basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering

Klikk på lenke i venstre kolonne for å åpne nettsiden

# SjangerÅrTittel
344 D2020Kvitt eller dobbelt 1985 - Norsk jernbanehistorie
331 A2013Fargeskjema på rullende materiell
329 2012Tankvogner
284 L2010Historiske jernbanefilmklipp
304 L2010Stasjonsarkitektur
328 O2008/2020Jernbanefotografering. Erfaringer som jernbanefotograf siden 1960-tallet
263 O2008Jernbanefotografering. Erfaringer som jernbanefotograf siden 1960-tallet
255 B2007Østmarka
246 B2006Järnvägen 150 år 2006. Fra NJKs jubileumsreise til Gävle 8.-11.9.2006
247 B2006Järnvägen 150 år 2006 - del 2. Oslo - Gävle 8.9.06
197 P2005Egne fotografier langs norske jernbaner. Tog og infrastruktur ordnet primært etter sted
140 A,O2003NSBs dieselmotorvogner type 6 / 86
184 O2003Nummerserier for NSB og NHJ-vogner
143 F2003Problems with identification of steam locomotives NSB 63a 5839-65, claimed to be formerly DRG BR 52.
161 A2003Stasjoner i Malvik
195 P,B2002-Meråkerbanen gjennom Saksvika. Bilder tatt gjennom kikkert hjemmefra
182 A2001Alnabru ransjerstasjon. En aldri realisert plan fra mellomkrigstiden
189 A2001Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt
125 A2001Litt om tracévalg for stambanen mellom Østlandet og Det nordenfjellske
187 O2001Miljøtall for jernbanetransport
124 A2001Rørosbanen - noen historiske glimt
121 O,P2001Utvikling av det norske jerbanenettet. 1854-1929
120 O2000caForkortelser ved norske jernbaner. Historisk
252 A2000/2007Di 3 - The most important locomotive on the non-electrified railways of Norwegian State Railways (NSB)
204 A,B2000/2005Di 3 - NSBs arbeidshest på dieselstrekninger gjennom 45 år
194 B2000Blommenholm stasjon - et sted i Norge
151 A2000Forståelse og opplevelse. Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin
185 O2000Godstogruter Trondheim st. fra 11.6.2000
183 A2000Gx - godstilhenger for motorvogner
99 A2000Jernbanens systemfordeler
199 A,B2000Motorvognsett type 66
136 O2000Nasjonale litra på norske vogner
193 A2000Om bevaring av rullende materiell .... og om hvem som kan mene noe offentlig om det
137 O2000Overgang fra nasjonale litra til UIC-litra på NSB godsvogner
135 O2000Technical specifications for standard gauge steam locomotives of Norwegian State Railways
134 O2000Tekniske spesifikasjoner for normalsporte damplok NSB
131 O2000Trekkrafttyper NSB og NHJ 1851-2000
133 O2000Trekkrafttyper NSB og NHJ ordnet etter antall driftsår x antall
132 O2000Trekkrafttyper ved NHj og NSB 1851-2000. Sortert etter antall driftsår
188 A1999Jernbanen ved et tusenårsskifte. Utgitt i På Sporet nr.100 des.1999
196 B1998/2005Raumbanen
186 A1998Jernbaneteknologiens miljøsvakheter
191 A1997Er jernbanen blitt en miljøfiende?
192 1997Hvorfor går alt så galt for NSB?. Tidl. jernb.dir. Kåre Kristiansens analyse i
138 A1995Begeistring og lokkjøp i 1896. Om begeistring, makt og verdikonflikter i forbindelse med en leveranse
123 A1994Det eksisterte virkelig et prinsipp for valg av sporvidder
190 A1994Kan vi klare oss uten NSB?
122 A1994Norsk Hoved-Jernbane og Gardermobanen - et 140 års spenn. NSB Gardermobanens kontraktsunderskrivelse av løsmassetunnelen på Eidsvoll 7.12.1994
139 A1985Motorvogn type 65 - en kort historikk. Utdrag av en uttalelse gitt til NJK Styre i 1985 vedr. bevaring av enten en 65A eller en 65B motorvogn
128 O1976Godsvogner 1900-45. Frordeling av ulike litra
129 O1976Personvogner 1900-45. Fordeling av litra
127 PudatertSikkerhet og ulykker ved norske jernbaner
Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/x12201-5792.jpg

I dag 2471 treff på ses-jernbane, og 5200332 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 708 treff ·

© Svein Sando
Startside · Start page (Eng.) ·    

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!