toppbanner

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Tekniske spesifikasjoner for normalsporte damplok NSB

Sammenstilt av Svein Sando, 18.6.2000

Type Akselrekkefølge Lengde over
buffere
mm
Hjulstand
mm
Diam drivhjul
mm
Lavtrykk
syl.diam.
mm
Høytrykk
syl.diam
mm
Slag
mm
Trykk
kp/cm2
Heteflate
m2
Overheteflate
m2
Ristflate
m2
Vann
tonn
Kull
tonn
Forover
km/t
Adhesjonsvekt
tonn
Maskinvekt
tonn
Tendervekt
tonn
1a 1B ST n2 7556 3734 1448
305 508 8,44 48,6
0,75 2,2 0,7 50 17,8 21,4
2a 1B-2 n2 11011 7735 1448
305 508 8,44 48,6
0,75 3,3 2 50 15,3 21,3 7,1
3a 1B-2 n2 12904 9302 1448
381 559 8,44 75,1
1 4,6 3 50 21 25,3 8,4
4 C-3 n2 12998 9862 1448
406 559 8,44 70,5
1,3 6,9 3
28,9
10,2
4a 1'C-3 n2 14038 11689 1448
406 559 8,44 70,5
1,3 6,9 3 50 27,5 30,1 10,2
5a 1B-2 n2 11633 8547 1448
305 508 8,44 50,6
0,75 4,5 2 60 14
8,1
6a 1'C-2 n2 13412 10973 1448
406 559 9,85 80,8
1 6,9 3 60 30,1 35 7,7
7a opr. B ST n2 6033 1829 965
254 406 8,44 33,3
0,5 2 0,2 40 15,4 12
7a omb. B ST n2 6840 1829 965
254 406 10 33,3
0,5 2 0,2 40 16,7 13,7
8a B T n2 6460 2000 1090
260 500 10 36,4
0,6 2,5 1,3 45 18,9 13,6
9a 2'B-2 n2 12649 10440 1448
381 508 9,84 73,9
1,3 5,3 2,5 60 19,7 28,5 9,1
10 C-2 n2 12731 9455 1448
406 559 9,84 70,5
1,3 7,4 3
28,9 24,3 9,4
10a 1'C-2 n2 13770 11284 1448
406 559 9,84 70,5
1,3 7,4 3 50 27,5 30,1 11
11a 1'C-2 n2 14428 11342 1448
406 610 10 82,3
1,3 7 2,5 60 28,6 32,5 11,4
11b 1'C-2 n2v 14428 11342 1448 635 425 610 12 76,4
1,3 5,4 2,5 60 28,3 32,7 11,6
11c 1'C-2 n2v 14428 11342 1448 635 425 610 12 80,7
1,3 7 2,5 60 29,6 33,5 11,4
11d 1'C-2 h2 14428 11342 1448
432 610 12 66,8 18,4 1,3 7,7 2,5 60 30,3 33,8 11,6
11e 1'C-2 h2 14428 11342 1448
406 610 10 71,2 45 1,3 7 2,5 60 28,6 32,5 11,4
11f 1'C-2 h2v 14428 11342 1448 635 425 610 12 62,2 16,3 1,3 5,4 2,5 60

11,6
(11g) 1'C-2 h2 13810 11275 1448
432 610 12 71,2 45 1,26 5,3 2,5 60 28,6 32,5 9,1
12a 1'C1' T n2 11170 8357 1448
406 610 10 80,7
1,3 3,4 1,3 60 32,5 39
12b 1'C1' T n2v 11170 8357 1448 635 425 610 12 80,7
1,3 4,7 1,3 60 32,7 40,4
12c 1'C1' T n2v 11170 8357 1448 635 425 610 12 80,7
1,3 4,9 1,8 60 33,6 40,3
13a 2'B-2 n2v 14370 11310 1750 585 400 610 12 80,7
1,3 7 2,5 70 21,5 34,1 11,4
13b 2'B-2 h2 14370 11310 1750
425 610 12 66,8 18,4 1,3 7,7 2,5 70 21,8 35 11,6
14a 2'C-1(2)' n2 14354 11878 1448
406 610 9,5 81,8
1,4 7,3 3,2 60 26,2 32,6 11,5
15a 1'C-3 n2v 14432 11590 1448 635 425 610 12 82,3
1,3 7,7 3 60 29,2 33,5 11,9
15b 1'C-3 n2v 14432 11590 1448 635 425 610 12 76,4
1,3 7,7 3 60 28,3 32,3 11,9
15c 1'C-3 n2v 14432 11590 1448 635 425 610 12 78,5
1,26 7,7 3 60 28,1 33,3 11,9
15d 1'C-3 h2v 14432 11590 1448 635 425 610 12 71,2 45 1,3 7,7 3 60 29,1 33,3 11,9
15e 1'C-3 h2v 14432 11590 1448 635 425 610 12 63,4 16,3 1,26 7,7 3 60 31,8 37,1 11,9
15f 1'C-3 h2 14432 11590 1448
432 610 12 63,4 16,3 1,26 7,7 3 60 31,1 35,8 11,9
15g 1'C-3 h2 14432 11590 1448
432 610 12 63,4 16,3 1,3 7,7 3 60

11,9
15h 1'C-3 h2 14432 11590 1448
432 610 12 71,2 45 1,26 7,7 3 60 28,6 32,5 11,9
16a 2'B-3 n2v 14374 11558 1750 590 400 610 12 80,7
1,3 7,7 3 70 21,6 34,1 11,9
(16b) 2'B-3 h2

1750
425 610 12 66,8 18,4 1,3 10 3 70 21,8 35 11,6
(16c) 2'B-3 h2 14374 11558 1750
425 610 12 66,8 18,4 1,3 7,7 3 70 21,8 35 11,9
17a 1'D-2'2' n2 14897 12471 1219
406 610 12,6 91,9
1,48 9,1 3,1 40 32,8 34,5 12,8
18a 2'C-2'2' n2v 15625 13250 1445 670 450 650 13 117,3
1,9 11 3,5 60 35,1 45,8 13,7
18b 2'C-2'2' n2v 15625 13250 1445 670 450 650 13 117,3
1,9 11 3,5 60 36 46,6 13,7
18c 2'C-2'2' h2 15625 13250 1445
480 650 12 94,1 29,4 1,9 11 3,5 65 36 46,7 13,7
19a 1'D-2'2' n2v 16700 14000 1250 700 550 640 13 177,7
2,8 15 4 40 60,7 63,5 16,6
Type Akselrekkefølge Lengde over
buffere
mm
Hjulstand
mm
Diam drivhjul
mm
Lavtrykk
syl.diam.
mm
Høytrykk
syl.diam
mm
Slag
mm
Trykk
kp/cm2
Heteflate
m2
Overheteflate
m2
Ristflate
m2
Vann
tonn
Kull
tonn
Forover
km/t
Adhesjonsvekt
tonn
Maskinvekt
tonn
Tendervekt
tonn
20a 1'C1' T n2v 10864 8051 1448 635 425 610 12 78,1
1,26 4,1 2,6 60 28,2 39
20b 1'C1' T h2 10864 8051 1448
432 610 12 63,4 16,3 1,26 7 2 60 34,1 41,2
20c 1'C1' T n2v 10864 8051 1448 635 425 610 12 78,1
1,26 6,8 2 60 36,1 41,9
20d 1'C1' T n2v 10864 8051 1448 635 425 610 12 78,1
1,26 4,9 1,9 60 33,6 41,7
21a 1'C-3 n2v 14432 11590 1448 635 425 610 12 78,1
1,26 7,7 3 60 28,3 33,5 11,9
21b 1'C-3 h2 14432 11590 1448
432 610 12 63,4 16,3 1,26 7,7 3 60 28,6 33,5 11,9
21c 1'C-3 h2 14432 11590 1448
432 610 12 63,4 16,3 1,26 7,7 3 60 29,7 35,3 11,9
21d 1'C-3 h2v 14432 11590 1448 625 432 610 12 63,4 16,3 1,26 7,7 3 60 31,7 36,9 11,9
21e 1'C-3 h2 14432 11590 1448
432 610 12 63,4 16,3 1,26 7,7 3 60 30,8 36,3 11,9
22a 1'D-2'2' n2v 16385 13700 1250 730 490 640 13 130,3
2,13 15 4 40 46,6 49,6 16,6
22b 1'D-2'2' h2 16385 13700 1250
570 640 13 108,3 36,3 2,13 15 4 45 48 51,2 16,6
(22c) 1'D-2'2' h2 16385 13700 1250
570 640 13 116,3 55,6 2,13 15 4 45 48 51,2 16,6
23a C T n2 9385 3200 1250
400 550 12 77,8
1,26 4 1,3 40 39,1 30,8
23b C T n2 9515 3200 1250
410 550 12 77,8
1,26 5,5 1,5 40 42,2 32,1
24a 1'D-2'2' n2v 16535 13850 1250 730 490 640 13 130,3
2,13 15 4 40 46,9 49,9 16,6
24b 1'D-2'2' h2 16535 13850 1250
540 640 12 108,2 36,3 2,13 15 4 40 47,3 50,1 16,6
24c 1'D-2'2' h2 16535 13850 1250
540 640 12 108,2 36,3 2,13 15 4 40 48,6 51,8 16,6
24d 1'D-2'2' h2v 16535 13850 1250 730 490 640 13 112,1 42 2,13 15 4 45 47,6 51 16,6
(24e) 1'D-2'2' h2 16535 13850 1250
490 640 12 112,1 42 2,13 15 4 45 47,3 50,1 16,6
25a C T n2 8670 3120 1060
360 500 12 58
1,17 5,3 1,2 40 35 25,9
25b C T n2 8670 3120 1060
360 500 12 55
1,17 5,3 1,2 40 33,5 24,7
25c C T n2 8670 3120 1060
360 500 12 55,6
1,17 5,3 1,2 40 34 25
25d C T h2 8670 3120 1060
360 500 12 47 22 1,17 4,6 1,2 40 36,2 27,8
25e C T n2 8670 3120 1060
360 500 12 63,1
1,17 4,2 1,2 40 33,2 25,2
26a 2'D-2'2' h4 17850 15150 1350
380 600 12 136,3 37,8 2,7 15 4 70 46,6 55,7 16,6
26b 2'D-2'2' h4 17850 15150 1350
380 600 12 136,3 37,8 2,7 15 4 70 47,5 57,5 16,6
26c 2'D-2'2' h4v 17850 15150 1350 585 390 600 13 136,3 37,8 2,7 15 4 70 48,6 62,2 16,6
27a 2'C-2-2- h2 16730 14230 1600
450 600 12 76,4 22,7 1,5 11 3,5 75 27 39,2 14,5
27b 2'C-2-2- h2 16730 14230 1600
450 600 12 76,4 22,7 1,5 11 3,5 75 27,6 41,5 14,5
28a 1'D-2'2' h2 16940 14240 1250
600 640 12 150,5 45,8 2,8 15 4 40 62,4 64,8 16,6
28b 1'D-2'2' h2 16700 14000 1250
600 640 12 150,5 45,8 2,8 15 6 45 60,9 63,5 17,6
29a E-2'2' h2 18255 13950 1250
650 640 12 178 55,2 3,32 20 5 40 80,8 71,8 17,6
30a 2'C-2'2' h4 17642 14822 1600
390 600 12 125 37 2,4 15 4 90 41,1 54,7 16,6
30b 2'C-2'2' h4v 17642 14822 1600 585 390 600 13 125 37 2,4 15 4 90 42,9 59,3 16,6
30c 2'C-2'2' h4v 17642 14822 1600 585 390 600 16 125 37 2,4 18,9 6 90 43,9 60,4 18,5
31a 2'D-2'2' h4 18660 15730 1350
410 600 12 166,1 45,5 3 20 5 70 55,9 66,8 18,2
31b 2'D-2'2' h4v 18660 15730 1350 630 420 600 13 166,1 45,5 3 20 5 70 57,6 71,1 18,2
32a 1'C1' T h2 11300 8400 1600
525 600 12 88,1 27 1,62 7,3 2,5 75 43,6 52,4
32b 1'C1' T h2 11495 8400 1600
525 600 12 83,7 25,6 1,8 7,3 2,5 75 43,2 52,2
32c 1'C1' T h2 11495 8400 1600
525 600 12 83,7 25,6 1,8 7,3 2,5 75 43,4 52,9
Type Akselrekkefølge Lengde over
buffere
mm
Hjulstand
mm
Diam drivhjul
mm
Lavtrykk
syl.diam.
mm
Høytrykk
syl.diam
mm
Slag
mm
Trykk
kp/cm2
Heteflate
m2
Overheteflate
m2
Ristflate
m2
Vann
tonn
Kull
tonn
Forover
km/t
Adhesjonsvekt
tonn
Maskinvekt
tonn
Tendervekt
tonn
33a 1'D-2'2' h2 16785 13960 1250
575 640 12 146,2 41,8 2,78 15 4 40 55,5 58,2 16,6
33b 1'D-2'2' h2 16736 13976 1250
575 640 12 144,8 39,6 2,78 15 4 40 53,1 57,2 17,8
33c 1'D-2'2' h2 16785 13960 1250
575 640 12 144,8 39,6 2,78 15 4 40 55,6 58,5 17,8
34a 1'D1' T h2 11640 8350 1350
560 600 12 91,2 25,4 1,78 9 2,5 65 50 55
35a E T h2 12200 5800 1130
508 610 12 75,6 21,1 1,39 11,2 1,5 40 67,5 50,2
36a C T n2 9340 3000 1100
430 550 13 99,2
1,35 4,3 1,2 40 43,5 34,8
37a B T n2 6229 1700 870
260 420 12 33,4
0,6 2,5 0,7 40 19,2 14,3
38a B T n2 6584 1800 800
280 400 12 32,9
0,6 2,4 0,8 40 18 13,8
39a 1'E-2'2' h2 18777 15950 1250
650 640 12 178 55,2 3,32 20 5 45 74,9 76,8 18,4
40a C T h2 9220 3200 1230
450 600 12 67,9 30 1,2 5 1,3 45 42,9 33,5
41a 1'B-3 n2v 14150 10860 1448 580 400 620 12 91,6
1,53 10 3 60 26,6 32,1 11,6
(41b) 1'B-2 n2v 14215 10820 1448 580 400 620 12 91,6
1,53 10 3,5 60 26,6 32,1 13
41a (b) 1'B-2 n2v 14215 10820 1448 580 400 620 12 91,6
1,53 10 3,5 60 26,6 32,1 13
42a C T n2 7244 2600 1030
350 500 11 45,4
0,84 2,7 0,95 40 27 21,7
43a C T n2 8440 3120 1030
360 500 12 58,6
1,17 5,3 1,2 40 34 25,2
44a 1'C-2 n2 14790 11295 1448
406 559 12 81,4
1,38 6,5 3 60 31,7 36,5 8
(44c) 1'C-3 n2 14629 11480 1448
406 559 12 81,4
1,38 7,7 3 60 31,7 36,5 11,9
44a (c) 1'C-3 n2 14629 11480 1448
406 559 12 81,4
1,38 10 3 60 31,7 36,5 11,9
44b 1'C-2 n2 14790 11295 1448
406 559 12 81,4
1,38 10 3,5 60 31,7 36,5 13
45a 2'C-3 h2 17185 13750 1580
520 620 12 108,2 36,8 2,1 13 3,5 80 40,2 53,3 15,9
46a 2'C-1(2)' h2 17035 13770 1600
560 600 12 123,5 32,5 2,5 13 3,5 70 40,2 53,6 15,2
47a 1'D-3 h2 16660 13220 1250
560 640 12 135,4 40,2 2,6 13 3,5 50 57,2 60,8 13,5
48a 1'D1' T h2 11925 8825 1250
584 640 12 148,6 36,7 2,9 8 3 45 58,2 62,4
49a 1'D2'-2'2' h4v 22000 18425 1530 720 465 650 17 256 102 5 27,2 8,4 90 62,4 87,2 17,4
49b 1'Db'-2'2' h4v 22000 18425 1530 720 465 650 17 256 102 5 27,2 8,4 90 62,8 92,7 17,4
49c 1'D2'-2'2' h4v 22275 18425 1530 650 440 650 17 257 102 5 27,3 8,4 90 61,9 88,6 18,4
50a 1'C1' T h2 9250 6640 1050
360 520 13 49,3 15 1,33 4 1,75 50 24,8 28,4
51a 1'D1' T n2v 9650 7050 1050 600 400 520 13 87,1
1,52 5,5 2 50 32,75 35,19
51b 1'D1' T h2 9550 6950 1050
420 520 12 71,3 17,53 1,5 5,5 2 50 32 35,5
52a 1'D1' T h2 9650 6950 1050
430 520 13 71,3 17,5 1,5 6,5 2,5 50 36,4 37,4
53a C ST n2 8935 4035 1220
406 610 9,3 82,5
1,25 4,1 1,7 40 39,9 33,75
54a 1'C1' T n2 10051 6706 990
406 508 9,3 79,2
1,44 7,4 3 40 39 35,5
55a 2'C T n2 10137 6150 1270
457 660 9,3 99,6
1,5 6,8 3 40 45,6 50
56a B ST n2 7575 1985 1028
330 483 9,3 42,25
0,75 2,7 1,5 40 25 17,2
61a E-3 h2 18910 14050 1400
630 660 12 146,56 58,9 2,62 16,5 7 60 71,5 65,3 21
63a 1'E-2'2' h2 22975 19000 1400
600 660 16 176 63 3,9 32 10 70 75 78,6 18
(63b) 1'E-4 h2 22775 18245 1400
600 660 16 176 63 3,9 30 8 70 75 78,6 22,5

Forklaring på "akselrekkefølge" som er en kombinasjon av ulike systemer å angi dette på

Akselrekkefølge

' betegner vridbar aksel, dvs en eller annen type boggi (ikke nødvendigvis svingbar)
- betegner kobling mellom to enheter, typisk maskin og tender
( )' akslene i parentesen er vridbare. Parentes sløyfes dersom det ikke er tvil om hvor mange aksler som er svingbare. Parentes brukes typisk på tendre der en aksel er fast og to er i boggi: 1(2)'. Her kan parentes ikke sløyfes for da ville det bli 12' hvilket betyr 12-akslet boggi.

<løpeaksler><drivaksler><løpeaksler>-<tenderaksler>

F.eks: 1'D2'-2'2' = 1 vridbar løpeaksel, 4 drivaksler, 2 vridbare løpeaksler, tender med 2 2-akslede boggier (=Dovregubben)

Bunkerstype

T tanklok
ST saltanklok
ingen ting: tenderlok

Sylinder og kjeltype

Syntaks:
n = våtdamp (Nassdampf)
h = overheter (Heissdamp)
v = compound (Verbund)

Revisjoner

2015-02-19: Rettet feil mål på LOB og hjulstand på type 23a, 23b og 56a


Denne artikkelen er vist 16302 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/x6326vaere5748.jpg

I dag 61 treff på ses-jernbane, og 1954316 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 336 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Tekniske spesifikasjoner for normalsporte damplok NSB. Lastet ned 05.04.2020 fra https://www.sando.co/index.php?vis=134&nid=2

Php-versjon 7.2.29