (11) | Grillstad fabrikker km 6.2, (5) | Grillstad fabrikker, syd for sporet km 6.2, (5) | Reppe, vestover km 7, (2) | Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen km 7, (3) | Ranheim stadion km 7, (2) | Ranheim st., v. planovergang km 7.3, (20) | Søndre sidespor til Ranheim papairfabrikk km 7.4, (3) | Ranheim, ovenfor stasjonen km 7.4, (2) | Ranheim st km 7.42, (15) | Ranheim st., fra overgangsbro km 7.6, (22) | Ranheim st ved utkjør øst km 7.8, (2) | Pynt nord for Grytbakkstranda km 8.1, (3) | Overgangsbro Ranheim øst km 8.2, (5) | Grytbakkstranda nord km 8.2, (0) | Grytbakkstranda, v. plo km 8.5, (5) | Allé til Ø. Ranheim gård km 8.6, (4) | Ovenfor Ø. Ranheim gård km 8.6, (0) | v. rundkjøring gml-E6 v Reppe km 8.7, (0) | Reppe, østover km 8.85, (3) |

Antall bilder på et sted/strekning i parentes. Tilsammen 326 på denne strekningen.

Leangen stasjon, km 3.49

Galleriet

41 bilder:

Leangen stasjon 1987-09-23
Tog 433, 92.03
433 har krysset 432
Vist 9536 ganger

Leangen stasjon 1988-08-20
Tog 5796, Di 3.611
Vist 57975 ganger

Leangen stasjon 1991-05-03
Tog 5796, Di 4.651
Vist 9760 ganger

Leangen stasjon 1991-05-03
Tog 5796, Di 4.651
Vist 9760 ganger

Leangen stasjon 1994-00-00
92.11
Vist 7148 ganger

Leangen stasjon 1997-00-00
30a 271
Veterantog Thm-Leangen-Stavne-Thm, lok går rundt
Vist 7506 ganger

Leangen stasjon 1997-00-00
30a 271
Veterantog Thm-Leangen-Stavne-Thm, lok går rundt
Vist 7506 ganger

Leangen stasjon 1998-05-20
Tog 5792, Di 6.667
Vist 10794 ganger

Leangen stasjon 1998-06-11
Tog 5751, Di 8.720
Vist 8955 ganger

Leangen stasjon 2003-04-29
Tog 5753, Di 8.720
Vist 9586 ganger

Leangen stasjon 2003-04-29
Stillverkstablået på Leangen st
Vist 5606 ganger

Leangen stasjon 2003-04-29
Tog 426, 92.52
Vist 12334 ganger

Leangen stasjon 2003-04-29
Tog 426, 92.52
Vist 12334 ganger

Leangen stasjon 2003-04-29
Tog 426, 92.02
Vist 9121 ganger

Leangen stasjon 2004-02-11
Snøkunst med skinner
Vist 5602 ganger

Leangen stasjon 2004-02-11
Leangen stasjon
Vist 5602 ganger

Leangen stasjon 2004-04-20
Tog 8738, TMY 105 Frigg
Tågåkeriet startet med dette nesten ukentlige kjøringer til/fra Ranheim papirfabrikk
Vist 9994 ganger

Leangen stasjon 2004-04-20
Tog 8738, TMY 105 Frigg
Tågåkeriet startet med dette nesten ukentlige kjøringer til/fra Ranheim papirfabrikk
Vist 9994 ganger

Leangen stasjon 2004-04-20
Tog 8738, TMY 105 Frigg
Tågåkeriet startet med dette nesten ukentlige kjøringer til/fra Ranheim papirfabrikk
Vist 9994 ganger

Leangen stasjon 2004-04-20
Tog 8738, 35, TMY 105 Frigg
Tågåkeriet startet med dette nesten ukentlige kjøringer til/fra Ranheim papirfabrikk
Vist 9624 ganger

Leangen stasjon 2004-11-11
Tog 428, 92.10
Vist 8841 ganger

Leangen stasjon 2004-11-11
Vist 5602 ganger

Leangen stasjon 2004-11-18
Tog 439, 92.07
Vist 9197 ganger

Leangen stasjon 2004-11-18
Tog 452, 92
Vist 12144 ganger

Leangen stasjon 2005-06-28
Tog 5791, Di 8.712
Vist 8931 ganger

Leangen stasjon 2005-08-15
Di 8.708
Tømmertog med dobbel Di 8
Vist 5725 ganger

Leangen stasjon 2006-02-15
Tog 443, 92.10
Tog 443 krysser med 416
Vist 7076 ganger

Leangen stasjon 2006-03-14
Tog 471, 93
Vist 8344 ganger

Leangen stasjon 2006-03-20
Tog 1760, 92.11
Vist 8135 ganger

Leangen stasjon 2006-05-19
Tog 5792, CD 66.405
Vist 7704 ganger

Leangen stasjon 2006-05-22
Tog 5791, CD 66.406
Vist 7671 ganger

Leangen stasjon 2006-05-22
Tog 5791, CD 66.406
Vist 7671 ganger

Leangen stasjon 2007-07-11
Tog 5791, 8.712
Vist 7469 ganger

Leangen stasjon 2007-08-14
Tog 5791, 8.709
Vist 3479 ganger

Leangen stasjon 2007-11-24
Tog 5796, CD 66.404
Vist 7661 ganger

Leangen stasjon 2007-11-24
Tog 5796, CD 66.404
Vist 7661 ganger

Leangen stasjon 2007-11-24
Tog 5796, CD 66.404
Vist 7661 ganger

Leangen stasjon 2017-10-26
92.13
Reisende på Leangen rett før man begynte omyggingen av stasjonen.
Vist 2216 ganger

Leangen stasjon 2017-10-26
92.83
Tog på vei ut mot Rotvoll hp., altså østlig utkjør.
Vist 2189 ganger

Leangen stasjon 2019-08-23
92.11
Første tog som stopper på nye Leangen stasjon
Vist 2168 ganger

Leangen stasjon 2019-09-21
3.616
Veterantog i anledning NJK 50 år
Vist 2294 ganger

Liste over standplasser

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 651 treff på sesfoto, og 3591664 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 526 treff ·