CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses.css

Fremotreff i Arendal 28. - 30. mars 2014

Det årlige Arendalstreffet inneholder også årsmøte i Fremo Norge. Som vanlig var de fleste stasjonene noe Arendalsforeningen selv har bygget, og de fleste med konkrete forbilder fra området.

Arendal stasjon

Modulene med Arendal stasjon er bygget av Halvor Sannæs og var ganske nye på dette treffet. Modulene inneholder både lokstasjonen, personstasjonen, sporet ned til kaiene og halvparten av kaisporene. Meningen er visst at sporene mot pakkhuset også skal bygges som moduler. Sporplanen er slik den var for en del år siden den gang det var mye assortert trafikk på stasjonen.

Arendal stasjon

Svingskive og kullskur

Mot lokstallen

Lokstall og verksted

Free lance godsstasjon

Helt ny var en godsstasjon etter fri fantasi.

Halvferdig godsstasjon

Drive in movie, med faktisk levende film på lerrettet: Grease

Bjørnlia stasjon, oppgradert

Bjørnlia stasjon er en gammel gjenganger, men har vært fraværende en tid på grunn av oppgradering. Nå var den tilbake igjen oppfrisket og med litt endret sporplan.

Bjørnlia st med konstruktøren som txp.

Jeg fikk være txp på Bjørnlia en sesjon, og sørget for å trimme min egenmedbrakte damper 26c 433 som skiftemaskin på stasjonen.

Litt av hvert

Heltog med kull

Aktivitet på Froland st

Damper 21e nr. 207. Forbildet disponeres av Krøderbanen, og kanskje kommer den under damp igjen en gang i framtiden.

Butikken på hjørnet

Grimstad-modulene har endelig fått helt korrekt stasjonsbygning

Takk for at jeg fikk delta!


Denne artikkelen er vist 30162 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2015). Fremotreff i Arendal 28. - 30. mars 2014. Lastet ned 15.06.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=337&nid=3

Php-versjon 7.4.33