basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Nummerserier for NSB og NHJ-vogner

Ved de aller eldste banene ble vognene nummerert fra 1 og oppover. Det skapte problemer straks banen ble knyttet i et nett og vognene gikk mer om hverandre. Selvfølgelig kunne man angi bane og nummer for å skjelne, men det var mer tungvint enn at hver vogn hadde et unikt nummer. Dette omnummeringsarbeidet på bredt spor synes å ha startet på 1870-tallet. For Meråkerbanen skjedde dette senere (tidlig 1900-tall) fordi banen helt til 1921 var uten kontakt med det øvrige nasjonale bredsporede nettet.

Nedenstående liste viser hvilke nummerserier som var tildelt de ulike baner først, og så senere vogntyper. Foreløpig er den bare utfylt for persontogsvogner og godsstoppevogner (F).

Serie Bane / distrikt / litra / vogntype Kommentar
1-100 Hovedbanen  
101-200 Kongsvingerbanen, Oslo distrikt  
201-500 Smålensbanen, Oslo distrikt Noen overlappende på slutten mot EOB og KFB
421-470 Eidsvoll-Ottabanen, Hamar distrikt Overlappende med SB
471-500 Solørbanen, Oslo distrikt Overlappende med SB
501-549 Randsfjordbanen, Drammen distrikt  
550-578 Drammenbanen, Drammen distrikt  
579-604 Randsfjordbanen, Drammen distrikt  
605-622 Drammenbanen, Drammen distrikt  
623-666 Randsfjordbanen, Drammen distrikt  
678-700 Ofotbanen, Narvik distrikt  
701-808 Eidsvoll-Otta-Dombås, Hamar distrikt  
809-840 Meråkerbanen, Trondheim distrikt  
841-851 Hell-Sunnanbanen, Trondheim distrikt  
852-920 Gjøvikbanen, Oslo distrikt  
921-1000 Vossebanen og Bergensbanen, Bergen distrikt  
1001-1027 Hovedbanen, Litra F, Fd og CF  
1451-1471 Gx Godstilhenger for type 87
2001- Kongsvingerbanen, CF, F, Fd, Gf  
3001- Smaalensbanen, CF, F, Fd  
5001- Eidsvoll-Otta, F, Fd,   
6001- Gjøvikbanen, F, Fd, Gf  
7001- Solørbanen, F, Fd  
8001- Eidsvoll-Otta-Dombås, F, Fd,   
9001- Vossebanen og Bergensbanen, F, Fd  
12101- Hell-Sunnanbanen, Fd  
13001- Ofotbanen, Cf, Fd  
14001- Bergensbanen, F, Fd  
15001- Randsfjordbanen, F, Fd  
17951- Størenbanen, F, Fd  
18001-18173 Alle Personvogner nummerert i kronologisk rekkefølge. Serien tatt i bruk 1913. Siste vogn bygget 1947.
18201-18338 Cm, Cmo Opr. alle typer motorvogner, men de to elektriske (18223-24) ble omnummerert til 18501-02 etter svært kort driftstid i 1931.
18501-18578 Cmeo Elektriske motorvogner
18601-18702 CFo, CDFo, BFo Styrevogner for elektriske mvg
18751-18791 CFox, CDFox Styrevogner for forbrenningsmvg
18801-18956 Co, Bo Mellomvogner for elektriske mvg
19001-19030 Co2d-1 Omnummerert 62/64 til 25001-030
19031-19060 Co3f-1 Omnummerert 62/64 til 25501-530
19061-19063 ABo2c-1 Omnummerert 62/63 til 24101-103
19900-19921 C3 > B3 > BF3 > BFV1 Overtatt etter tyskerne
19922-19930 Co3g-1 (B1), Co2-3a Overtatt etter tyskerne
19951-19955 Fo, Fdo Overtatt etter tyskerne
20051-20066 Drammenbanen, F, Fd, Fdo, Fo  
21001-21082 WLAo, WLABo, WLBo Sovevogner
21083-21102 WLAB-2  
21201-21205 BR Kafevogner
21212-21250 CB, BC3  
21251-21261 Eo, R1 Spisevogner
21262-21266 FR3  
21301-21321 DFo Postvogner
21401-21430 Fo Reisegodsvogner
21501-21534 CFo, BF Person- og konduktørvogner
21601-21604 BF1 Person- og konduktørvogner
21701-21710 BF13, BCF13  
21711-21730 BF14  
21771-21779 FR7  
24001- Ao Første klasse
24101- ABo Først og annen klasse
24701-24722 AB7  
25001-25030 Bo2d, B10  
25501-25530 Bo3f > Bo3p, B2  
25531-25676 Bo3l, B3  
25951-25963 B4  
26001-26063 B5, BC5  
27001-27049 B7, BC7  

This article is shown 27213 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p2047.jpg

I dag 939 treff på ses-jernbane, og 5218765 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 710 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2003). Nummerserier for NSB og NHJ-vogner. Downloaded 22.06.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=184&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!