basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Noen bilder fra byggingen av Glomfjordbanen 3.0 i 2007

Bilder fra Trondhjem Modelljernbaneklubbs nye stor-anlegg

9. april: Etter at gamleanlegget var revet og rommet ryddet, startet man med reisverket for vegger. Med tre halvøyer stikkende ut, måtte det bygges halvvegger ut i rommet.

Skinneleggingen på Glomfjordbanen startet med den flyttbare skyggestasjonen Nedre Fiklagard som ble bygget ute i arbeidsarelaet i gangen.

Henning insisterte på å skrive ut et 1:1-plott som skinnene kunne limes på. Jeg var til å begynne med litt skeptisk fordi det hørtes unødig komplisert ut. Her limmes det første plottet på. Metoden her vist krever flere mann og resultatet kan være så som så. Senere tok vi i bruk plakatklistrernes metode med å rulle papiret opp på en rundstokk som så kan rulles gradvis ut. Da er dette en énmannsjobb. Min skepsis mot dette har fordampet helt, for det viser seg at det er mye bedre å lime skinner mot papir enn mot porøs plate. Limet går ikke rett ned i plata ved papiret, og det er akkurat passe heft mellom skinnematte og underlag de første 5-10 minuttene, slik at sporet suges nærmest på plass, samtidig som det er forskyvningsmulighet.

En måned senere var sporleggingen på Nedre Fiklagard fullført. Svingskiva ble bygget hjemme.

Nedre Fiklagard fikk sin midlertidige plass der Ørskosen skal ligge. Halvannet år senere er den i ferd med å fortrenges av Øvre Fiklagard.

Mye arbeid ble det første året lagt ned i himlingen som følger anleggskanten. Over himlingen ligger det kabelkanaler.

Hele anlegget holdes oppe av L-girders. I etterkant har vi innsett at de ble montert unødig lavt.

Bilder fra 2008
Startsiden TMJK Glomfjordbanen 3.0


Denne artikkelen er vist 27626 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/27866.jpg

I dag 756 treff på mj, og 3318144 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 546 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2009). TMJK 2007. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=275&nid=3

Php-versjon 7.4.33