basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Blommenholm stasjon - et sted i Norge

Drammenbanen km 11,27. Opprettet 1.5.1910 som stoppested, stasjon fra 15.5.34, stoppested 1.2.69, holdeplass 1.11.70.

Blommenholm

Blommenholm st., 4. kl., ligger i Bærum herred, Akershus. Leilighet 3 v., pikev. og kj. Vann og elektrisk lys innlagt. Rummelig kontor, men lite godshus. Ingen sidespor, kun 2 hovedspor. Hovedsakelig reisende, il- og fraktstykkgods. Nokså meget lokalgods. Betjening: stm., 3 tgf. og 3 stbtj. Tjenestetid f. t.: fra kl.5.50 fm.-12.40 natt. 1 landh. ved st. Kirke, læge, jordmor, apotek og lensmann i Sandvika. Skatteprocenten har de 3 siste år vært 12. Folkeskole på stedet. Middelskole i Sandvika og Stabekk. Ved Stabekk også gymnasium. Hus er f. t. vanskelig å få leiet. Vakre omgivelser. Sjøen tett ved, hvor anledning til fiske. Ingen anledning til jakt.
[ E.Pettersen, Hjalmar Larsen, A.Alberti: Håndbok for jernbanetjenestemenn, Utgivernes forlag, Oslo, 1926, s.110 ]

Historiske bilder: (Klikk på de små, og du får et veldig stort et å se)

10.5.1910, åpning av stoppestedet. Ukjent fotograf. Dobbeltsporanlegget. 13.11.1914. Rummelhoff (NJK fotosamling) Dobbeltsporanlegget 13.11.1914. Rummelhoff (NJK fotosamling)

Bilder jeg tok på 1970-tallet: (Klikk på de små, og du får et veldig stort et å se)

En liten faglig diskusjon pågår om den opprinnelige bygningen eksisterer den dag i dag. Noen mener at det som er trappehus i dag faktisk er den opprinnelige bygningen. Bildet øverst til venstre viser den opprinnelige bygningen, tatt på åpningsdagen i 1910. Flere av bildene fra 1970-tallet viser bygningen på plattformen som da må være en av de opprinnelige bygningene. Jeg er tvilende til dette. Blant annet mener jeg at takvinkelen er forskjellig på de to bygningene. Stilen plattformbygget er oppført i passer dessuten godt på 1920-tallet da banen var ferdig ombygget med dobbeltspor mm.

Diskusjonen ble utløst av et bilde fra 1970 som Bærum folkebibliotek har som viser plattformhuset veldig godt: http://www.barum.folkebibl.no/bilder/lokal/vanlig_sb001802.jpg  

Et annet bilde fra 1936 finnes også i samme samling: http://www.barum.folkebibl.no/bilder/lokal/vanlig_sb002187.jpg  


Denne artikkelen er vist 20947 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p2048.jpg

I dag 48380 treff på ses-jernbane, og 4836745 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 683 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Blommenholm stasjon - et sted i Norge. Lastet ned 27.09.2023 fra https://www.sando.co/index.php?vis=194&nid=2

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!