CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-oh.css

Anlegg 16: Märklinanlegget på "Vepsebolet"

av Svein Sando

På Forbord bedehus i Malvik finnes en barneklubb med navnet "Vepsebolet". Det er for barn i alderen 2.klasse til 7.klasse der man har ymse fritidsaktiviteter. En av disse er at vi bygger og drifter et modelljernbaneanlegg med utgangspunkt i mitt Märklinutstyr fra 1960-tallet. Vi har kjøpt til noen rette skinner (5106) og en rekke husbyggesett, trær osv. Selv har jeg designet anlegget, bygget underlaget, montert skinnene og el-opplegget. Barna bidrar med landskapsbygging og byggesettbygging, samt kjøring.

Interessen er stor blant barna, men vi tillater bare de eldste å få delta for å begrense adgangen. I rommet hvor anelgget står er det plass til 10-15 personer, men i praksis kan bare en 4-6 gjøre noe fornuftig på en gang. Fordelingen er som oftest entydig: "gutan kjør og pian bygg".

Her er noen bilder fra anlegget og aktiviteten, tatt gjennom flere år. Progresjonen er ikke så stor, men det er heller ikke poenget.

Anlegget ble demontert høsten 2008.

Oversikt over hele anlegget okt. 2001

menyadm/pix2/72-x1638.jpg

menyadm/pix2/73-x1639.jpg

menyadm/pix2/74-x1641.jpg

Detaljer mm.

menyadm/pix2/75-x1648.jpg

menyadm/pix2/76-x1650.jpg

Aktiviteten

menyadm/pix2/77-x1757.jpg

Gutta kjører!

menyadm/pix2/78-a16-2p.jpg

... og jentene bygger (fjell)!


Denne artikkelen er vist 30638 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2005-08). #16 - Vepsebolanlegget. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=244&nid=3

Php-versjon 7.4.33