basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Byggingen av Gardermobaneanlegget

av Svein Sando

Gardermobaneanlegget er pakket ned. Byggingen av anlegget kan imidlertid ha interesse som et eksempel på bygging av modelljernbaneanlegg. Jeg presenterer derfor en del tegninger og bilder fra byggeperioden som varte fra sommeren 1993 og til byggearbeidet ble avsluttet juni 1996.

Seksjonsoppdeling vestre del Seksjonsoppdeling østre del

Anlegget ble delt opp i 42 seksjoner slik tegningene her viser. De ble bygget to og to i mitt 22 kvadratmeter store verksted i Malvik, Sør-Trøndelag. De ferdige seksjonene ble lagret på NSB's forrådsbygg på Marienborg i Trondheim inntil de i juni 1995 ble flyttet til Informasjonssenteret på Gardermoen. Seksjonene av Oslo S, "Lillestrøm" og "Eidsvoll" ble montert og utprøvd i lagerlokalet på Marienborg. Der ble også det meste av landskapet på Børke-seksjonene utført pga behovet for å kunne stille opp flere enn de to jeg hadde plass til i verkstedet hjemme.

Det første som ble laget var en modell av modellen for lettere å kunne få et 3-dimensjonalt inntrykk av hvordan anlegget ville bli: Seksjonsoppdeling østre del

De ulike delene av byggingen av anlegget blir presentert ved å klikke på de respektive emnene nedenfor:

Oslo S
Lillestrøm og Leirsund skjulte stasjoner
Børke
Kløfta
Gardermoen og profesjonelles inngrep
Eidsvoll skjulte stasjon

Ramverk for 42 seksjoner ble bygget ferdig våren 1993 mens jeg bodde i Sandefjord og hadde tilgang til bygningssag. Alle rammene ble skrudd sammen og lagt på lager inntil en og en ble plukket fram for å fullføres med sporunderlag, spor, elektriske koblinger, lanskap, bygninger osv.

Seksjon1.jpg

Bildet viser starten, 16. august 1993 i nyinnredet verksted. Seksjon 1 er lagt opp de to bukkene som viste seg å være meget hendige for bygging av seksjonsanlegg. Bukkene var konstruert i passende arbeidshøyde for både  å drive arbeid oppå seksjonen, og for å kunne sitte og drive ledningsarbeid i behagelig stilling på seksjonens underside. Da ble seksjonen tippet opp 90º og festet til bukkene med en tvinge.

Neste bilde viser nettopp en slik bruk av bukkene for seksjon 3. På denne måten kunne det elektriske koblingsarbeidet gjøres på en behagelig måte. Det elektriske opplegget er av betydlig omfang. Det la beslag på om lag 1/3 av byggetiden, dvs ca 650 timer. Ledninger fra samtlige skinner ble trukket fram til en felles koblingsrekke for hver seksjon.   Koblingsprinsippene var så universelle som mulig slik at kunnskap om prinsippene skulle i de fleste tilfellene være tilstrekkelige til å skjønne hvordan en enkelt seksjon skulle kobles. Det ble utarbeidet koblingslister på PC. Ved hjelp av dette kunne jeg rimelig enkelt beregne behovet for ledning av ulik farge og tykkelse. PC-programmet skrev også ut både koblingslister og merkelapper til å klebe på seksjonen for å merke terminalene på koblingslistene. Selve terminalene besto ganske enkelt av messingspikre som var spikret inn i sin angitte plass på merkelappene.

elektro02.jpg


This article is shown 36636 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/617-IMG_2994.jpg

I dag 1001 treff på mj, og 3274286 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 541 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1998/2005). Byggingen av Gardermobaneanlegget. Downloaded 22.06.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=237&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!