CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-paged2.css

Norske tankvogner

Denne nettsiden forsøker å gi en oversikt over tankvogner som var i bruk hos NSB og norske selskaper fram til ca 1980. Oversikten er (ennå) på ingen måte uttømmende, men mer illustrativ for hva som gikk i norske godstog den godstogene var sammensatt av alle slags vogntyper.


Denne artikkelen er vist 14970 ganger

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2012). Tankvogner. Lastet ned 19.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=329&nid=2

Php-versjon 7.4.33