Sveins jernbanebilder

Velg strekning: Hovedbanen, Oslo Ø/S, Østfoldbanen, Solørbanen, Oslo-Grefsen, Grefsen-Kjelsås, Kjelsås-Movatn, Movatn-Roa, Roa-Gjøvik m sidelinjer, Valdresbanen, Drammen-Hokksund-Kongsberg, Randsfjordbanen, Krøderbanen, Sperillbanen, Drammenbanen, Drammen-Tønsberg-Eidanger, Hamar-Elverum, Elverum-Koppang, Koppang-Tynset, Lillehammer-Dombås, Raumabanen, Støren-Heimdal, Heggstad-Selsbakk, Selsbakk-Trondheim, Stavne-Leangenbanen, Tynset-Rugldalen, Rugldalen-Støren, Trondheim st, Trondheim-Være, Være, Sjølyst BP-(Midtsandan), Midtsandan-Hell, Hell-Storlien, Hell-Sunnanbanen, Dovrebanen, Sunnan-Grong-Namsos, Grong-Majavatn, Majavatn-Mo i rana, Mo-Bodø, Hønefoss-Ål, Ål-Voss,

Trondheim-Være

Tilgrensende: Trondheim stasjon, Stavne-Leangenbanen, Meråkerbanen østover

Thm-Sjolyst.jpg

Klikk på gule og blå prikker for å se bilder tatt fra denne standplassen eller rett i nærheten.

56 standplasser:

Lademoen st km 0.99, (3) | Undergang ved Biskop Sigurds gate km 1.3, (1) | Svartlamon, v. innnkjørsignal km 1.4, (3) | Lilleby (tidl. Lademoen) hp km 1.77, (5) | Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole km 2, (8) | Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst km 2.2, (8) | Gang/sykkelbro mellom DMMH og Obs! km 2.5, (1) | Dronning Mauds Minne Høgskole km 2.6, (3) | Dalen Hageby km 2.8, (1) | Stein rett vest for Ladalen hp km 2.8, (11) | Ladalen hp km 2.92, (10) | Høyspentmast i vest av Ranheim st km 3.1, (3) | Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st km 3.2, (9) | Leangen stasjon km 3.49, (41) | Håkon VII gate, sidespor til Leangen st km 3.49, (2) | Leangen st., fra nord km 3.5, (7) | Leangen gård omtrent km 3.7, (2) | Bro over Ladeforbindelsen sett fra Ranheimsv. km 3.93, (4) | Bro over Ladeforbindelse, sett fra Ladeforbindelsen syd km 3.93, (0) | Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen km 4, (21) | Sydøst for bro over Ladeforbindelsen km 4.1, (1) | Rett vest for Rotvoll hp km 4.2, (3) | Rotvoll, fra Ranheimsvegen km 4.4, (5) | Rotvoll hp km 4.45, (3) | Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp km 4.5, (11) | Overgangsbro v Rotvoll hp km 4.6, (11) | Charlottenlund, vest ved forsignal for Ranheim km 4.7, (1) | Charlottenlund stp, syd på gata km 4.9, (3) | Charlottenlund stp km 4.91, (2) | Nedre Grillstadkleiva, undergang nordfra km 5.2, (2) | Nedre Grillstadkleiva, undergang sydfra km 5.2, (1) | Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård km 5.34, (11) | Bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved veikryss km 5.34, (1) | Bro over ny Ranheimsveg, nordfra km 5.34, (11) | Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård km 5.5, (5) | Skogholtet mellom Grilsltad gård og Grillstad fabrikker km 5.9, (0) | Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker km 6, (11) | Grillstad fabrikker km 6.2, (5) | Grillstad fabrikker, syd for sporet km 6.2, (5) | Reppe, vestover km 7, (2) | Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen km 7, (3) | Ranheim stadion km 7, (2) | Ranheim st., v. planovergang km 7.3, (20) | Søndre sidespor til Ranheim papairfabrikk km 7.4, (3) | Ranheim, ovenfor stasjonen km 7.4, (2) | Ranheim st km 7.42, (15) | Ranheim st., fra overgangsbro km 7.6, (22) | Ranheim st ved utkjør øst km 7.8, (2) | Pynt nord for Grytbakkstranda km 8.1, (3) | Overgangsbro Ranheim øst km 8.2, (5) | Grytbakkstranda nord km 8.2, (0) | Grytbakkstranda, v. plo km 8.5, (5) | Allé til Ø. Ranheim gård km 8.6, (4) | Ovenfor Ø. Ranheim gård km 8.6, (0) | v. rundkjøring gml-E6 v Reppe km 8.7, (0) | Reppe, østover km 8.85, (3) |

Antall bilder på et sted/strekning i parentes. Tilsammen 326 på denne strekningen.

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen, km 7

Galleriet

3 bilder:

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 32240 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 32240 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2004-04-28
Tog 8738, TMY 105 Frigg
Vist 6896 ganger

Liste over standplasser

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 662 treff på sesfoto, og 3678309 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 533 treff ·