basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Fremo-treff på Gardermoen 12.-14.10.2007

Dette var mitt første Fremo-treff og jeg deltok kun noen timer på lørdag. Jeg startet i det stille med å være lokomotivfører på en motorvogn sammen med Einar, en annen novise fra TMJK. Senere ble jeg forfremmet til damplokfører på 31b-maskin.

Her er noen inntrykk fra treffet, som Skaarbanens Venner var arrangør for.

Bildene

http://www2.dmmh.no/~ses//menyadm/pix3/188-e5118einar.jpg

Einar kjører sitt første tog på Fremo-treff og jeg var assistent

Isaker stasjon med nydelig code 55 sporarbeid

http://www2.dmmh.no/~ses//menyadm/pix3/185-e5093.jpg

Inn på Flaten(?) stasjon med Di 3 og lokfører Jeppestøl

Skuggevik skyggstasjon

Mekanisk sporvekselomlegger med innebygget elektriske kontakter på Mo eller Thorshaug stasjon

http://www2.dmmh.no/~ses//menyadm/pix3/189-e5128.jpg

Lokstall og svingskive på Thorshaug stasjon

http://www2.dmmh.no/~ses//menyadm/pix3/190-e5143.jpg

"Mitt" tog og Isaker stasjon med byggherre Ritterberg

http://www2.dmmh.no/~ses//menyadm/pix3/191-e5145-31b.jpg

"Mitt" tog med 31b-lok over stålviadukten

http://www2.dmmh.no/~ses//menyadm/pix3/192-e5151-18c.jpg

18c-maskinen skifter på Isaker stasjon

http://www2.dmmh.no/~ses//menyadm/pix3/193-e5157.jpg

Hougsund forgrenigsstasjon med godstoget fra Isaker på vei inn.

Andres videoklipp fra Gardermotreffet 2007


Denne artikkelen er vist 22553 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/98295.jpg

I dag 53 treff på mj, og 2870328 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 497 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2008). Fremo-treff Gardermoen 12.-14.10.07. Lastet ned 26.09.2023 fra https://www.sando.co/index.php?vis=267&nid=3

Php-versjon 7.4.33