basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

NSB elektriske motorvognsett type 66

"Lyntogene", de blå-gule settene som i starten gikk på Sørlandsbanen og Østfoldbanen og som endte sine dager på Vestfoldbanen, er for lengst tatt ut av drift. Det skjedde i 1977. Fra 1970 til 1977 fikk jeg tatt en rekke fotos av togene mens de gikk på Vestfoldbanen, helt til Norsk Jernbaneklubb i juni 1977 arrangerte avskjedstur med det første settet. Bildene er forsynt med tekst som synes når du klikker på et bilde for å forstørre det. Bildene er plassert i kronologisk rekkefølge.

Settene ble bygget ved Skabo. De bestod av tre vogner: en motorovogn (CFmeo 188535-18538), en mellomvogn (Co3e 18819-18822) og en styrevogn (CFo3c 18619-18622). Settene ble levert i 1945 (18535-37) og 18546 (18538). To vogner av sett nr 3 (18537+18821) ble utrangert etter en brann ved Kristiansand 26.3.1957. Vognene fikk nytt litra og motorvognene nye nummer i 1956: BFmeo 66.01-04, Bo3e, BEo3b. I 1970 ble de omlitrert igjen og nå fikk også mellomvognene og styrevognene nye nummer: BFM 66, B 66.31-33, BS 66.61-64.

På Sørlandsbanen var settene i bruk i perioden 1949-1967, men gikk bare til Kristiansand etter 1958. På Østfoldbanen var settene i bruk fra 1945-1956 - det første året helt til Göteborg. Fra 1967 gikk alle tre gjenværende sett på Vestfoldbanen.

Norwegian State Railway EMU class 66

The post-war blue and yellow electric units was known as "The lightening trains" in Norway, even though the max speed never exceeded 120 kph. Four units where delivered in 1945/46. One was withdrawn i 1957 after a fire. The last three was withdrawn in 1977. They were initially used on the Østfold line (Oslo-Halden(-Gothenburg)) and the Sørlands line (Oslo-Kristiansand(-Stavanger)). After 1967, however, the three remaining units were used on the Vestfold line in Inter-City trains (Oslo-Skien). It is from this last epoche I took some pictures of the units, of which you may see most of below. Information is printed on each picture, which will be readable when you click on one of the thumbnails.


menyadm/pix2/i275.jpg (3927 bytes) menyadm/pix2/i277.jpg (3496 bytes) menyadm/pix2/i1009.jpg (4726 bytes) menyadm/pix2/i1137.jpg (2392 bytes) menyadm/pix2/i1138.jpg (3233 bytes) menyadm/pix2/i1140.jpg (4734 bytes) menyadm/pix2/i1142.jpg (3819 bytes) menyadm/pix2/i1143.jpg (4163 bytes) menyadm/pix2/i2517.jpg (3707 bytes) menyadm/pix2/i2521.jpg (2733 bytes) menyadm/pix2/i3177.jpg (3548 bytes) menyadm/pix2/i3524.jpg (4032 bytes) menyadm/pix2/i3552.jpg (3178 bytes) menyadm/pix2/i3554.jpg (6426 bytes) menyadm/pix2/i3889.jpg (3902 bytes) menyadm/pix2/i3958.jpg (2981 bytes) menyadm/pix2/i4005.jpg (3063 bytes) menyadm/pix2/i5375.jpg (4658 bytes) menyadm/pix2/i5764.jpg (5012 bytes) menyadm/pix2/i5949.jpg (3605 bytes) menyadm/pix2/i5976.jpg (4594 bytes) menyadm/pix2/i9289.jpg (5507 bytes) menyadm/pix2/i9299u.jpg (5374 bytes) menyadm/pix2/i9312.jpg (5094 bytes)


This article is shown 29043 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p1894.jpg

I dag 2366 treff på ses-jernbane, og 5200227 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 708 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000). Motorvognsett type 66. Downloaded 17.06.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=199&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33