Sveins jernbanebilder

Søk på materiell inneholdende teksten "Di 3"

Funnet 309 bilder.

Oslo Ø/S, indre plattformer 1972-04-02
Tog 292L, Di 3.627
Vist 51728 ganger

Oslo Ø/S, ytre plattformer 1969-12-14
Di 3.614
Ankommer Oslo Ø som løslok fra Eina, skal til Marienborg for ukentlig ettersyn/lokbytte
Vist 49291 ganger

Oslo Ø/S, ytre tomter 1972-08-20
Di 3.632
Vist 48988 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-04-04
Di 3.609
Vist 48522 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-09-19
Di 3.604
Vist 48856 ganger

Våler-Braskereidfoss 1973-07-17
Tog 5081, Di 3.619
Vist 50801 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-05-13
Tog 5082, Di 3
Vist 49561 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-08-20
Tog 5081, Di 3
Haugsfoss bro
Vist 49645 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-05-13
Tog 5081, Di 3.605
Vist 54375 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-11-23
Tog 5082, Di 3.602
Vist 50520 ganger

Bro over Hovinveien 1973-03-18
Tog 288, Di 3.624
Vist 50208 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 50841 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 50841 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 50841 ganger

I innerkurven ved Lille O 1972-05-21
Tog 288, Di 3.627
Vist 50768 ganger

Kjelsås st nord 1970-01-25
Tog 292L, Di 3.614
Vist 50636 ganger

På vei ved Rådalen tunnel I 1970-05-24
Tog 292L, Di 3.614
Vist 50795 ganger

I ytterkurven syd-øst for Sander gård 1974-12-29
Tog 292L, Di 3.628
Vist 50666 ganger

Snippen 1974-03-31
Tog 292L, Di 3.633
Vist 50737 ganger

Eina 1973-04-22
Tog 283, Di 3.620
Vist 49856 ganger

Dokka 1973-04-22
Tog 281, Di 3.620
Vist 50405 ganger

Tonsåsen-Bjørgo 1979-05-12
Tog 283, Di 3.625
Vist 51704 ganger

Fagernes 1973-04-22
Di 3.620
Vist 48996 ganger

Hamar 1970-07-00
Di 3.623
Vist 50678 ganger

Hamar 1971-05-27
Di 3.643
Vist 50766 ganger

Hamar 1971-06-05
Tog 456, Di 3.633
Di 3.633 i 456 krysser med 455
Vist 52100 ganger

Hamar 1971-06-19
Tog 301, Di 3.641
3.641 i 302 passerer utrangert 30b 362 ved kullsporet
Vist 53241 ganger

Hamar 1975-03-02
Di 3.628
Vist 50233 ganger

Hamar 1977-06-08
Di 3.641
Vist 50947 ganger

Hamar 1981-08-18
Di 3.622
Vist 49462 ganger

Hamar 1982-02-08
Tog 378, Di 3.603
Vist 51576 ganger

Hamar 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 27138 ganger

Hamar 1998-00-00
Tog 301, Di 3.643
Vist 26864 ganger

Hamar 1999-00-00
Tog 301, Di 3.629
Vist 26127 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 54295 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 54294 ganger

Elverum 1978-06-10
Tog 301, Di 3.624
Vist 50956 ganger

Elverum 1982-04-03
Di 3.606
Vist 48827 ganger

Elverum 1982-06-00
Tog 378?, Di 3.603
Vist 50078 ganger

Elverum 1982-06-00
Di 3.603
Vist 49200 ganger

Elverum 1982-06-01
Di 3.605
Vist 52976 ganger

Øksna 1982-06-15
Tog 5722, Di 3.611
Vist 49451 ganger

Øksna 1990-00-00
Di 3.608
Vist 49259 ganger

Opphus 1994-04-00
Tog 302, Di 3.619
Vist 25357 ganger

Rasta 1991-05-20
Tog 302, Di 3
Vist 24429 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 301, Di 3.618
Vist 25184 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 302, Di 3.642
Vist 28565 ganger

Bjørånes-Atna 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Rett syd for Atna st
Vist 28152 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 26085 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 301, Di 3.631
Vist 24834 ganger

Anta-Hanestad 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 25935 ganger

Hanestad 1972-08-17
Tog 5715, Di 3.614
Vist 50278 ganger

Hanestad-Barkald 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Hersetstøa (Østby rasteplass Rv 3)
Vist 27847 ganger

Barkald 1982-07-17
Tog 301, Di 3.628
Vist 51216 ganger

Barkald-Bellingmo 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Høyeggdammen
Vist 27741 ganger

Bellingmo-Alvdal 1989-03-20
Tog 302, Di 3.642
Vist 54504 ganger

Bellingmo-Alvdal 1994-04-00
Tog 301, Di 3.630
Vist 24910 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 28435 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 28435 ganger

Dombås st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 50973 ganger

Dombås st 1972-08-19
Tog 351, Di 3.642
Vist 54046 ganger

Dombås st 1988-10-10
Di 3.616
Vist 48767 ganger

Dombås st 1991-02-24
Tog 354, Di 3.625
Vist 24257 ganger

Dombås-Bottheim 1983-02-01
Tog 352, Di 3.643
Vist 51750 ganger

Dombås-Bottheim 1983-04-24
Tog 351, Di 3
Vist 50690 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5252, Di 3.616
Vist 50688 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5253, Di 3.616?
Vist 48040 ganger

Dombås-Bottheim 1983-07-06
Tog 351, Di 3.622
Vist 50759 ganger

Bottheim-Lesja 1983-02-26
Tog 351, Di 3.642
Vist 54490 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-16
Tog 354, Di 3.618
Vist 50986 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-30
Tog 5254, Di 3.614
Vist 51156 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-00
Tog 351, Di 3
Vist 50730 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-21
Tog 352, Di 3.642
Vist 54175 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607
Vist 50630 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607, 3.632
Vist 48556 ganger

Bottheim-Lesja 1986-06-00
Tog 351, Di 3.641
Vist 52265 ganger

Bottheim-Lesja 1988-08-24
Tog 5252, Di 3
Vist 50419 ganger

Lesja 1983-07-00
Tog 355, Di 3.622
Vist 49559 ganger

Lesja-Lora 1983-02-09
Tog 354, Di 3.642
Vist 53820 ganger

Lesja-Lora 1983-04-27
Tog 353, Di 3.614
Vist 50892 ganger

Lesja-Lora 1983-06-30
Tog 354, Di 3.632
Vist 50763 ganger

Lesja-Lora 1983-07-05
Di 3.609
Stedsangivelsen er noe usikker. Kan også være lenger vest.
Vist 48692 ganger

Lora-Lesjaverk 1983-02-00
Tog 351, Di 3
Vist 50334 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-04-16
Tog 352, Di 3.629
Vist 50773 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 51985 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 51985 ganger

Lesjaskog-Bjorli 1983-07-05
Tog 5252, Di 3.615
Vist 50308 ganger

Bjorli-Verma 1983-07-05
Tog 5253, Di 3
Vist 50351 ganger

Bjorli-Verma 1988-08-24
Tog 354, Di 3.628
Stuguflåten bro
Vist 51414 ganger

Romsdalshorn-Åndalsnes 1972-08-19
Di 3.607
Vist 48553 ganger

Heimdal 1976-06-17
Tog 301, Di 3.617
Vist 50752 ganger

Heimdal 1989-02-25
Tog 43, Di 3.623
Forspann av Di 3 pga kjøring om SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 50605 ganger

Heimdal 1996-08-00
Tog 302, Di 3.619
302 og 30a 271 i veterantogkjøring v Trondheim
Vist 25456 ganger

Heimdal st nord-øst 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 24326 ganger

Bro over vei Heimdal st nord 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 24932 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 1989-05-23
Tog 301, Di 3.602
Vist 51337 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 2000-08-20
Tog 410, Di 3.631
Vist 23603 ganger

Heggstad hp 1987-11-00
Tog 302, Di 3
Vist 50539 ganger

Søberg-Melhus 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 24993 ganger

Nypan st 1989-05-23
Tog 5711, Di 3.628, El 16
Vist 47429 ganger

Lundamo-Hovin 1989-07-12
Tog 302, Di 3.626
Vist 50818 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Krogstadsanden rett før Støren
Vist 49643 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
v. Krogstadsanden og Haga bru
Vist 30039 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Haga bru rett før Støren
Vist 49642 ganger

Støren 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 25952 ganger

Støren 1997-08-00
Di 3.629
Dobbel Di 3 med Gt fra Dovrebanen på Støren st
Vist 22665 ganger

Marienborg syd 1988-10-20
Di 3.608
Vist 49073 ganger

Marienborg, midten 1970-08-13
Di 3.626
Vist 48703 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628
Vist 50364 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628, Di 3.622
Multippelkobling
Vist 47635 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 52274 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Di 3.627
Nyrevidert lok
Vist 49504 ganger

Marienborg nord 1988-04-04
Tog 302, Di 3
Vist 50708 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 51902 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 51901 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-05-02
Tog 302, Di 3.629
Vist 51244 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3.618
Vist 51407 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3
Vist 50895 ganger

Fra Hoemsvegen 1991-06-23
Di 3.630
Tysk utfluktstog med BR 41.241 med Di 3 forspent
Vist 22778 ganger

Stavne stp 1988-04-30
Tog 301, Di 3.642
Vist 54297 ganger

Stavne stp 1988-08-26
Tog 305, Di 3.641
Vist 51094 ganger

Stavne stp 1988-11-00
Tog 302, Di 3.643
I snødrevet
Vist 52016 ganger

Selsbakk st, nord på plattform 1991-06-21
Tog Kongetog, Di 3.633
Kongen på vei til signingen i Nidarosdomen
Vist 22911 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Stavnebroen pga reparasjon av Skansen bro
Vist 27547 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 27548 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 27550 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 27549 ganger

Fra Hans Osnes veg 1993-07-00
Di 3
Vist 22281 ganger

SLB mellom Marienborg og tunnel under Størenbanen 1988-10-20
Tog 5793, Di 3.604
Vist 50293 ganger

Strindveien i bro over SLB 1987-09-24
Tog 5793, Di 3.608
Vist 51997 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.627
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 51700 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.608
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 51648 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.615
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 51037 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.608
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 51580 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-07-10
Tog 5781, Di 3.624
Vist 51739 ganger

Tynset-Telneset 1976-06-16
Tog 302, Di 3.615
Vist 51152 ganger

Høsøien 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Vist 27770 ganger

Røros 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 52206 ganger

Røros 1999-01-00
Tog 302, Di 3.642
Datering usikker, enten senhøsten 98 eller vinteren 99
Vist 28294 ganger

Glåmos 1971-06-09
Tog 301, Di 3.626
Vist 50806 ganger

Rugldalen-Reitan 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Nesvollen, PLO Rv 30
Vist 27897 ganger

Haltdalen-Langlete 1991-08-25
Di 3.642
Vist 25745 ganger

Langlete-Reitstøa 1987-09-25
Tog 5728, Di 3.633
I Krokkurven
Vist 53605 ganger

Langlete-Reitstøa 1991-08-25
Tog 301, Di 3.623
Vist 28939 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 31155 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 31154 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Ut av Krokkurven
Vist 31154 ganger

Trondheim S: Platttformer vestlig 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 52279 ganger

Plattformer østlig 1978-06-12
Tog 451, Di 3.615
Vist 51261 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 24534 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.629
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 23892 ganger

Lademoen st 1971-06-08
Tog 5762 antg., Di 3.628
Tatt fra 2.etasje på Lademoen st
Vist 50802 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-04-30
Tog 5741, Di 3.608
Vist 25121 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-09-08
Tog 477?, Di 3.642
Vist 26996 ganger

Lilleby (tidl. Lademoen) hp 1991-05-03
Tog 5741 antg., Di 3.605
Antagelig Kopperåkippen
Vist 28316 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1989-08-27
Tog 424, Di 3.618
Vist 52068 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1999-05-00
Tog 422, Di 3.621
Vist 26591 ganger

Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst 1999-05-00
Tog 421, Di 3.628
Ved Lilleby skole
Vist 25412 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 51227 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 51227 ganger

Ladalen hp 1989-06-05
Tog 471, Di 3.625
Vist 53122 ganger

Ladalen hp 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 26119 ganger

Leangen stasjon 1988-08-20
Tog 5796, Di 3.611
Vist 52912 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 25540 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 25540 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 51422 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 51422 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 451, Di 3.631
Vist 51780 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Vist 51616 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Tatt i retning mot Rotvoll før Statoils forskningstasjon ble oppført
Vist 51608 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 27439 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 27439 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 1999-06-00
Tog 477, Di 3
Vist 25489 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-05-00
Tog 477, Di 3
Vist 25484 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 477?, Di 3.641
Vist 24899 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 27495 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 27495 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-11-09
Tog 478, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i 477/78
Vist 25434 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog L6726, Di 3.628
Vist 23434 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog 477, Di 3.643
Vist 26856 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 2000-09-00
Tog 478, Di 3.642
Vist 28104 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 23965 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 22375 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 24161 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 22571 ganger

Grillstad fabrikker 1999-06-00
Tog 471, Di 3.629
Vist 26773 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe
Vist 50608 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Ranheim st
Vist 50607 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 26882 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 26882 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.618
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 50400 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.633
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 50808 ganger

Ranheim st., fra overgangsbro 2000-06-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 27857 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 23767 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 23764 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 48260 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 48260 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 24812 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 24809 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Være
Vist 50570 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Sjølyst
Vist 50569 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 24894 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 24881 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 24878 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 24878 ganger

Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt 1988-09-07
Tog 451, Di 3.621
Vist 53008 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 52069 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 52066 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 50977 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 50978 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 51413 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 51399 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-10-00
Tog 478, Di 3
Vist 24734 ganger

Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2000-10-00
Tog 478, Di 3.641
Vist 25978 ganger

Være midten: Fra hovedveien, litt vest for stikkveien ned til Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 50335 ganger

Være øst: rett vest for planovergang ved Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 41950 ganger

Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen 1994-00-00
Tog 5753, Di 3 x 2
Vist 23390 ganger

Hundhamaren, fra nes 2000-09-00
Tog 5792, Di 3.633
Vist 26980 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Toget kommer ut av skjæringa
Vist 25631 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Sett mot vika
Vist 25631 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20385, Di 3.641
Vist 26066 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20383, Di 3.641
Vist 26082 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 24812 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 24808 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 51956 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 51956 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 477, Di 3
Vist 27968 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 5781, Di 3 + SJ T44
Vist 24382 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 478, Di 3
Vist 26827 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 5796, Di 3 x 2
Vist 24753 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 451, Di 3
Vist 27394 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27
Tog 5792, Di 3 x 2
Vist 26731 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2000-05-00
Tog 384, Di 3
Vist 26333 ganger

Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00
Tog 5791, Di 3.633
Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget.
Vist 26747 ganger

Vikhahar st. øst 1991-06-01
Tog 430 x 421, 92, Di 3
Vist 21250 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 25868 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 25868 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628
Vist 24547 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 3.628
Vist 26750 ganger

Haugan gård 1993-08-00
Tog 456? 5796?, Di 3 x 2
Nattoget eller personvogn i godstog 5796
Vist 20821 ganger

Torp hp, Malvikvn. 630 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 49590 ganger

Midtsand, v bussholdeplass 1988-03-07
Tog 457, 5732, 92.51 x Di 3.617
457 krysser 5732
Vist 47896 ganger

Midtsand, øst, fra hovedveien 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 51966 ganger

Hommelvik st, vest 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 51886 ganger

Ved Nygård i Hommelvika 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 49722 ganger

Hell st 2004-10-29
Tog Bluesexpre, Di 3
Vist 21942 ganger

Hell-Eidum 1988-05-02
Tog 5731, Di 3.613
Kopperåkippen
Vist 49338 ganger

Hegra-Sona 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 50406 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 50567 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 5754, Di 3
Vist 49889 ganger

Gudå-Meråker 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 51839 ganger

Kopperå stasjon 1975-06-26
Tog 5760, Di 3.626
Vist 49879 ganger

Storlien 1975-06-26
Di 3.626
Vist 48620 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5783, Di 3.617
Skrapjern til Jernverket på Mo
Vist 50001 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5798, Di 3, trippel
Vist 47930 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 50679 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 5773, Di 3.619
Vist 50266 ganger

Åsen-Rognlan 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 50292 ganger

Åsen-Rognlan 1994-08-00
Di 3.629
Vist 22748 ganger

Skogn-Levanger 1989-04-06
Tog 452, Di 3.618
Vist 50030 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3.631
Vist 50215 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3, dobbel
Vist 48212 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 50242 ganger

Steinkjer 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 50616 ganger

Steinkjer-Byafossen 1994-08-00
Tog 458, Di 3.642
Vist 26856 ganger

Byafossen-Fossemvatnet 1978-06-17
Tog 5794, Di 3.613
Vist 49999 ganger

Fossemvatnet-Sunnan 1994-08-00
Di 3.622
Vist 22539 ganger

Hjerkin st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 51595 ganger

Drivstua 1975-06-27
Di 3.631
Vist 48553 ganger

Drivstua-Engan 2000-08-20
Tog 408, Di 3.632
Innkjør Drivstua st
Vist 24184 ganger

Soknedal st 1970-08-12
Tog 5706, Di 3.602
Vist 50429 ganger

Stod-Valøy 1978-06-17
Tog 451, Di 3, dobbel
Vist 48945 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 25714 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 25714 ganger

Jørstad 1971-06-08
Tog 5731, Di 3.604
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 50176 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 456, Di 3.630
Vist 52245 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 51952 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Vist 51952 ganger

Grong 1975-06-26
Tog 5772, Di 3.605
Vist 56083 ganger

Lassemoen 1978-06-12
Tog 5775, Di 3.623
Vist 50709 ganger

Namsskogan-Bjørnstad 1989-07-30
Tog 5798, Di 3.627
Vist 50642 ganger

Svenningdal 1978-06-12
Tog 5776, Di 3.621
Underveisgodstoget 5776 krysser med 451 på Svenningdal st
Vist 51072 ganger

Svenningdal-Trofors 1982-07-27
Tog 5796, Di 3.612
Vist 49787 ganger

Mosjøen 1978-06-12
Tog 452, Di 3.620
Vist 49885 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 51005 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 51004 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Vist 54965 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Skifting av vogner i 455
Vist 54965 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 50615 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 452, Di 3.606
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 50695 ganger

Gullsmedvik 1970-08-14
Di 3.621
Lok for malmtrafikken mellom Storforshei og Gullsmedvik
Vist 50248 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5795, Di 3.619
Klargjøring av tog 5795 til Storforshei
Vist 52063 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 50209 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 50209 ganger

Gullsmedvik-Skonseng 1978-06-16
Tog 5907, Di 3.623
Vist 50644 ganger

Hjartåsen-Krokstrand 1982-07-19
Tog 451, Di 3
Bro over Raufjellfossen
Vist 50590 ganger

Bolna 1982-07-19
Tog 452, Di 3.632
Vist 50389 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 5791, Di 3.607
5791 passerer Polarsirkelen
Vist 52117 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 451, Di 3.630
Vist 51032 ganger

Rognan 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
Vist 50220 ganger

Rognan-Setså 1998-07-12
Tog 5790, Di 3.632
Langset
Vist 24013 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 50534 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 50534 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 452, Di 3.628
Vist 50891 ganger

Fauske 1978-06-14
Tog 456, Di 3.631
Vist 50656 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 50779 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 50779 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
Vist 48446 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
3.610 sammen med 26c 411 (NJK utflukt)
Vist 48446 ganger

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 598 treff på sesfoto, og 2572126 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 421 treff ·