basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Glomfjordbanen 3.0

Trondhjem Modelljernbaneklubb er Norges eldste fortsatt aktive MJ-klubb, stiftet 1955. Da de ville starte fra scratch i 2007, og det etter prinsipper jeg synes var interessante, ble jeg med der. Utsiktene til å bygge på et stort anlegg var så pass fristende, at jeg omtrent samtidig avviklet det hjemmeanlegget jeg hadde påbegynt lenge, men som det i praksis nesten aldri ble gjort noe med, Neradalsbanen.

Byggingen av Glomfjordbanen kan man også lese om på TMJKs egene nettsider.

Her kommer jeg til å legge ut noen bilder av anlegget, ordnet kronologisk med en artikkel for hvert år: 2007 2008 2009 2010 2011

Forløperen, Glomfjordbanen 2

Glomfjordbanen 2.0 hadde sine kvaliteter, men var lagt med Peco code 100-skinner som i flere ti-år er ansett for å være lite naturtro. Noen helhetlig og gjennomtenkt plan synes også å mangle for Glomfjrodbanen 2. Bildet viser et av de mer modellerte partiene med en stasjonsbygning med forbilde i Gudå på Meråkerbanen.

Det nåværende prosjektet

Glomgjordbanen 3.0 har et svært ambisiøst konsept, så det kommer til å ta tid. To år har vi holdt på når dette bildet er tatt. Fortsatt er det bare grovrammeverk med litt spor på. Det er imidlertid lagt mye arbeid ned i bakgrunner, himling og framføring av alt som trengst av elektrisitet til både anlegget, til belysning og vanlige stikkontakter. Anlegget skal være toetasjes bortsett fra på det partiet som her er avbildet. I bakgrunnen ses imidlertid helixen som forbinder de to etasjene med hverandre.

Sporplan per mars 2009

Oransje markering viser hvor det er lagt spor.

Nederste plan:

Øverste plan:

Tegning: Henning Larsen. Tegningene er de samme som stod i MJ-Bladet 1/2009, side 16-17. Markering av hvor det er spor er gjort av meg.


Denne artikkelen er vist 29192 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/P1000171hyg.jpg

I dag 159 treff på mj, og 3317547 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 546 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2009). Glomfjordbanen 3.0. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=274&nid=3

Php-versjon 7.4.33