basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Blommenholm stasjon - et sted i Norge

Drammenbanen km 11,27. Opprettet 1.5.1910 som stoppested, stasjon fra 15.5.34, stoppested 1.2.69, holdeplass 1.11.70.

Blommenholm

Blommenholm st., 4. kl., ligger i Bærum herred, Akershus. Leilighet 3 v., pikev. og kj. Vann og elektrisk lys innlagt. Rummelig kontor, men lite godshus. Ingen sidespor, kun 2 hovedspor. Hovedsakelig reisende, il- og fraktstykkgods. Nokså meget lokalgods. Betjening: stm., 3 tgf. og 3 stbtj. Tjenestetid f. t.: fra kl.5.50 fm.-12.40 natt. 1 landh. ved st. Kirke, læge, jordmor, apotek og lensmann i Sandvika. Skatteprocenten har de 3 siste år vært 12. Folkeskole på stedet. Middelskole i Sandvika og Stabekk. Ved Stabekk også gymnasium. Hus er f. t. vanskelig å få leiet. Vakre omgivelser. Sjøen tett ved, hvor anledning til fiske. Ingen anledning til jakt.
[ E.Pettersen, Hjalmar Larsen, A.Alberti: Håndbok for jernbanetjenestemenn, Utgivernes forlag, Oslo, 1926, s.110 ]

Historiske bilder: (Klikk på de små, og du får et veldig stort et å se)

10.5.1910, åpning av stoppestedet. Ukjent fotograf. Dobbeltsporanlegget. 13.11.1914. Rummelhoff (NJK fotosamling) Dobbeltsporanlegget 13.11.1914. Rummelhoff (NJK fotosamling)

Bilder jeg tok på 1970-tallet: (Klikk på de små, og du får et veldig stort et å se)

En liten faglig diskusjon pågår om den opprinnelige bygningen eksisterer den dag i dag. Noen mener at det som er trappehus i dag faktisk er den opprinnelige bygningen. Bildet øverst til venstre viser den opprinnelige bygningen, tatt på åpningsdagen i 1910. Flere av bildene fra 1970-tallet viser bygningen på plattformen som da må være en av de opprinnelige bygningene. Jeg er tvilende til dette. Blant annet mener jeg at takvinkelen er forskjellig på de to bygningene. Stilen plattformbygget er oppført i passer dessuten godt på 1920-tallet da banen var ferdig ombygget med dobbeltspor mm.

Diskusjonen ble utløst av et bilde fra 1970 som Bærum folkebibliotek har som viser plattformhuset veldig godt: http://www.barum.folkebibl.no/bilder/lokal/vanlig_sb001802.jpg  

Et annet bilde fra 1936 finnes også i samme samling: http://www.barum.folkebibl.no/bilder/lokal/vanlig_sb002187.jpg  


This article is shown 22776 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/55009-476.jpg

I dag 767 treff på ses-jernbane, og 5143047 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 703 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000). Blommenholm stasjon - et sted i Norge. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=194&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!