CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses.css

Overgang fra nasjonale litra til UIC-litra på NSB godsvogner

Sammenstilt av Svein Sando, 2000

Listen viser vogntyper som i 1973 hadde UIC-litra og som samtidig opprinnelige hadde nasjonalt litra. Overgangen skjedde fra ca 1966, så noen vogntyper kan ha fått uic-litra og samtidig være forsvunnet før 1973.

Nasjonalt litra UIC litra første vognnr
G-1, 2 Gklm 111 6000-3
G-2 Hfk 209 0000-1
G4-1 Fb 601 8060-5
G4-1 Fbs 611 8000-0
G4-1 Fb 601 8120-7
G4-1 Gbkl 118 4000-0
G4-1 Gbkls 158 5000-5
G4-2 Gbkls 158 6000-4
G5-1 Gs 120 0000-0
G5-2 Gs 120 1000-9
G5-2 Grs 131 0000-7
G5-3 Gs 120 2000-8
G5-4 His 210 2000-7
G5-4 His 210 6000-3
Gh Hcks 218 0000-2
Gl4-1 Glm 103 0049-3
Gp4-1 Gklms 138 8000-4
Gp4-1 Gklms 139 5000-5
Gr5 Gbs 150 0000-7
Gr5 Ibblps 805 8023-0
Gtk5 Tis 577 6000-5
Gtl5 Tbis 571 5009-0
H Ibdlps 802 4000-1
H4-1 Icdmops 806 8000-8
H4-1 Ickmors 806 6000-0
H4-2 Imos 813 1000-9
H4-2 Imors 806 6025-5
H4-2 Ilms 813 0000-0
Ha5-1, 2 Ibcdghps 818 1035-4
L4-1 Elmo 533 0128-3
L4-2 Elmo 533 1070-6
L4-3 Elo 511 0000-0
Lf4-1 Elmo 533 2000-2
Lt4-1 Fb 601 8000-1
Mo Rmmp 387 0000-3
Q4-2 Uhk 700 0000-9
Q4-3 Uhk 700 1000-8
Q4-4 Uhk 700 2000-7
To3, To4-1, 2 Rkmp 384 6000-6
To4-1 Rmp 384 1000-9
To5 Rgps 392 1350-1
Tl-1 Omm 365 0000-1
Tl4 (uten lemmer) Om 361 0000-0
Tl4-1 (uten lemmer) Kbmp 312 7000-6
Tl4-1 Lb 401 0000-4
Tl5 (tømmer) Kbps 335 3000-1
Tl5 (tømmer) Kbps 370 0626-3
Tl5 (container) Kbgps 335 5000-9
Tl5 (container) Kbgps 370 0001-9
Tl5 (container) Kglps 339 1000-5
Tl5 (container) Kglps 370 0701-4
Tl5 (serie I-V) Os 370 0000-1
Tl5 (serie VI, VII, VIII, X) Kbps 335 3060-5
Tl5 (serie IX) Os 370 1000-0
Tl5 (serie X) Os 360 1200-4
Tlo4-1 Rm 384 0000-0
Tr5 Uis 919 6000-9
U4-2 Udgk 907 9000-1
U5-1 Uce 902 1000-0
Zl-3 Hks 215 0000-8
Zl-3 Hkrs 215 6000-2
Ø4-1 Fdk 607 0000-6
Øo4-1, 2, 3 Fad 686 0000-8

Kilde: På Sporet nr.14, s.6

 

Denne artikkelen er vist 27664 ganger

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Overgang fra nasjonale litra til UIC-litra på NSB godsvogner. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=137&nid=2

Php-versjon 7.4.33