basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Nasjonale litramerker på norske vogner

Sammenstilt av Svein Sando

Et litra markerer vognens funksjoner. Dette er den vanlige måten å identifisere og karakterisere en vogn på. I tillegg til selve litra (=bokstav) brukes av og til også en typebetegnelse som en forlengelse av litramerket for å skjelne ulike vogntyper med samme litra. Listen nedenfor gjelder kun nasjonale litra. Godsvogner med internasjonalt litra (i bruk gradvis fra ca 1966) dekkes ikke av denne listen.

Litramerke Betydning Merknad
A 1.klasse
B 2.klasse
C 3.klasse fram til 1956. Det året ble alle tidligere C-vogner omlitrert til litra B.
C Konferanseavdeling e.l. etter 1970
D Postavdeling
E Spiseavdeling fram til 1970, R etter dette
F Reisegods/konduktøravdeling
G Lukket godsvogn
H Kjølevogn
K Tømmervogn
L Kassevogn Høye karmer
M Grusvogn Lave karmer
M Motorvogn fra 1970, "m" før 1970
N Stakevogn
P Malmvogn
Q Tankvogn Fram til ca 1.VK: boggigodsvogn
R Internvogn fram til 1970, dernest X.
R Restaurantvogn etter 1970, tidligere E
S Melkvogn de aller fleste S-vogner utrangert innen 1970
S Styrevogn fra 1970.
T Plattformvogn
U Bulkvogn
U Mellomvogn med motor fra 1997. Motorvogn uten førerplass
V 2-akslet vogn fra 1970, erstatter o for boggivogner
X Internt materiell
Z Syketransport
Ø Bunntømmingsvogn
Generelle underlitra
f bremserhus
o boggivogn
 

Godsvogner som hadde både nasjonalt og uic-litra er listet opp i egen tabell. 


This article is shown 29005 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/x12427-1760.jpg

I dag 829 treff på ses-jernbane, og 5143109 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 703 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000). Nasjonale litra på norske vogner. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=136&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33