basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Nasjonale litramerker på norske vogner

Sammenstilt av Svein Sando

Et litra markerer vognens funksjoner. Dette er den vanlige måten å identifisere og karakterisere en vogn på. I tillegg til selve litra (=bokstav) brukes av og til også en typebetegnelse som en forlengelse av litramerket for å skjelne ulike vogntyper med samme litra. Listen nedenfor gjelder kun nasjonale litra. Godsvogner med internasjonalt litra (i bruk gradvis fra ca 1966) dekkes ikke av denne listen.

Litramerke Betydning Merknad
A 1.klasse
B 2.klasse
C 3.klasse fram til 1956. Det året ble alle tidligere C-vogner omlitrert til litra B.
C Konferanseavdeling e.l. etter 1970
D Postavdeling
E Spiseavdeling fram til 1970, R etter dette
F Reisegods/konduktøravdeling
G Lukket godsvogn
H Kjølevogn
K Tømmervogn
L Kassevogn Høye karmer
M Grusvogn Lave karmer
M Motorvogn fra 1970, "m" før 1970
N Stakevogn
P Malmvogn
Q Tankvogn Fram til ca 1.VK: boggigodsvogn
R Internvogn fram til 1970, dernest X.
R Restaurantvogn etter 1970, tidligere E
S Melkvogn de aller fleste S-vogner utrangert innen 1970
S Styrevogn fra 1970.
T Plattformvogn
U Bulkvogn
U Mellomvogn med motor fra 1997. Motorvogn uten førerplass
V 2-akslet vogn fra 1970, erstatter o for boggivogner
X Internt materiell
Z Syketransport
Ø Bunntømmingsvogn
Generelle underlitra
f bremserhus
o boggivogn
 

Godsvogner som hadde både nasjonalt og uic-litra er listet opp i egen tabell. 


Denne artikkelen er vist 22954 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/98082g.jpg

I dag 1142 treff på ses-jernbane, og 4542387 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 653 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Nasjonale litra på norske vogner. Lastet ned 29.05.2023 fra https://www.sando.co/index.php?vis=136&nid=2

Php-versjon 7.4.33