basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Drøia revival

Modellen av Drøiavidukten som ble bygget til anlegget som ble pakket sammen i 1992, og senere helt demontert, kunne jeg ikke bare la bli liggende ubrukt. Derfor oppstod tanken på å bygge omgivelser til den på en Fremo-modul.

Forbildet

tegning av drøiaviadukten

Drøiaviadukten var en trebro på den da smalsporte Rørosbanen, beliggende mellom Haltdalen og Stensli stasjoner på Rørosbanens nordligste del mellom Røros og Støren/Trondheim. Den var ferdig til åpningen i 1877 og ble da den ble åpnet regnet for den broa i Skandinavia som lå høyeste over dalbunnen (40 m). Den lå også i 180 meters kurve og krevde mye vedlikehold. Broa ble erstattet av en mellom 50 og 60 000 kubikkmeter stor steinfylling som ble anlagt mellom ca 1918 og 1925 litt lenger opp i dalen. 21. august 1925 ble viadukten tatt ut av bruk, og året etter ble det revet, etter nesten 50 års bruk.

droiaviadukten

Modellen på Støren-Aamodtbanen Nord-anlegget (#12)

Byggingen og monteringen på det anlegget er godt beskrevet på nettsidene om anlegg 12.

drøia

Byggingen av broa skjedde ut fra ferdigbeisende trelister. Brobanen er bygget i ett selvbærende stykke, og så er pillarene limt denne.

drøia

Broa ble tilstrekkelig montert på anlegget på min 40-årsdag til at tog kunne kjøre over den.

drøia

Et halvt års tid senere var landskapet rundt viadukten ferdig

Planarbeidet

Utarbeidingen av konkrete planer for denne modulen med Drøiaviadukten startet 1. desember 2007, og samme kveld startet de første arbeidene med modulkassa. Med utgangspunkt i sporplan for anlegget viadukten stod på, var kurvaturen gitt. Det var snakk om å finne en passende form på modulen som både rommet viadukten på en grei måte, og som tilfredstillte modulkravene til endestykker. Standard endestykke H0-B96 benyttes.

skisse

Bruk av Drøia-modulen

  1. 31.10. - 2.11.2008: Gardermotreffet. Arrangør: Skaarbanens Venner
  2. 17.-19.4.2009: TMJK-messe.
  3. Planlagt: 30.10. - 1.11.2009: Gardermotreffet. Arrangør: Skaarbanens Venner

Byggebloggen


Denne artikkelen er vist 25069 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/697-T-15570-221016.jpg

I dag 67 treff på mj, og 2870342 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 497 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2007). Drøia revival. Lastet ned 26.09.2023 fra https://www.sando.co/index.php?vis=259&nid=3

Php-versjon 7.4.33