basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

"Alnabru Ransjerstasjon"

NJK Forskningsavdelingen har i sitt arkiv en 3 meter lang kolorert lerretstegning med tittelen "Alnabru Ransjerstasjon", signert "S.A.A.". Den er ikke datert og bærer heller ingen andre indikasjoner på hvilken sammenheng denne enorme og ambisiøse tegningen er blitt for. Jeg har scannet tegningen og forsøkt å satt de 10 delene sammen til et hele nedenfor. Den er selvfølgelig betydelig forminsket, men ved å klikke innenfor de ulike delene, vil man få opp en mer leselig tegning av hvert enkelt delscan. For ikke  gjøre tegningen for liten, er den ganske bred, men ved å bruke rullefeltet vil du kunne lese se tegningen. NB! Hvert enkelt utsnitt har en en filstørrelse på 200-500 kB grunnet liten komprimering for at ikke detaljene skal gro bort.

Forskningsavdelingen ønsker opplysninger om denne tegningen:

 • Når er tegningen fra?
 • I hvilken anledning ble den laget?

Noen tanker om tegningen vil vi imidlertid anføre allerede nå:

 • Skrivemåten "ransjer" kan tyde på en samnorskpåvirkning og ville være naturlig å legge til rettskrivingsnormen av 1938. Muligens var slike former tillatt allerede i 1917.
 • De to enorme lokstallene er påfallende. Til sammen rommer de 268 lok og begge har betydelig kullopplag. Dampdrift regnes tydeligvis ikke som noe avleggs. I det hele er det ikke spor etter elektrisk drift. Dette tyder på en datering tidlig i mellomkrigstiden.
 • Nylands verksted er plassert der Verksted Grodud (med Nyland hp) senere ble oppført. Den er imidlertid av større omfang enn det nåværende verkstedet noen gang fikk.
 • Banen som forsvinner ned på utsnitt 3 er en godsbane til Hauketo.
 • Alt tyder på at skiftestasjonen skal erstatte Loenga og være en sentral skiftestasjon for Hovedbanen, "Smålensbanen" (se utsnitt 5) og Gjøvikbanen. Derimot er det ikke nevnt noe om vestlige baner. Utkastet er derfor neppe et ledd i en sentralstasjon. Benevnelsen "Smålensbane" tyder på en datering før 1930 da banen skiftet navn til Østfoldbanen det året.
 • Utsnitt 4 og 5 har sporgrupper ved lokstallen benevnt "Driftsbanegård". Man kunne tro at dette var for persontogstammer, men tilgangen til disse sporgrupper er elendig med tanke på at det her skulle gå ut og inn en rekke togstammer i løpet av et døgn dersom dette var ment å betjene Oslo Ø. Beliggenheten 10 km fra stasjonen er også i største laget med tanke på at dette er over 70 år siden. Hva kan disse sporene har vært ment som da?
 • Alle godssporene bortsett fra sporet til Hauketo er dobbeltsporet.
 • Legg merke til de mange sporgrupper på skiftestasjonen som er forbehold materiell til og fra Nylands verksted.
 • I det hele er dette en sporplan som, bortsett fra lokstallene, ikke er så fjernt fra det som ble resultatet i og med byggingen av Verksted Grorud (=Nylands verksted) under Krigen og Alnabru skiftestasjon rundt 1970.

Svein Sando, 11.7.01

Foto av hele tegningen:


This article is shown 24786 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/e1006-5794.jpg

I dag 776 treff på ses-jernbane, og 5143056 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 703 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2001). Alnabru ransjerstasjon. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=182&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!