CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses.css

Anlegg jeg har vært involvert i

av Svein Sando

Jeg har regnet ut at jeg i alt har bygget eller påbegynt 18 egne modelljernbaneanlegg og vært involvert i minst fire andre anlegg, samt begynt å bygge såkalte Fremo-moduler. Ikke alle anleggene ble på langt nær fullført (om et MJ-anlegg noen gang blir det?). Det gjelder særlig grad de senere anleggene der jeg i stor grad gikk over til selvbygget spor (håndspikret) hvilket er svært tidkrevende. Anlegg nr. 12 var imidlertid ganske langtkommet før jeg måtte flytte.

Grov sett kan disse over femti årene deles i fem epoker (fungerer også som henvisning til mer stoff om de ulike epokene):

Detaljer om anleggene jeg enten har bygget privat eller jeg har gitt vesentlige bygge- og driftsbidrag til, gis i nedenstående tabell. Andres anlegg som jeg selv har stått for konstruksjon og design er tatt med i nummersystemet. Det vil si at det bare er Hammersborganlegget og TMJK som er holdt utenfor dette. Hvis anlegget er beskrevet nærmere, ligger lenken i kolonnen til venstre.

Fremo-modulene er satt opp i egen liste nederst.

Anlegg nr og/eller eier Tid System, hovedfabrikat Skinnevekt: framstillingsform (F=fabrikklaget, H=håndlagt) og andel Beskrivelse Omtrentlig største
ytre mål i cm
Sporplan
1 1959-60 Märklin 100: F100% Enkel oval på flyttbar plate. Uten landskap. 200 x 100 anl1.gif (4483 bytes)
2 1960-62 Märklin 100: F100% Anlegget kunne skyves fram fra under senga. Enkel oval. Landskap 180 x 75 anl2.gif (4041 bytes)
3 1962-64 Märklin 100: F100% Anlegget kunne skyves fram fra under senga. Sløyfe-til-sløyfe. Landskap av massiv gips! 180 x 75 anl3.gif (5402 bytes)
4 1964-66 Märklin 100: F100% Normalt faststående anlegg. Sporplan usikker. Landskap. 240 x 100 anl4.gif (5083 bytes)
5 1966-68 Märklin 100: F100% Normalt faststående anlegg. Sløyfe-til-sløyfe og rundbane. Etterhvert elektrifisert over alt. Automatisk kjørsel for 3 tog. Eldste anlegg med god dokumentasjon. 240 x 100 iplan.jpg (15303 bytes)
6 1968-70 Märklin 100: F100% Vippbart anlegg. Sløyfe-til-sløyfe og rundbane. Dobbeltsporet rundbane elektrifisert. Automatisk kjørsel for 6 tog. 235 x 185 iplan.jpg (25484 bytes)
NJK 1969-74 Fleischmann 100: F100% Hammersborganlegget. Tre spors punkt til punkt anlegg med visse rundbanemuligheter. En dobbeltsporet hovedlinje og en enkeltsporet "bibane". 1050 x 300 iHam-sporpl.jpg (14648 bytes)
7 1975(-80) 2-skinne håndlagt 55: H100% Ljan stasjon 1920 på 1 seksjon. Code 55 skinner. Første forsøk på høy grad av håndarbeid og med konkret norsk forbilde. 230 x 50 ispl.gif (9775 bytes)
8 1981-82 2-skinne håndspikret 40:H20%
55:H80%
2-seksjoners stasjonsmodell. Delvis 3-skinnespor. Code 55 og 40 (smalspor). Håndbygde bygninger etter NSB-tegninger. Fantasiforbilde. 400 x 50 iplan2.gif (8855 bytes)
9 1982-83 2-skinne håndspikret 40:H5%
55:H80%
83:H15%
Dillum-Revsjøbanen (omtalt i På Sporet 36). Anlegg nr.8 inngikk som de to første av i alt 10 seksjoner. To punkt-til-punkt baner. Bare delvis fullført. Fantasiforbilde. 460 x 335 iplan.jpg (25604 bytes)
10 1984-87 2-skinne håndspikret 40:H5%
55:H95%
Kristiania-Drammenbanen (omtalt i På Sporet 50). Planlagt 14 seksjoner. 7 av de delvis bygget. To seksjoner fra anlegg nr.9 ombygget til Filipstad. Delvis 3-skinnespor. Første spede forsøk på PC-styring. Walk-in anlegg. Planlagt som to-etasjes anlegg. Konkret forbilde. 500 x 200(310) iplan.jpg (14729 bytes)
11 1987-89 2-skinne håndspikret 55H:25%
70H:25%
100F:50%
Støren-Hovinbanen. 6 seksjoner. Rundbane. Planlagt som to-etasjes anlegg. Underetasjen ferdig mhp hovedspor, dvs kjørbar. Konkret forbilde. 495 x 220 ia11plan0.jpg (17495 bytes)
12 1989-92(98) 2-skinne håndspikret 70H:40%
100F:60%
Trondheim-Støren-Rørosbanen. 16 seksjoner. 6 slyngs spiral. Hovedsporet fullført 1991. Manuelt og PC-styrt. Landskap for det meste fullført. Banen ble pakket ned sommeren 1992. Seksjonene revet 1998/99. Bare to seksjoner lever videre på anlegg 15. Walk-in anlegg. Planlagt med en annenetasje (Trondheim st). Konkret forbilde. 495 x 330 iplan3.jpg (27460 bytes)
13
GMB
1993-98 2-skinne (Roco, Peco) 75H:1%
75F:19%
83F:20%
100F:60%
Gardermobanen Oslo S - Gardermoen. Bekostet av NSB GMB AS. Bygget på eget verksted 1993-1995. I drift på Informasjonssenteret Gardermoen okt 1995 - des 1998. Kun PC-styrt; fjernstyrt via modem. L-formet walk-in anlegg. 4 vinduer mot publikum. 75 m2 innenfor vegger/vinduer. 1/3 av dette var synlig publikumsareal. Konkret forbilde. 1447 x 300
+ 1348 x 300
iplan.jpg (18969 bytes)
14 1993-95 Märklin 100F:100% Rundbane og punkt-til-punkt sidebane. Laget for min sønn av gammelt Märklin-utstyr fra anlegg 1-6. Kjørbart, men aldri bygget landskap. ca 200 x 120 iANL14.gif (16997 bytes)
15
JBV
1996 2-skinne N 55F:100% Hølendalen viadukt på Østfoldbanens dobbeltsporanlegg. Diorama bestilt av Jernbaneverket. Skala N. Ikke operativ. Konkret forbilde. 385 x 40 iplan.gif (4203 bytes)
16 1998-2008 Märklin 100F:100% Dobbeltslynget rundbane med trekant-spor til endestasjon. Laget for barneklubben "Vepsebolet" (3.-6.-klasse). Kjørbart. Landskap påbegynt. Barna er et stykke på vei selv med og bygger på banen. ca 500 x 400 iANL16.gif (15766 bytes)
17 1998-2008 2-skinne håndspikret 70H:100% Stasjon-til-sløyfe-bane med mulighet for rundbanekjøring også. Hovedstasjon i glassmontre i kjellerstue, resten av banen i siderom liggende så høyt at det er full plass til verksted under banen. To seksjoner fra anlegg nr.14 inngår. Planlagt to-etasjes. L-formet. Så vidt påbegynt. Fantasiforbilde. 45 x 350 + 250 x 350 iplan.jpg (14260 bytes)
TMJK 2007- 2-skinne Peco 75, planlagt håndlagt sidebane 75F:60%
70H:40%
Klubbanlegg med ca 100 m2 anleggsflate. Toetasjes. Norsk forbilde, men frilance. Påbegynt 1.4.2007. Hovedansvarlig for spor. ca 8 x 12 m Byggeblogg
18 2009- 2-skinne håndspikret
Noe fleksspor på skjulte steder.
70H:90%
100F:10%
Rundbane (to ganger rundt rommet) og sidelinje ned til Fremo hp. Anlegget er ment som et testanlegg for rullende materiell, trafikkspill og kan kobles til Fremo-moduler ved Fremo hp. 250 x 350
19 2011 2-skinne fleksspor + Peco veksler. 100F:100% "Folded dogbone". 1 stasjon med sidespor og stikkspor. Anlegg bygget for MJ-entusiastisk beboer på omsorgsboliger på Vikhammer. 87 x 200
20 (2020) 2R DCC 75F/70H 2-3 nivåer, sløyfe-til-sløyfe
Foreløpig på planleggingsstadiet
340 x 500

Fremo-moduler

NrPåbegyntDeltagelse på treffNavnBeskrivelseFoto
1 des. 2007 Gardermotreffet nov 2008
TMJK-messe apr 2009
Gardermotreffet okt/nov 2009
Drøia-viadukten Byggeblogg
2 mai 2011 TMJK-work shop 18.9.2011
Gardermotreffet nov. 2011
Fredheim øst Byggeblogg
3 mai 2011 TMJK-work shop 18.9.2011
Gardermotreffet nov. 2011
Fredheim vest Byggeblogg

Denne artikkelen er vist 44345 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000/2020). Egne modelljernbaneanlegg. Lastet ned 22.06.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=213&nid=3

Php-versjon 7.4.33