basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Norske tankvogner

Denne nettsiden forsøker å gi en oversikt over tankvogner som var i bruk hos NSB og norske selskaper fram til ca 1980. Oversikten er (ennå) på ingen måte uttømmende, men mer illustrativ for hva som gikk i norske godstog den godstogene var sammensatt av alle slags vogntyper.


This article is shown 14116 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/26069.jpg

I dag 641 treff på ses-jernbane, og 5142921 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 702 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2012). Tankvogner. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=329&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33