cssurl = http://sando.co/basic/ses.css, mappe = mj

Adm av menystruktur

Legge inn eller redigere webdokument i menystrukturen

Nettsteder av velge blant

Semaforen Svein Sandos jernbanenettsted
Viadukten Svein Sandos modelljernbanenettsted

Nettsider som ikke er tilordnet et tema

Vendesløyfer og snuspor for 2-skinnedrift 201
TMJK 2012 341

En artikkel knyttes alltid til et prim�rt nettsted:

Viadukten

Menystrukturen med fordelte sider. Fet skrift angir tema for valgt side.

Huk av for de temaene nettsiden skal vises under

GenereltElektriskRullende materiellSporLandskapMine MJ-anleggAndre MJ-anleggFREMO
Generelt 86
1 Fangfoss 339
10 To-skinne-systemet ell 200
40 Finn deg selv som MJ-e 203
45 MJ-interessert på 50- 212
50 Landskap på modelljern 208
50 Modelljernbane som all 278
60 Norske jernbaneepoker 207
400 Arkiv over MJ-snakken 211
800 Test 335
Sluttsignalet (pub 119
10 1: Modultrefferen 305
20 2: MJ, en kostbar hobb 306
30 3: Mellom perfeksjonis 307
40 4: Anlegg i alle størr 321
50 5: I lekens vold 322
60 6: Total skalanøyaktig 324
70 7: Innfall er nok 325
80 8: Det som kan være an 326
90 9: Bygger du MJ? 342
Elektrisk 87
10 To-skinne-systemet ell 200
40 Styring av stasjoner v 202
50 Elektrisk kobling av s 261
80 Vendesløyfer og snuspo 330
Rullende materiell 88
50 Rask modell av BM 69B 206
100 Selvbygging: damplok t 314
Spor 107
10 NSBs sporveksler 1:7 258
20 Hvor skal sporene ligg 262
50 Overgangskurve 327
Landskap 89
10 Landskap på modelljern 208
60 Vann på modelljernbane 209
Mine MJ-anlegg 91
10 Egne modelljernbaneanl 213
Märklinperioden, a 94
1 Märklinperioden 214
50 #5 - Fastmontert Märkl 215
60 #6 - Vippbart anlegg 216
Anlegg 7-11 95
1 NJK- og lokbyggerperio 217
70 #7 - Ljanmodulen 219
80 #8 - Forstadium til Di 220
90 #9 - Dillum-Revsjøbane 221
100 #10 - Kristiania-Dramm 222
110 #11 - Støren - Hovin 223
Anlegg 12: Selsbak 93
40 Selsbakk-Ålen - kap. 1 224
42 Selsbakk-Ålen - kap. 2 225
44 Selsbakk-Ålen - kap. 3 226
46 Selsbakk-Ålen - kap. 4 227
48 Selsbakk-Ålen - kap. 5 228
50 Selsbakk-Ålen - kap. 6 229
Anlegg 13-17 96
1 1990-tallet - helst an 230
150 #15 - Hølenviadukten 231
160 #16 - Vepsebolanlegget 244
170 #17 - Neradalsbanen 232
200 #18 - Langlete-Fremoba 281
Hammersborganlegge 92
50 Hammersborganlegget 218
Gardermobaneanlegg 90
10 Oversikt over artikler 210
15 Model railway of the n 234
50 Byggingen av Gardermob 237
55 Byggingen av Gardermob 238
60 Byggingen av Gardermob 239
65 Byggingen av Gardermob 240
70 Byggingen av Gardermob 241
75 Byggingen av Gardermob 242
80 Byggingen av Gardermob 243
100 Tre år med Gardermoban 233
200 Siste dag med modellje 235
201 Last day with the Gard 236
500 Dokumenter fra Garderm 312
Trondhjem Modellje 106
1 Glomfjordbanen 3.0 274
10 TMJK 2007 275
20 TMJK 2008 276
30 TMJK 2009 277
40 TMJK 2010 285
50 TMJK 2011 340
Fremo 110
10 Fremo-treff 266
Fremotreff 111
20 Fremo-treff Gardermoen 267
21 Fremo-treff Arendal 28 268
22 Fremo-treff Gardermoen 269
23 Fremo-treff Gardermoen 282
25 Fremo-treff Arendal 20 308
27 Fremo-treff Zuidbroek 309
29 Fremo Gardermoen 5-7. 332
31 Fremo Gardermoen 4-6. 333
33 Fremo Ask februar 2013 334
34 Fremo Bryne 14. sept. 336
36 Fremotreff i Arendal 2 337
38 Fremo Ask 9-12 oktober 338
Mine Fremo-moduler 108
1 Drøia revival 259
2 Drøia revival - Loggen 260
5 Fredheim 315
6 Fremo-modul Fredheim. 319
7 Fremo-modul Fredheim. 320

Velg eventuelt et sekund�rt nettsted � knytte artikkelen til: Semaforen

Rediger temaene Oppdater statiske nettsider

Ny artikkel

Lenketekst / tittel:

Sjangre � velge blant:

A = Artikkel
B = Blog
D = Diverse
O = Oversikt
Tilleggstekst for norsk versjon:
Tilleggstekst for engelsk versjon:
Utgitt/skrevet �r: Engelskspr�klig
Sjanger: Ved flere, separer med komma

Man kan enten lenke til en vanlig nettside med en URL (helst ikke), eller laste opp en side og lagre den i databasen (anbefales). I siste tilfelle sikres enhetlig design samt at det kan s�kes p� teksten i nettsiden.
Hvis en URL oppgis, overpr�ver den eventuell data lastet opp fra kildefil.

URL: Validert html 4
Kildefil:
For s�kemotorer: Spr�k: S�keord:
Hvem ser artikkelen? Ikke | Privat | Offentlig
Husk � velge tema f�rst.

Innholdet i eksisterende artikler kan redigeres p� to m�ter:

  1. Ved � redigere i redigeringsfeltet nedenfor. Det krever normalt god kjennskap til html. Etter slik redigering b�r man oppdatere kildefilen.
  2. Ved � redigere i den eksterne kildefilen ved fritt valgt redigeringsprogram. Etterp� m� endringene importeres inn i databasen ved � klikke p� "Les fra kildefil".

Redigeringsvindu


Om bilder i artikkelen

I forh�ndvisnigen nedenfor, b�r alle bilder v�re synlige, ellers m� banen endres. For at WYSIWYG-editoren skal vise bildene, m� man bruke absoluttreferanser startende med http:// Anbefalt lagringssted for alle bilder er i menyadm/pix3/.

Her kan du laste bilder rett inn i denne katalogen:

Filnavnhtml for innsetting i artikkel

Forh�ndsvisning av teksten slik den var f�r du redigerer den:

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no
Startside · Start page (Eng.) ·    

Dette nettstedet