cssurl = http://sando.co/basic/ses.css, mappe = jernbane

Adm av menystruktur

Legge inn eller redigere webdokument i menystrukturen

Nettsteder av velge blant

Semaforen Svein Sandos jernbanenettsted
Viadukten Svein Sandos modelljernbanenettsted

Nettsider som ikke er tilordnet et tema

Jernbanefotografering 328

En artikkel knyttes alltid til et prim�rt nettsted:

Semaforen

Menystrukturen med fordelte sider. Fet skrift angir tema for valgt side.

Huk av for de temaene nettsiden skal vises under

Allment om jernbaneJernbanehistorieBanerLok & vognerTogJernb. og samfunnetJernbanebilderDiverseHus og byer
Jernbane generelt 57
10 Jernbanens systemforde 99
40 Kan vi klare oss uten 190
60 Hvorfor går alt så gal 192
Ulykker og sikkerh 59
10 Sikkerhet og ulykker v 127
Jernbanehistorie 58
50 Jernbanen ved et tusen 188
99 Stasjonsarkitektur 304
100 Historiske jernbanefil 284
150 Det eksisterte virkeli 123
200 Utvikling av det norsk 121
300 Norsk Hoved-Jernbane o 122
350 Alnabru ransjerstasjon 182
400 Rørosbanen - noen hist 124
500 Litt om tracévalg for 125
790 Personvogner 1900-45 129
800 Godsvogner 1900-45 128
Musealt 77
50 Forståelse og opplevel 151
80 Järnvägen 150 år 2006 246
81 Järnvägen 150 år 2006 247
Allment 68
20 Utvikling av det norsk 121
40 Forkortelser ved norsk 120
Hovedbanen 69
20 Norsk Hoved-Jernbane o 122
150 Alnabru ransjerstasjon 182
Gardermobanen 70
20 Norsk Hoved-Jernbane o 122
Rørosbanen 71
20 Rørosbanen - noen hist 124
Raumabanen 85
20 Raumbanen 196
Meråkerbanen 78
30 Stasjoner i Malvik 161
40 Meråkerbanen gjennom S 195
Dovrebanen 72
20 Litt om tracévalg for 125
Allment 73
21 Norske jernbaneepoker 207
30 Fargeskjema på rullend 331
50 Om bevaring av rullend 193
Lokomotiver 60
30 Trekkrafttyper NSB og 131
31 Trekkrafttyper ved NHj 132
32 Trekkrafttyper NSB og 133
50 Tekniske spesifikasjon 134
51 Technical specificatio 135
200 Begeistring og lokkjøp 138
250 Problems with identifi 143
502 Di 3 - NSBs arbeidshes 204
503 Di 3 - The most import 252
Motorvogner 61
30 Trekkrafttyper NSB og 131
31 Trekkrafttyper ved NHj 132
32 Trekkrafttyper NSB og 133
200 Motorvogn type 65 - en 139
210 Motorvognsett type 66 199
250 Rask modell av BM 69B 206
300 NSBs dieselmotorvogner 140
320 Gx - godstilhenger for 183
Personvogner 74
20 Nasjonale litra på nor 136
25 Nummerserier for NSB o 184
30 Personvogner 1900-45 129
Godsvogner 75
20 Nasjonale litra på nor 136
21 Nummerserier for NSB o 184
22 Overgang fra nasjonale 137
30 Godsvogner 1900-45 128
150 Gx - godstilhenger for 183
200 Tankvogner 329
Togruter 65
100 Godstogruter Trondheim 185
Debattinnlegg 63
50 Kan vi klare oss uten 190
60 Hvorfor går alt så gal 192
70 Om bevaring av rullend 193
100 Er jernbanen blitt en 191
Jernbanen og miljø 64
40 Miljøtall for jernbane 187
50 Jernbaneteknologiens m 186
60 Det er smart å reise k 189
70 Er jernbanen blitt en 191
100 Jernbanen ved et tusen 188
Etiske aspekter 62
Fotografering 109
0 Jernbanefotografering 328
Jernbanestrekninge 66
1 Egne fotografier langs 197
2208 Blommenholm stasjon - 194
3500 Raumbanen 196
4304 Meråkerbanen gjennom S 195
Rullende materiell 67
66 Motorvognsett type 66 199
Turer og utflukter 97
150 Järnvägen 150 år 2006 246
151 Järnvägen 150 år 2006 247
Fotografering 109
0 Jernbanefotografering 328
Østmarka ved Oslo 100
1 Østmarka 255
Malvik i Sør-Trønd 102
Himmellandskapet 101
Oslo 103
Trondheim 104
Bergen 105

Velg eventuelt et sekund�rt nettsted � knytte artikkelen til: Viadukten

Rediger temaene Oppdater statiske nettsider

Ny artikkel

Lenketekst / tittel:

Sjangre � velge blant:

A = Artikler
B = Bilder
D = Diverse
F = Forskning
G = Grublerier og notater
L = Lenker
O = Oversikter, tabeller
P = Nettportal
S = Sitater
Tilleggstekst for norsk versjon:
Tilleggstekst for engelsk versjon:
Utgitt/skrevet �r: Engelskspr�klig
Sjanger: Ved flere, separer med komma

Man kan enten lenke til en vanlig nettside med en URL (helst ikke), eller laste opp en side og lagre den i databasen (anbefales). I siste tilfelle sikres enhetlig design samt at det kan s�kes p� teksten i nettsiden.
Hvis en URL oppgis, overpr�ver den eventuell data lastet opp fra kildefil.

URL: Validert html 4
Kildefil:
For s�kemotorer: Spr�k: S�keord:
Hvem ser artikkelen? Ikke | Privat | Offentlig
Husk � velge tema f�rst.

Innholdet i eksisterende artikler kan redigeres p� to m�ter:

  1. Ved � redigere i redigeringsfeltet nedenfor. Det krever normalt god kjennskap til html. Etter slik redigering b�r man oppdatere kildefilen.
  2. Ved � redigere i den eksterne kildefilen ved fritt valgt redigeringsprogram. Etterp� m� endringene importeres inn i databasen ved � klikke p� "Les fra kildefil".

Redigeringsvindu


Om bilder i artikkelen

I forh�ndvisnigen nedenfor, b�r alle bilder v�re synlige, ellers m� banen endres. For at WYSIWYG-editoren skal vise bildene, m� man bruke absoluttreferanser startende med http:// Anbefalt lagringssted for alle bilder er i menyadm/pix2/.

Her kan du laste bilder rett inn i denne katalogen:

Filnavnhtml for innsetting i artikkel

Forh�ndsvisning av teksten slik den var f�r du redigerer den:

© Svein Sando
Startside · Start page (Eng.) ·    

Dette nettstedet