basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Personvogner 1900-45

Fordeling av de ulike personvognlitra på fem utvalgte år, absolutte tall, gjennomsnitt for perioden 00-45 og prosentfordeling

Grunnlagsdata "Lynutredningen" personvogner NSB normalt spor, 1976

  Antall vogner utvalgte år Midlet over utvalget %
Litra 1900 1911 1920 1933 1945 tverrsum Gjennomsnitt
1900-45
Midlet
%-fordeling
1900-45
1900 1911 1920 1933 1945
Spesial salongvg 1     1 5 7 1,4 0,18 0,26 0,00 0,00 0,10 0,47
A 4 1 1     6 1,2 0,16 1,04 0,17 0,13 0,00 0,00
Ao 1 1 1     3 0,6 0,08 0,26 0,17 0,13 0,00 0,00
Ao-sove     20 31 26 77 15,4 1,99 0,00 0,00 2,51 3,05 2,42
AB 8 4       12 2,4 0,31 2,08 0,68 0,00 0,00 0,00
ABo 12 12 7     31 6,2 0,80 3,12 2,03 0,88 0,00 0,00
ABo-sove   5 3 4   12 2,4 0,31 0,00 0,84 0,38 0,39 0,00
ACo-sove       15 16 31 6,2 0,80 0,00 0,00 0,00 1,47 1,49
B 53 51 42     146 29,2 3,78 13,77 8,61 5,26 0,00 0,00
Bo 6 25 26 35 30 122 24,4 3,15 1,56 4,22 3,26 3,44 2,79
BC 2 2 2 2   8 1,6 0,21 0,52 0,34 0,25 0,20 0,00
BCo 18 59 89 86 75 327 65,4 8,46 4,68 9,97 11,15 8,46 6,98
BCDFo 1 1 1     3 0,6 0,08 0,26 0,17 0,13 0,00 0,00
BCFo       3 1 4 0,8 0,10 0,00 0,00 0,00 0,29 0,09
BCZo   1 6 7 7 21 4,2 0,54 0,00 0,17 0,75 0,69 0,65
BD     1     1 0,2 0,03 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00
BFo 8   2 2 2 14 2,8 0,36 2,08 0,00 0,25 0,20 0,19
C 104 91 56 16 8 275 55,0 7,11 27,01 15,37 7,02 1,57 0,74
Co 46 108 193 344 364 1055 211,0 27,28 11,95 18,24 24,19 33,82 33,86
Co-sove     8 20 24 52 10,4 1,34 0,00 0,00 1,00 1,97 2,23
CD   2 2 1 1 6 1,2 0,16 0,00 0,34 0,25 0,10 0,09
CDo 3 6 11 8 8 36 7,2 0,93 0,78 1,01 1,38 0,79 0,74
CDF       1 1 2 0,4 0,05 0,00 0,00 0,00 0,10 0,09
CDFo 8 23 29 50 69 179 35,8 4,63 2,08 3,89 3,63 4,92 6,42
CEo       2 5 7 1,4 0,18 0,00 0,00 0,00 0,20 0,47
CF 18 24 34 31 28 135 27,0 3,49 4,68 4,05 4,26 3,05 2,60
CFo 2 17 47 107 115 288 57,6 7,45 0,52 2,87 5,89 10,52 10,70
CFZo       2 1 3 0,6 0,08 0,00 0,00 0,00 0,20 0,09
D 8 6       14 2,8 0,36 2,08 1,01 0,00 0,00 0,00
Do 3 4 4 9 3 23 4,6 0,59 0,78 0,68 0,50 0,88 0,28
DF     1 2 2 5 1,0 0,13 0,00 0,00 0,13 0,20 0,19
DFo 2 11 15 20 27 75 15,0 1,94 0,52 1,86 1,88 1,97 2,51
DFZo         2 2 0,4 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
Eo   3 7 10 11 31 6,2 0,80 0,00 0,51 0,88 0,98 1,02
F 57 112 92 91 156 508 101,6 13,14 14,81 18,92 11,53 8,95 14,51
Fo       4 18 22 4,4 0,57 0,00 0,00 0,00 0,39 1,67
Fd 20 21 82 87 49 259 51,8 6,70 5,19 3,55 10,28 8,55 4,56
Fdo       10 4 14 2,8 0,36 0,00 0,00 0,00 0,98 0,37
FZo         3 3 0,6 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28
Z   2 1 1   4 0,8 0,10 0,00 0,34 0,13 0,10 0,00
Zo         2 2 0,4 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
Zu     13 13 8 34 6,8 0,88 0,00 0,00 1,63 1,28 0,74
Zuo     2 2 4 8 1,6 0,21 0,00 0,00 0,25 0,20 0,37
sum 385 592 798 1017 1075 3867 773,4 100 100 100 100 100 100
 
Gruppert etter underlitra forekommende i samlet litra
Hovedlitra 1900 1911 1920 1933 1945 tverrsum gj.snitt % 1900 1911 1920 1933 1945
A 26 23 32 51 47 179 35,8 3,3 6,8 3,9 4,0 5,0 4,4
B 108 160 179 139 115 701 140,2 12,8 28,1 27,0 22,4 13,7 10,7
C 202 334 478 695 723 2432 486,4 44,6 52,5 56,4 59,9 68,3 67,3
D 25 53 64 91 113 346 69,2 6,3 6,5 9,0 8,0 8,9 10,5
E 0 3 7 12 16 38 7,6 0,7 0,0 0,5 0,9 1,2 1,5
F 116 209 303 408 477 1513 302,6 27,7 30,1 35,3 38,0 40,1 44,4
Z 0 3 22 25 27 77 15,4 1,4 0,0 0,5 2,8 2,5 2,5
sovevogner 0 5 31 70 66 172 34,4 3,2 0,0 0,8 3,9 6,9 6,1
boggivogner 110 276 471 772 822 2451 490,2 63,4 28,6 46,6 59,0 75,9 76,5
2-akslet 275 316 327 244 252 1414 282,8 36,6 71,4 53,4 41,0 24,0 23,4
sum litra A-Z 587 1066 1587 2263 2406 7909 1091,6 141,1 152 180 199 223 224
overlappfaktor 1,525 1,801 1,989 2,225 2,238 2,0453              

Kilder: Norges Statsbaner: Person- og godsvogner. Vognfortegnelser for disse årene.


Denne artikkelen er vist 25063 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p2047.jpg

I dag 162 treff på ses-jernbane, og 5291958 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 717 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1976). Personvogner 1900-45. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=129&nid=2

Php-versjon 7.4.33