CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-paged2.css

Fremo-treff på Barbu menighetshus i Arendal, 12. - 14. mars 2010

Som sedvanlig ved påsketider innbød Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) til FREMO-treff på Barbu menighetshus.

Anlegget


Sett fra nord


Sett fra syd


Anleggsoppsettet Arendal 2010

Utsøkte moduler og modeller


Dr. JEVistad hadde igjen begått et MJ-mesterverk med denne modulen med en smalsporet bane på. Banelegemet som skjærer seg gjennom et karrig morenelandskapet og som legges slik at massebalansen er nesten perfekt, vitner om stor innsikt i hvordan jernbaner legges i terrenget.


Denne flotte kurver er et Skaaarerbanens Venner-produkt. Mer frodig her enn JEVistads ovenfor - men hvor er stolperekka, gutter? :-)


Bøylestad stoppested akkurat slik den er på Arendalslinjen


Gaukås stasjon med smalsporet sidelinje


Grimstad stasjon


Rise stasjon har også innredning og belysning på venterommet!

Trafikkspillet

Trafikkspillet er hovedhensikten med et Fremo-treff. For da kjøres det tog etter ferdig oppsatte og planlagte ruten. Med en hurtigklokke (avbildet flere steder) gjennomløse døgnet atskillig raskere enn på virkelighetens jernbane.

Hovedlinjen Skuggevik-Nelaug-Pålsrud-Centralstasjonen (NSB)

Skuggevik skyggestasjon


Roar og godsvogner hører liksom sammen. Her ordner han med frakter og vogner på Skuggevik, der det er lov til å skifte med det femfingrede skifteloket.


Skilleruds industrsidespor var underlagt Skuggevik. Her kunne man låse seg inne og skifte mens toggangen fortsatte på hovedsporet.

På Nelaug er det alltid travelt


Stasjonsmester i særklasse Knut S. dirigerte sine undersåtter og ankommende og avgående lokførere med stor myndighet og ro.


Fire tog inne på en gang, og godstoget skulle bytte ut noen vogner.


Til Nelaug lå også Myrene industrisidespor


Skift på vei inn til Myrene


31b-maskin på vei inn på Nelaug stasjon med et godstog helt i stil med loket.


Vognkort utveksles! Eller prøver Bjørn å overbevise Tore om hvor vognen egentlig skal?


I trafikkspillet er det viktig å holde orden på godsvognene og fraktkortene som ligger en lomme på vognkortet. Legg også merke til det delte stillverket for Nelaug. Stillverket er senere bygget ehelt om, bl.a. etter at stasjonen fikk et sårt tiltrengt gjennomgående spor til. Alt dette var klart til Zuidbroek-treffet i oktober samme år.

Pålsrud


Christer som txp på Pålsrud stasjon holder orden i togmelde"boka". Legg merke til de to grå boksene på hver side av brettet. Det er togmeldebokser som ved ulike farger på lysdioden varlser om man ber om å få sende et tog, kvitterer for klar linje, avviser at tog kan sendes, eller kvitterer for mottatt tog. I tillegg brukes også telefon som man ser, der man kan ringe til en hvilken som helst stasjon. Har man ikke togmeldebokser, ringer man togmeldingene i stedet.

Centralstasjonen


Ikke solslyng på Solåsen, men på Centralstasjonen. Kai fra SV betjener egen stasjon.

Sidelinjen Solåsen-Froland-Rise-Nelaug (NSB)

Froland-Rise er fellesstrekning med privatbanen GFB

Solåsen


Solåsen ensom og forlatt. På en måte skulle en tro at det var mye å gjøre på skyggestasjonene som fanger opp eller avsender det meste av tog. På den annen side er det ikke skifting av vogner for egne sidespor og kunder, og skiftingen kan skje ellers uortodokse metoder.

Froland


Ingen stor stasjon, Froland, men ganske mye tømmer gikk fra denne stasjonen.


Tore U. regjerte på Froland en av sesjonen. Han var i hvert fall ikke overarbeidet på dette tidspunktet.

Rise


Txp Tore U. fikser både å melde tog og å håndtere vognkort på én gang.


Christer ivrig togmeldende som txp på Rise.

Privatbanene Grimstad-Froland og Fyresdalsbanen

Fellesstrekning med NSB på strekningen Rise-Froland. Disse to stasjonene er presentert under NSB-linjen over.

Gaukås, og Fyresdalsbanen til Sundet

Fyresdalsbanen er en smalsporet 1067 mm som går Fra Gaukås på Treungenbanen til Sundet. Sikkerhetsmessig ble den betjent fra Gaukås stasjon da det bare ble tillatt ett tog av gangen mellom Gaukås og Sundet.


Jon Einar ankommer Gaukås med motorvogna som skal til Grimstad og ta med overgangsreisende fra Fyresdalsbanen.


Kort godstog passerer Holtebekken på Fyresdalsbaen

Grimstad stasjon


Asgeir funderer og Tore forklarer - sikkert et eller annet om Grimstad stasjon.


Damper'n må tørnes før det kan settes på godsvognslerka.

Takk for oppmerksomheten!


Denne artikkelen er vist 30554 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Fremo-treff Arendal 2010. Lastet ned 19.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=308&nid=3

Php-versjon 7.4.33