CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-paged2.css

Noen bilder fra byggingen av Glomfjordbanen 3.0 i 2008

Bilder fra Trondhjem Modelljernbaneklubbs nye stor-anlegg

Det nye året startet med at vi fikk opp det første seksjonsrammeverket for selve anlegget.

Og flere rammeverk fulgte i ukene som kom. Her begynner rammeverket for Undredal stasjon å nære seg å bli komplett.

26. februar var det helt komplett. Bakgrunnplate for øverste etasje måtte også bygges på et tidlig tidspunkt, siden alt slikt ble utiligjengelig ettersom man bygget anlegg utenfor.

Torstein driver med maling av takplater. En feiekost og en rull gjør den type arbeid lettere.

På den første seksjonen prøvde jeg ut et sporunderlag med stående list. Systemet fungerer rimelig ok og er billig så lenge man får tak i passende tynne lister. Vi fikk ganske mange meter med slike av et medlem, men alt det forsvant opp i en avkanting av himlingen. Metoden er derfor så langt ikke anvendt annet enn rett nord for Undredal st.

Påska ble det jobbet endel ekstra, "presset" av at det skulle være åpning av første parsell den 1. april. Da skulle man kunne kjøre fra Fiklagard til Undredal. Her er sporudnerlaget mellom de to stasjonene nærmest ferdig, og platene for Undredal begynner å komme på plass.

Slik ruller man ut og limer fast sporplottet på store flater.

Senere samme dag var nesten alle sporene på Undredal lagt! Seksjonene var i mellomtiden flyttet fra sin egentlige plass, og midlertidig plassert i Olmliene, slik at man kunne arbeide med bakgrunnen på Undredal.

Noen dager senere skulle seksjonene på plass igjen, og for å slippe å løsne boltene som holder de sammen, var det bedre at fire mann tok et felles tak.

Ett år etter at det forrige anlegget ble revet, var det gjenåpning av Glomfjordbanen på parsellen FIklagard-Undredal. Ved samme anledning utnevnt æresmedlem Windsheimer foretok snorklippingen før man begynte å kjøre på anlegget - noe vi fortsatt (ett år snere) ikke gjør særlig ofte.

Og åpningstoget ankommer Undredal stasjon mens mange ser på det hele. Første store milepæl var nådd i tide: anlegget kjørbart innen ett år.

Etter åpningen ble Undredalseksjonen tatt ut ogjen, dels for å få fullført bakgrunnen og for å få satt på landsksapsbakkanten. Frontbrett må også til.

Strekningen bortenfor Undredal ble påbegynt på høsten 2008. Her skal det ikke være to etasjer, men et feiende flott landskap, som Henning pleier å si, nemlig Olmliene med dramatisk landskap, elv, fosser, store broer og vendetunnel. I bakgrunnen ser vi også fundamentet på helixen som skal bringe banen opp fra første til anden etasje.

Montering av svært krum bakgrunnsplate krever at plata bløtes en times tid på forhånd i varmt vann, og så presses på og festes både med høykvalitetslim og skruer. Etterpå sparkles og slipes det slik at bakgrunnen framstår som helt jevn og sømløs. På de rette partiene er det brukt gipsplater. Spalten mellom bakgrunnplatene er for å få plass til bæresystemet for øverste etasje, som lages gjennomgående.

I slutten av oktober var skinneleggingen på Undredal fullført, med alle sidesporene. Sporene til venstre skal være til tømmeropplsting. Her har det vært et grustak tidligere. Her har vi klippet opp svillematta og lagt svillene etter eldre norsk standard for lettere spor med 12 meter skinnelengder.

Sporunderlag i Olmliene. For å sikre jevn stigning (22 ‰) brukte vi en lang rettholdt.

For å sikre at sporunderlaget i seksjonsskjøtene er helt beint, brukte vi denne metoden, der klossene under underlaget ble limt og det hele tørket med tvingene på plass. Det nærmet seg nå julemøtet som man tradisjonen tro har sammen med NJK Trøndelag, og målet var å kunne kjøre helt til Olmli stasjon. Innsatsen ble intensivert fram mot julemøtet.

2. desember kunne det så kjøres helt fram til Olmli, som imidlertid fikk en litt midlertidig avslutning i søndre ende, men stasjonen var lang nok til at lok kunne gå rundt vognstamme. Her er åpningstoget på vei tilbake nedover langs Olma og mot Undredal.

Formann Håvard fotograferer åpningstoget, stående inni det som skulle bli helixen; heisen opp til anden etasje.

Meny

Startsiden TMJK Glomfjordbanen 3.0
Bilder fra 2007
Bilder fra 2009


Denne artikkelen er vist 27340 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2009). TMJK 2008. Lastet ned 15.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=276&nid=3

Php-versjon 7.4.33