Sveins jernbanebilder

Søk på materiell inneholdende teksten "Di 3"

Funnet 309 bilder.

Oslo Ø/S, indre plattformer 1972-04-02
Tog 292L, Di 3.627
Vist 54180 ganger

Oslo Ø/S, ytre plattformer 1969-12-14
Di 3.614
Ankommer Oslo Ø som løslok fra Eina, skal til Marienborg for ukentlig ettersyn/lokbytte
Vist 51518 ganger

Oslo Ø/S, ytre tomter 1972-08-20
Di 3.632
Vist 51455 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-04-04
Di 3.609
Vist 50886 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-09-19
Di 3.604
Vist 51240 ganger

Våler-Braskereidfoss 1973-07-17
Tog 5081, Di 3.619
Vist 53244 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-05-13
Tog 5082, Di 3
Vist 51711 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-08-20
Tog 5081, Di 3
Haugsfoss bro
Vist 51799 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-05-13
Tog 5081, Di 3.605
Vist 57787 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-11-23
Tog 5082, Di 3.602
Vist 53158 ganger

Bro over Hovinveien 1973-03-18
Tog 288, Di 3.624
Vist 52570 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 53217 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 53217 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 53217 ganger

I innerkurven ved Lille O 1972-05-21
Tog 288, Di 3.627
Vist 53151 ganger

Kjelsås st nord 1970-01-25
Tog 292L, Di 3.614
Vist 53048 ganger

På vei ved Rådalen tunnel I 1970-05-24
Tog 292L, Di 3.614
Vist 53221 ganger

I ytterkurven syd-øst for Sander gård 1974-12-29
Tog 292L, Di 3.628
Vist 53068 ganger

Snippen 1974-03-31
Tog 292L, Di 3.633
Vist 53155 ganger

Eina 1973-04-22
Tog 283, Di 3.620
Vist 52257 ganger

Dokka 1973-04-22
Tog 281, Di 3.620
Vist 52817 ganger

Tonsåsen-Bjørgo 1979-05-12
Tog 283, Di 3.625
Vist 54151 ganger

Fagernes 1973-04-22
Di 3.620
Vist 51253 ganger

Hamar 1970-07-00
Di 3.623
Vist 52927 ganger

Hamar 1971-05-27
Di 3.643
Vist 53026 ganger

Hamar 1971-06-05
Tog 456, Di 3.633
Di 3.633 i 456 krysser med 455
Vist 54543 ganger

Hamar 1971-06-19
Tog 301, Di 3.641
3.641 i 302 passerer utrangert 30b 362 ved kullsporet
Vist 55728 ganger

Hamar 1975-03-02
Di 3.628
Vist 52488 ganger

Hamar 1977-06-08
Di 3.641
Vist 53194 ganger

Hamar 1981-08-18
Di 3.622
Vist 51704 ganger

Hamar 1982-02-08
Tog 378, Di 3.603
Vist 54071 ganger

Hamar 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 29655 ganger

Hamar 1998-00-00
Tog 301, Di 3.643
Vist 29364 ganger

Hamar 1999-00-00
Tog 301, Di 3.629
Vist 28664 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 56786 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 56785 ganger

Elverum 1978-06-10
Tog 301, Di 3.624
Vist 53407 ganger

Elverum 1982-04-03
Di 3.606
Vist 51069 ganger

Elverum 1982-06-00
Tog 378?, Di 3.603
Vist 52489 ganger

Elverum 1982-06-00
Di 3.603
Vist 51467 ganger

Elverum 1982-06-01
Di 3.605
Vist 56172 ganger

Øksna 1982-06-15
Tog 5722, Di 3.611
Vist 51888 ganger

Øksna 1990-00-00
Di 3.608
Vist 51466 ganger

Opphus 1994-04-00
Tog 302, Di 3.619
Vist 27829 ganger

Rasta 1991-05-20
Tog 302, Di 3
Vist 26665 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 301, Di 3.618
Vist 27629 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 302, Di 3.642
Vist 31066 ganger

Bjørånes-Atna 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Rett syd for Atna st
Vist 30622 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 28586 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 301, Di 3.631
Vist 27284 ganger

Anta-Hanestad 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 28447 ganger

Hanestad 1972-08-17
Tog 5715, Di 3.614
Vist 52692 ganger

Hanestad-Barkald 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Hersetstøa (Østby rasteplass Rv 3)
Vist 30289 ganger

Barkald 1982-07-17
Tog 301, Di 3.628
Vist 53689 ganger

Barkald-Bellingmo 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Høyeggdammen
Vist 30192 ganger

Bellingmo-Alvdal 1989-03-20
Tog 302, Di 3.642
Vist 57014 ganger

Bellingmo-Alvdal 1994-04-00
Tog 301, Di 3.630
Vist 27398 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 30945 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 30945 ganger

Dombås st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 53435 ganger

Dombås st 1972-08-19
Tog 351, Di 3.642
Vist 56513 ganger

Dombås st 1988-10-10
Di 3.616
Vist 51006 ganger

Dombås st 1991-02-24
Tog 354, Di 3.625
Vist 26698 ganger

Dombås-Bottheim 1983-02-01
Tog 352, Di 3.643
Vist 54214 ganger

Dombås-Bottheim 1983-04-24
Tog 351, Di 3
Vist 52907 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5252, Di 3.616
Vist 53090 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5253, Di 3.616?
Vist 50089 ganger

Dombås-Bottheim 1983-07-06
Tog 351, Di 3.622
Vist 53205 ganger

Bottheim-Lesja 1983-02-26
Tog 351, Di 3.642
Vist 57113 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-16
Tog 354, Di 3.618
Vist 53554 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-30
Tog 5254, Di 3.614
Vist 53716 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-00
Tog 351, Di 3
Vist 53100 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-21
Tog 352, Di 3.642
Vist 56798 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607
Vist 53199 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607, 3.632
Vist 50823 ganger

Bottheim-Lesja 1986-06-00
Tog 351, Di 3.641
Vist 54869 ganger

Bottheim-Lesja 1988-08-24
Tog 5252, Di 3
Vist 52727 ganger

Lesja 1983-07-00
Tog 355, Di 3.622
Vist 51968 ganger

Lesja-Lora 1983-02-09
Tog 354, Di 3.642
Vist 56285 ganger

Lesja-Lora 1983-04-27
Tog 353, Di 3.614
Vist 53356 ganger

Lesja-Lora 1983-06-30
Tog 354, Di 3.632
Vist 53305 ganger

Lesja-Lora 1983-07-05
Di 3.609
Stedsangivelsen er noe usikker. Kan også være lenger vest.
Vist 50909 ganger

Lora-Lesjaverk 1983-02-00
Tog 351, Di 3
Vist 52551 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-04-16
Tog 352, Di 3.629
Vist 53294 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 54456 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 54456 ganger

Lesjaskog-Bjorli 1983-07-05
Tog 5252, Di 3.615
Vist 52761 ganger

Bjorli-Verma 1983-07-05
Tog 5253, Di 3
Vist 52506 ganger

Bjorli-Verma 1988-08-24
Tog 354, Di 3.628
Stuguflåten bro
Vist 53874 ganger

Romsdalshorn-Åndalsnes 1972-08-19
Di 3.607
Vist 50795 ganger

Heimdal 1976-06-17
Tog 301, Di 3.617
Vist 53194 ganger

Heimdal 1989-02-25
Tog 43, Di 3.623
Forspann av Di 3 pga kjøring om SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 52993 ganger

Heimdal 1996-08-00
Tog 302, Di 3.619
302 og 30a 271 i veterantogkjøring v Trondheim
Vist 27936 ganger

Heimdal st nord-øst 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 26712 ganger

Bro over vei Heimdal st nord 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 27393 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 1989-05-23
Tog 301, Di 3.602
Vist 54002 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 2000-08-20
Tog 410, Di 3.631
Vist 26011 ganger

Heggstad hp 1987-11-00
Tog 302, Di 3
Vist 52765 ganger

Søberg-Melhus 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 27479 ganger

Nypan st 1989-05-23
Tog 5711, Di 3.628, El 16
Vist 49558 ganger

Lundamo-Hovin 1989-07-12
Tog 302, Di 3.626
Vist 53258 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Krogstadsanden rett før Støren
Vist 51812 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
v. Krogstadsanden og Haga bru
Vist 32208 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Haga bru rett før Støren
Vist 51811 ganger

Støren 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 28492 ganger

Støren 1997-08-00
Di 3.629
Dobbel Di 3 med Gt fra Dovrebanen på Støren st
Vist 24985 ganger

Marienborg syd 1988-10-20
Di 3.608
Vist 51257 ganger

Marienborg, midten 1970-08-13
Di 3.626
Vist 50919 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628
Vist 52774 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628, Di 3.622
Multippelkobling
Vist 49760 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 54784 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Di 3.627
Nyrevidert lok
Vist 51743 ganger

Marienborg nord 1988-04-04
Tog 302, Di 3
Vist 52965 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 54390 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 54389 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-05-02
Tog 302, Di 3.629
Vist 53780 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3.618
Vist 53858 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3
Vist 53138 ganger

Fra Hoemsvegen 1991-06-23
Di 3.630
Tysk utfluktstog med BR 41.241 med Di 3 forspent
Vist 25012 ganger

Stavne stp 1988-04-30
Tog 301, Di 3.642
Vist 56781 ganger

Stavne stp 1988-08-26
Tog 305, Di 3.641
Vist 53502 ganger

Stavne stp 1988-11-00
Tog 302, Di 3.643
I snødrevet
Vist 54505 ganger

Selsbakk st, nord på plattform 1991-06-21
Tog Kongetog, Di 3.633
Kongen på vei til signingen i Nidarosdomen
Vist 25161 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Stavnebroen pga reparasjon av Skansen bro
Vist 30033 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 30034 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 30036 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 30035 ganger

Fra Hans Osnes veg 1993-07-00
Di 3
Vist 24253 ganger

SLB mellom Marienborg og tunnel under Størenbanen 1988-10-20
Tog 5793, Di 3.604
Vist 52672 ganger

Strindveien i bro over SLB 1987-09-24
Tog 5793, Di 3.608
Vist 54879 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.627
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 54591 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.608
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 54532 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.615
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 54009 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.608
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 54474 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-07-10
Tog 5781, Di 3.624
Vist 54610 ganger

Tynset-Telneset 1976-06-16
Tog 302, Di 3.615
Vist 53670 ganger

Høsøien 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Vist 30204 ganger

Røros 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 54699 ganger

Røros 1999-01-00
Tog 302, Di 3.642
Datering usikker, enten senhøsten 98 eller vinteren 99
Vist 30787 ganger

Glåmos 1971-06-09
Tog 301, Di 3.626
Vist 53223 ganger

Rugldalen-Reitan 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Nesvollen, PLO Rv 30
Vist 30385 ganger

Haltdalen-Langlete 1991-08-25
Di 3.642
Vist 27967 ganger

Langlete-Reitstøa 1987-09-25
Tog 5728, Di 3.633
I Krokkurven
Vist 56110 ganger

Langlete-Reitstøa 1991-08-25
Tog 301, Di 3.623
Vist 31486 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 33699 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 33698 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Ut av Krokkurven
Vist 33698 ganger

Trondheim S: Platttformer vestlig 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 54764 ganger

Plattformer østlig 1978-06-12
Tog 451, Di 3.615
Vist 53761 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 26961 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.629
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 26367 ganger

Lademoen st 1971-06-08
Tog 5762 antg., Di 3.628
Tatt fra 2.etasje på Lademoen st
Vist 53212 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-04-30
Tog 5741, Di 3.608
Vist 27524 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-09-08
Tog 477?, Di 3.642
Vist 29361 ganger

Lilleby (tidl. Lademoen) hp 1991-05-03
Tog 5741 antg., Di 3.605
Antagelig Kopperåkippen
Vist 31676 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1989-08-27
Tog 424, Di 3.618
Vist 54457 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1999-05-00
Tog 422, Di 3.621
Vist 29037 ganger

Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst 1999-05-00
Tog 421, Di 3.628
Ved Lilleby skole
Vist 27835 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 54080 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 54080 ganger

Ladalen hp 1989-06-05
Tog 471, Di 3.625
Vist 55601 ganger

Ladalen hp 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 28521 ganger

Leangen stasjon 1988-08-20
Tog 5796, Di 3.611
Vist 55467 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 27916 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 27916 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 53680 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 53680 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 451, Di 3.631
Vist 54251 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Vist 54181 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Tatt i retning mot Rotvoll før Statoils forskningstasjon ble oppført
Vist 54164 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 29897 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 29897 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 1999-06-00
Tog 477, Di 3
Vist 27683 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-05-00
Tog 477, Di 3
Vist 27678 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 477?, Di 3.641
Vist 27258 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 29957 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 29957 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-11-09
Tog 478, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i 477/78
Vist 27846 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog L6726, Di 3.628
Vist 25682 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog 477, Di 3.643
Vist 29275 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 2000-09-00
Tog 478, Di 3.642
Vist 30550 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 26118 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 24597 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 26349 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 24828 ganger

Grillstad fabrikker 1999-06-00
Tog 471, Di 3.629
Vist 29253 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe
Vist 52802 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Ranheim st
Vist 52801 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 29291 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 29291 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.618
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 52626 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.633
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 53094 ganger

Ranheim st., fra overgangsbro 2000-06-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 30286 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 25896 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 25893 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 50265 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 50265 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 27003 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 27000 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Være
Vist 52731 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Sjølyst
Vist 52730 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 27068 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 27055 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 27052 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 27052 ganger

Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt 1988-09-07
Tog 451, Di 3.621
Vist 55429 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 54509 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 54506 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 53399 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 53400 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 53866 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 53852 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-10-00
Tog 478, Di 3
Vist 26959 ganger

Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2000-10-00
Tog 478, Di 3.641
Vist 28448 ganger

Være midten: Fra hovedveien, litt vest for stikkveien ned til Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 52475 ganger

Være øst: rett vest for planovergang ved Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 44095 ganger

Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen 1994-00-00
Tog 5753, Di 3 x 2
Vist 25573 ganger

Hundhamaren, fra nes 2000-09-00
Tog 5792, Di 3.633
Vist 29478 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Toget kommer ut av skjæringa
Vist 28071 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Sett mot vika
Vist 28071 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20385, Di 3.641
Vist 28917 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20383, Di 3.641
Vist 28908 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 27388 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 27384 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 54389 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 54389 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 477, Di 3
Vist 31210 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 5781, Di 3 + SJ T44
Vist 27427 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 478, Di 3
Vist 30090 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 5796, Di 3 x 2
Vist 27966 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 451, Di 3
Vist 30670 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27
Tog 5792, Di 3 x 2
Vist 29975 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2000-05-00
Tog 384, Di 3
Vist 29627 ganger

Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00
Tog 5791, Di 3.633
Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget.
Vist 29643 ganger

Vikhahar st. øst 1991-06-01
Tog 430 x 421, 92, Di 3
Vist 23376 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 28302 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 28302 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628
Vist 26683 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 3.628
Vist 29172 ganger

Haugan gård 1993-08-00
Tog 456? 5796?, Di 3 x 2
Nattoget eller personvogn i godstog 5796
Vist 22834 ganger

Torp hp, Malvikvn. 630 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 51962 ganger

Midtsand, v bussholdeplass 1988-03-07
Tog 457, 5732, 92.51 x Di 3.617
457 krysser 5732
Vist 49985 ganger

Midtsand, øst, fra hovedveien 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 54381 ganger

Hommelvik st, vest 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 54311 ganger

Ved Nygård i Hommelvika 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 52136 ganger

Hell st 2004-10-29
Tog Bluesexpre, Di 3
Vist 23912 ganger

Hell-Eidum 1988-05-02
Tog 5731, Di 3.613
Kopperåkippen
Vist 51685 ganger

Hegra-Sona 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 52778 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 52926 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 5754, Di 3
Vist 52038 ganger

Gudå-Meråker 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 54226 ganger

Kopperå stasjon 1975-06-26
Tog 5760, Di 3.626
Vist 52240 ganger

Storlien 1975-06-26
Di 3.626
Vist 50822 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5783, Di 3.617
Skrapjern til Jernverket på Mo
Vist 52397 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5798, Di 3, trippel
Vist 50110 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 53085 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 5773, Di 3.619
Vist 52652 ganger

Åsen-Rognlan 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 52712 ganger

Åsen-Rognlan 1994-08-00
Di 3.629
Vist 25021 ganger

Skogn-Levanger 1989-04-06
Tog 452, Di 3.618
Vist 52392 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3.631
Vist 52569 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3, dobbel
Vist 50334 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 52655 ganger

Steinkjer 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 53012 ganger

Steinkjer-Byafossen 1994-08-00
Tog 458, Di 3.642
Vist 29257 ganger

Byafossen-Fossemvatnet 1978-06-17
Tog 5794, Di 3.613
Vist 52430 ganger

Fossemvatnet-Sunnan 1994-08-00
Di 3.622
Vist 24771 ganger

Hjerkin st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 54125 ganger

Drivstua 1975-06-27
Di 3.631
Vist 50743 ganger

Drivstua-Engan 2000-08-20
Tog 408, Di 3.632
Innkjør Drivstua st
Vist 26720 ganger

Soknedal st 1970-08-12
Tog 5706, Di 3.602
Vist 53047 ganger

Stod-Valøy 1978-06-17
Tog 451, Di 3, dobbel
Vist 51097 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 27900 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 27900 ganger

Jørstad 1971-06-08
Tog 5731, Di 3.604
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 52565 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 456, Di 3.630
Vist 54662 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 54383 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Vist 54383 ganger

Grong 1975-06-26
Tog 5772, Di 3.605
Vist 59472 ganger

Lassemoen 1978-06-12
Tog 5775, Di 3.623
Vist 53114 ganger

Namsskogan-Bjørnstad 1989-07-30
Tog 5798, Di 3.627
Vist 53107 ganger

Svenningdal 1978-06-12
Tog 5776, Di 3.621
Underveisgodstoget 5776 krysser med 451 på Svenningdal st
Vist 53490 ganger

Svenningdal-Trofors 1982-07-27
Tog 5796, Di 3.612
Vist 52184 ganger

Mosjøen 1978-06-12
Tog 452, Di 3.620
Vist 52277 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 53545 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 53544 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Vist 58376 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Skifting av vogner i 455
Vist 58376 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 53041 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 452, Di 3.606
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 53144 ganger

Gullsmedvik 1970-08-14
Di 3.621
Lok for malmtrafikken mellom Storforshei og Gullsmedvik
Vist 52503 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5795, Di 3.619
Klargjøring av tog 5795 til Storforshei
Vist 54534 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 52621 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 52621 ganger

Gullsmedvik-Skonseng 1978-06-16
Tog 5907, Di 3.623
Vist 53028 ganger

Hjartåsen-Krokstrand 1982-07-19
Tog 451, Di 3
Bro over Raufjellfossen
Vist 52776 ganger

Bolna 1982-07-19
Tog 452, Di 3.632
Vist 52864 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 5791, Di 3.607
5791 passerer Polarsirkelen
Vist 54566 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 451, Di 3.630
Vist 53473 ganger

Rognan 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
Vist 52589 ganger

Rognan-Setså 1998-07-12
Tog 5790, Di 3.632
Langset
Vist 26509 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 52943 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 52943 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 452, Di 3.628
Vist 53292 ganger

Fauske 1978-06-14
Tog 456, Di 3.631
Vist 53024 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 53174 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 53174 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
Vist 50684 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
3.610 sammen med 26c 411 (NJK utflukt)
Vist 50684 ganger

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 912 treff på sesfoto, og 3122198 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 482 treff ·