CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-oh.css

MJ-snakken - historisk arkiv

MJ-snakken, Norges første eForum for modelljernbanestoff eksisterte fra 1.nov 1999 til 24.april 2001.
Her finner du et utdrag av de MJ-faglige innleggene som vi antar har størst interesse for ettertiden.

MJ-snakken ble nedlagt for godt 24.april 2001. Innleggene er imidlertid bevart for ettertiden. En rekke av disse inneholdt MJ-faglige spørsmål eller opplysninger som har bevaringsverdi og som ville kunne være til nytte for mange. Arkivet er presentert omtrent slik de var på MJ-Snakken, dvs kronologisk mhp hver enkelt tråd.

Intet innlegg blir lagt ut for innsyn uten at forfatteren har godkjent det. Jeg har tilskrevet samtlige forfattere som har e-post. En rekke har svart ja til republisering, ingen har svart nei, noen har ikke svart (antagelig fordi e-postadressen er endret), andre har jeg ikke fått tak fordi oppgitt navn ikke lar seg identifisere med noen kjent e-post. Dersom du er en av de som er forfatter for innlegget ikke lar seg åpne, ser vi gjerne at du tar kontakt for å si om du ønsker republisering eller ikke. Send meg i tilfelle en e-post.

Innlegg som ikke er klarert for republisering er markert med grå farge, samt at lenken til innlegget ikke virker. Dermed kommer det klart fram at her er det innlegg og at dette innlegget ønsker vi å komme i kontakt med forfatteren av.

Mitt engasjement i dette arkivet knytter seg til at webmaster for MJ-Snakken overlot sin del av rettighetene til arkivet rett etter at det ble nedlagt. De resterende rettighetene, nemlig de enkelte forfatteres, er som nevnt over forsøkt innhentet fra så godt som alle. All republisering skjer skjer altså etter forutgående innhentet godkjenning i alle ledd.

Svein Sando, arkivar, 12.08.2001


Denne artikkelen er vist 25944 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2001). Arkiv over MJ-snakken. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=211&nid=3

Php-versjon 7.4.33