basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Hvor skal sporene ligge?

Hvordan gjøre sporplanen forbildetro?

Svein Sando 12.2007

Vekselgater

Hvis man skal bygge en stasjon med flere parallelle spor, er det ikke likegyldig hvordan man plasserer sporvekslene med tanke på hvor lange sidespor man får plass til. Hvis man er interessert i en mest effektiv sporutvikling fra ett spor til mange, legger man i prinsippet en ny veksel rett etter begge sporene ut fra foregående veksel, så mange ganger at man får spor nok. I realiteten må man prøve seg litt fram hva som er mest effektivt, avhengig av om utgreningen kan skje i kurve eller at hovedretningen også i utgreningen er rett.

Problemet er beskrevet i Kolbjørn Heies bok "Vei og jernbanebygging" fra 1941, hvorfra vi klipper ut fra side 507: menyadm/pix3/149-vekselgater.jpg


Denne artikkelen er vist 29008 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/637-e24188-100829.jpg

I dag 862 treff på mj, og 3318250 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 546 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2007). Hvor skal sporene ligge?. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=262&nid=3

Php-versjon 7.4.33