HIT 107 hm=

Godstog til/fra Trondheim stasjon -
Freigh Trains at Trondheim station

Kilde: grafisk rute R 149.1 gjeldende fra 11.juni 2000
Source: Graphic Time Table R149.1, from June 11th 2000

Størenbanen, Dovrebanen, Rørosbanen (South of Trondheim)

Tognr

dag

kl

ank / avg

til / fra

Trekkraft

Bane

 Togtype

Train #

Weekday*

Time

***

To / from
station

Engine class

Railway

Train Type
5731 ti 0005 ank Koppang 1820 8 Røros SYS
5703 ma 0220 ank Alnabru 1733 14 Dovre CX
5733 to 0250 ank Kongsvinger 1845 8 Røros SYS
5701 ti-fr 0257 ank Alnabru 1845 14 Dovre CX
5723 ma behov 0313 ank Hamar 2050, Alnabru 1733 Di / 14 Røros CX
5721 ti-fr behov 0428 ank Hamar 2150, Alnabru 1845 Di / 14 Røros CX
5793 ti-lø 0432 ank Alnabru 2030 14 Dovre CX
5715 ma 0510 ank Alnabru 2053 14 Dovre VL
5735 0510 ank Koppang 2135 8 Røros SYS
5705 ti-lø 0513 ank Alnabru 2134 14 Dovre CX
5713 ti-lø 0630 ank Alnabru 2204 14 Dovre VL
5781 ti-fr 0645 ank Alnabru 2234 16 Dovre VL
5794 ti-sø 0717 avg Alnabru 1547 14 Dovre CX
5714 0750 avg Alnabru 1638 14 Dovre VL
5782 ti-lø 0820 avg Alnabru 1734 16 Dovre VL
5726 ma-to, lø behov 0835 avg Hamar 1525, Alnabru 1832 Di / 14 Røros CX
5704 ma-to, lø 0947 avg Alnabru 1832 14 Dovre CX
5712 ma-fr 0952 avg Alnabru 1947 16 Dovre VL
6718 ma, on, fr 1003 avg Heimdal 1018 8 Dovre VL
5732 ma 1130 avg Koppang 1627 8 Røros SYS
5736 1130 avg Kongsvinger 0005 8 Røros SYS
6719 ma, on, fr 1340 ank Heimdal 1325 8 Dovre VL
5783 1413 ank Alnabru 0558 16 Dovre VL
5791 ma-fr 1820 Marienborg ank Alnabru 0957 14 Dovre CX
5709 ma-fr 1924 ank Alnabru 0843 14 Dovre VL
5716 ma-fr 2025 avg Alnabru 0530 14 Dovre VL
5708 ma-fr 2113 avg Alnabru 0518 14 Dovre CX
5734 ti 2145 avg Kongsvinger 0544 8 Røros SYS
5792 ma-fr 2335 avg Alnabru 0732 14 Dovre CX
5795 2400 ank Alnabru 1608 14 Dovre CX

Meråkerbanen, Nordlandsbanen (north and east of Trondheim)

Tognr

Dag

Kl

Ank / avg

Fra / til

Lok-type

Togtype

Train #

Weekday

Time

***

From / to station

Engine class

Train type

5731 ti 0020 avg Skogn (behov videre til Skogmo** 0610) 8 SYS
5795 0100 avg Bodø 1250 2 x 8 CX
5733 to 0305 avg Skogmo 0815 8 SYS
25756 ma 0315 ank Skogn 0207 8 løslok
25732 ti 0340 ank Skogn 0240 8 løslok
5756 sø behov 0440 ank Skogn 0330 2 x 8 SYS
5793 ti-lø 0452 avg Bodø 1555 2 x 8 CX
5764 ti-lø 0525 ank Grong 2340 8 (2x8 ti) SYS
5735 0545 avg Skogn 0725 8 SYS
5758 ma-fr 0608 ank Steinkjer 0235 8 VL
5782 ti-lø 0617 ank Mo 2055 2 x 8 VL
5741 sø behov 0622 avg Storlien 0825 8 SYS
5794 ti-sø 0658 ank Bodø 1840 2 x 8 CX
5759 lø, sø 0705 avg Kopperå 1017 8 SYS
20383 ma-fr 0707 avg Storlien 0920 3 løslok, pt. innstilt
20385 lø-sø 0725 avg Storlien 0910 3 løslok, pt. innstilt
5745 ma-fr 0751 avg Kopperå 1115 8 SYS
5781 ti-fr 0840 avg Mo 1800 2 x 8 VL
5751 ma-fr behov 0905 avg Verdal 1158 8 SYS?
6749 ti, to 0936 avg Stjørdal 1052 8 VL
5736 1110 ank Skogn 0945 8 SYS
6740 ti, to 1340 ank Stjørdal 1220 8 VL
20386 ma-fr 1510 ank Storlien 1315 3 løslok, pt. innstilt
5783 1555 avg Mo 2350 2 x 8 VL
5752 ma-fr behov 1611 ank Verdal 1327 8 SYS?
5791 ma-fr 2006 Leangen (fra Stavne) avg 1950 Marienborg Bodø 0735 2 x 8 CX
5757 sø-to 2022 avg Levanger 2213, Steinkjer 0205 8 VL
5766 ti behov 2142 ank Skogmo 1600 8 SYS
5768 to 2238 ank Skogmo 1740 8 SYS
5792 ma-fr 2248 ank Bodø 0905 2 x 8 CX

Felles for begge tabeller: Common for both tables:

Trekkraft 8 betyr Di 8, 14 betyr El 14 osv.
Engine class 8 means Di 8, 14 means El 14; below 10 is diesel, above electric

"tomtog" = empty train
"løslok" = only engine
CX = CombiExpress (containers)
VL = vognlast, consisting of wagons to/from sidings and terminals
SYS = systemtog, block trains

"behov" = on demand
"innstilt" = not running

* Abbreviations for week days: ma = Monday, ti = Tuesday, on = Wednesday, to = Thursday, fr = Friday, lø = Saturday, sø = Sunday, hld = holiday

**Skogmo er på Namsosbanen. Skogmo is at the Namsos line (Grong-Namsos)

*** Ank = Arrival, Avg = Departue


Denne artikkelen er vist 13581 ganger

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet p denne nettsiden er underlagt ndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgende foresprsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan fres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Godstogruter Trondheim st. fra 11.6.2000. Lastet ned 19.09.2019 fra https://www.sando.co/index.php?vis=185&nid=2

Php-versjon 7.2.22