basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Miljøtall for jernbanetransport

Det hender jeg får forespørsler om miljøtall for jernbanestransport. Jeg har forsøkt å samle noen slike på denne isden. Dersom andre som leser dette har andre tall som enten utdyper eller korrigere disse, er jeg takknemlig for å få vite dette.

Energiforbruk

Transportmiddel

Enhet

Fly Hurtigbåt Personbil Buss Ekspressbuss Tog Kilde
kWh per personkm (pkm) 1,19   0,52   0,22 0,17 Natur&Miljø 2.93 (Paal Sørensen)
Mellomlang reiser, kWh pkm 1,69 2,77 0,56 0,57   0,18 Miljøhåndboken, Del 1, s.64. Transport Økonomisk Institutt 1996

Utslipp

Transportmiddel

Enhet

Bil Tog Kilde Kommentar
NOx i tonn pr 1 mill pkm 1000 40 Natur&Miljø 2.93 Uklart om elektrisk eller dieseldrevet tog
CO2 i tonn pr 1 mill pkm 122500 19600 Natur&Miljø 2.93 Uklart om elektrisk eller dieseldrevet tog

Denne artikkelen er vist 23017 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p5473.jpg

I dag 226 treff på ses-jernbane, og 5292022 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 717 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2001). Miljøtall for jernbanetransport. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=187&nid=2

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!