CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-paged2.css

Gx - godstilhenger for motorvogner

En liten side om en liten vogntype, av noen kalt "koffert".I årene 1946-53 bygde NSB 21 slik små godsvogner til bruk som reisegodsvogner for dieselmotorvogner av type 6 og 7 (senere BM86 og BM87). Den første, nr.1451, ble bygget i 1946 av Strømmens Værksted og veide 2,5 tonn. Denne fikk litra Gx type 1. De resterende 20 vognene er formelt av litra GX type 2, men egentlig burde type 2 vært delt i to typer da de første 8 vognene (1452-1459) ble bygget etter hovedtegning Mvg581 og veide 2,0 tonn, mens de resterende 12 ble bygget etter tegning Mvg665 og veiede 3,0 tonn. Høka bygde alle vognene av type 2; de 8 første i 1950 og de 12 siste i 1952. Vognene var i bruk til ut på 1970-tallet, men var lite i bruk på slutten. Nedenfor vises typetegningen for begge typene samt to bilder jeg tok i 1970 og 1972.

i380.jpg (8216 bytes) Gx-2 nr.1452 på Kongsberg st, lokstallen. 3.juli 1970. (Loket i bakgrunnen er 21e 207 som nettopp hadde kommet ned med Svene-pukken.)
http://www.dmmh.no/~ses/menyadm/pix2/i03071.jpg (6871 bytes) Gx-2 nr.1456 etterhengt BFS8692 og BM86G13 i tog 376 på Koppang st 17. august 1972.

Gx type 1:

Gx type 2:


Denne artikkelen er vist 17359 ganger

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Gx - godstilhenger for motorvogner. Lastet ned 09.12.2022 fra https://www.sando.co/index.php?vis=183&nid=2

Php-versjon 7.4.33