basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Fargeskjema på rullendemateriell

... eller det som noen kaller "design"

Blant norske jernbaneentusiaster hører man ofte begreper som "gammeldesign", "nydesign", "mellomdesign", "tomatsuppe" o.l. Det man mener med dette, er ulike måter å fargesette elektriske og diesellok, motorvogner og personvogner (ikke teak), og hvordan samme lok eller vogn har hatt ulike fargesettinger ("design") gjennom lokets eller vognas levetid. Betegnelser som "nydesign" er problematisk, fordi det som var nytt da det kom, er ikke nytt lenger så snart det kommer en ny måte å fargesette på. Vi må derfor finne en måte å betegne disse fargeskjemaene på som er mer tidløse enn slike tidsrelative betegnelser. Først en oversikt over anvendte betegnelser på fargeskjemaene og en beskrivelse av fargesettingen, logoer o.l.

Anvendte betegnelseMitt forslagMaksimal utbredelseBeskrivelse
Grønn designKlassisk1935-1970Linjelok: grønn. Personvogner og motorvogner: røde. Traktorer: røde
Gammeldesign19621962-ca 2000Persontoglok: rødbrun, gule påskrifter, lyn-stripe. Godstoglok: grønne (som før). Personvogner og motorvogner: røde. Traktorer: grønne
Mellomdesign
Nydesign
Tomatsuppe

This article is shown 14963 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/24728.jpg

I dag 663 treff på ses-jernbane, og 5142943 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 703 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2013). Fargeskjema på rullende materiell. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=331&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33