CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses.css

Godsvogner 1900-45

Fordeling av de ulike godsvognlitra på fem utvalgte år, absolutte tall, gjennomsnitt for perioden 1900-45 og prosentfordeling

litra 1900 1911 1920 1933 1945 gj.snitt gj.snitt 1900 1911 1920 1933 1945
  antall %
G 578 1213 1401 1755 2496 1488,6 20,7 19,5 22,1 18,7 17,9 24,4
Gf 36 212 337 350 274 241,8 3,4 1,2 3,9 4,5 3,6 2,7
Gfo   4 40 129 114 57,4 0,8 0,0 0,1 0,5 1,3 1,1
Gl(Zl)   1 3 8 9 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Gv       22 49 14,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Gvf         3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H       28 72 20,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7
Hf     181 153 39 74,6 1,0 0,0 0,0 2,4 1,6 0,4
Hv 18 135 135 136 188 122,4 1,7 0,6 2,5 1,8 1,4 1,8
Hvf     54 153 147 70,8 1,0 0,0 0,0 0,7 1,6 1,4
K 308 289 276 255 172 260,0 3,6 10,4 5,3 3,7 2,6 1,7
Ko 9 9 9 9   7,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
L 315 488 685 1292 1368 829,6 11,5 10,6 8,9 9,1 13,2 13,4
Lf   2 62 162 142 73,6 1,0 0,0 0,0 0,8 1,6 1,4
Lg 52 161 183 139 118 130,6 1,8 1,8 2,9 2,4 1,4 1,2
Lk 14 67 88 128 143 88,0 1,2 0,5 1,2 1,2 1,3 1,4
Ls     75 75 17 33,4 0,5 0,0 0,0 1,0 0,8 0,2
Lt 50 57 49 4 122 56,4 0,8 1,7 1,0 0,7 0,0 1,2
LM   20 28 20   13,6 0,2 0,0 0,4 0,4 0,2 0,0
M 105 87 233 335 318 215,6 3,0 3,5 1,6 3,1 3,4 3,1
Mf   28 36 110 99 54,6 0,8 0,0 0,5 0,5 1,1 1,0
Ms     18 50 50 23,6 0,3 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5
Msf     2 20 20 8,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
MK 40 121 121 124 54 92,0 1,3 1,3 2,2 1,6 1,3 0,5
N 1392 2383 2804 2877 2133 2317,8 32,2 46,9 43,4 37,3 29,3 20,9
Nf   49 73 39 30 38,2 0,5 0,0 0,9 1,0 0,4 0,3
No       1 1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nfo   16 21 26 26 17,8 0,2 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3
NP   25 45 55 114 47,8 0,7 0,0 0,5 0,6 0,6 1,1
NPo   2 2 4 4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NPfo     5 5   2,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Q     7 15 4 5,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
Qf       3 13 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
S 37 49 64 44 30 44,8 0,6 1,2 0,9 0,9 0,4 0,3
Sf   17 16 79 72 36,8 0,5 0,0 0,3 0,2 0,8 0,7
T 14 49 250 427 566 261,2 3,6 0,5 0,9 3,3 4,3 5,5
To   8 8 40 106 32,4 0,4 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0
Tl     185 493 865 308,6 4,3 0,0 0,0 2,5 5,0 8,5
Tlf     10 172 133 63,0 0,9 0,0 0,0 0,1 1,8 1,3
Tlo       11 23 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Tlfo       17 15 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Trfo       1 1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tso         3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tsfo 1 2 2 7 5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Ø       40 40 16,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Øf       10 10 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Øo         4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sum 2969 5494 7508 9823 10212 7201,2 100,0 100 100 100 100 100
 
Gruppert 1900 1911 1920 1933 1945 gj.snitt gj.snitt 1900 1911 1920 1933 <1945
  antall %
G 614 1430 1781 2264 2945 1806,8 24,6 20,4 25,3 23,1 22,6 28,4
H 18 135 370 470 446 287,8 3,9 0,6 2,4 4,8 4,7 4,3
K 357 419 406 388 226 359,2 4,9 11,9 7,4 5,3 3,9 2,2
L 431 795 1170 1820 1910 1225,2 16,6 14,3 14,0 15,2 18,1 18,4
M 145 256 438 659 541 407,8 5,5 4,8 4,5 5,7 6,6 5,2
N 1392 2475 2950 3007 2308 2426,4 33,0 46,3 43,7 38,3 30,0 22,2
P 0 27 52 64 118 52,2 0,7 0,0 0,5 0,7 0,6 1,1
Q 0 0 7 18 17 8,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2
S 37 66 80 123 102 81,6 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0
T 15 59 455 1168 1717 682,8 9,3 0,5 1,0 5,9 11,6 16,5
Ø 0 0 0 50 54 20,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
br.hus 37 313 823 1357 1071 720,2 9,8 1,2 5,5 10,7 13,5 10,3
boggi 10 41 87 250 302 138,0 1,9 0,3 0,7 1,1 2,5 2,9
sum G-Ø 3009 5662 7709 10031 10384 7359,0 100 100 100 100 100 100
overlappfaktor 1,01 1,03 1,03 1,02 1,02 1,0            

Hentet fra den såkalte "Lynutredning" jeg leverte til NJK Styret i 1976 som grunnlag for å sette opp en bevaringsplan for rullende materiell.

Kilder: Norges Statsbaner: Person- og godsvogner. Vognfortegnelser for disse årene.Denne artikkelen er vist 27949 ganger

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1976). Godsvogner 1900-45. Lastet ned 19.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=128&nid=2

Php-versjon 7.4.33