basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Click on link in left column to view the webpage

# GenreYear publishedTitle
344 D2020Kvitt eller dobbelt 1985 - Norsk jernbanehistorie
331 A2013Fargeskjema på rullende materiell
329 2012Tankvogner
284 L2010Historiske jernbanefilmklipp
304 L2010Stasjonsarkitektur
328 O2008/2020Jernbanefotografering
263 O2008Jernbanefotografering
255 B2007Østmarka
246 B2006Järnvägen 150 år 2006
247 B2006Järnvägen 150 år 2006 - del 2
197 P2005Egne fotografier langs norske jernbaner
140 A,O2003NSBs dieselmotorvogner type 6 / 86
184 O2003Nummerserier for NSB og NHJ-vogner
143 F2003Problems with identification of steam locomotives NSB 63a 5839-65, claimed to be formerly DRG BR 52.
161 A2003Stasjoner i Malvik
195 P,B2002-Meråkerbanen gjennom Saksvika
182 A2001Alnabru ransjerstasjon
189 A2001Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt
125 A2001Litt om tracévalg for stambanen mellom Østlandet og Det nordenfjellske
187 O2001Miljøtall for jernbanetransport
124 A2001Rørosbanen - noen historiske glimt
121 O,P2001Utvikling av det norske jerbanenettet
120 O2000caForkortelser ved norske jernbaner
252 A2000/2007Di 3 - The most important locomotive on the non-electrified railways of Norwegian State Railways (NSB)
204 A,B2000/2005Di 3 - NSBs arbeidshest på dieselstrekninger gjennom 45 år
194 B2000Blommenholm stasjon - et sted i Norge
151 A2000Forståelse og opplevelse
185 O2000Godstogruter Trondheim st. fra 11.6.2000
183 A2000Gx - godstilhenger for motorvogner
99 A2000Jernbanens systemfordeler
199 A,B2000Motorvognsett type 66
136 O2000Nasjonale litra på norske vogner
193 A2000Om bevaring av rullende materiell ...
137 O2000Overgang fra nasjonale litra til UIC-litra på NSB godsvogner
135 O2000Technical specifications for standard gauge steam locomotives of Norwegian State Railways
134 O2000Tekniske spesifikasjoner for normalsporte damplok NSB
131 O2000Trekkrafttyper NSB og NHJ 1851-2000
133 O2000Trekkrafttyper NSB og NHJ ordnet etter antall driftsår x antall
132 O2000Trekkrafttyper ved NHj og NSB 1851-2000
188 A1999Jernbanen ved et tusenårsskifte
196 B1998/2005Raumbanen
186 A1998Jernbaneteknologiens miljøsvakheter
191 A1997Er jernbanen blitt en miljøfiende?
192 1997Hvorfor går alt så galt for NSB?
138 A1995Begeistring og lokkjøp i 1896
123 A1994Det eksisterte virkelig et prinsipp for valg av sporvidder
190 A1994Kan vi klare oss uten NSB?
122 A1994Norsk Hoved-Jernbane og Gardermobanen - et 140 års spenn
139 A1985Motorvogn type 65 - en kort historikk
128 O1976Godsvogner 1900-45
129 O1976Personvogner 1900-45
127 Pno dateSikkerhet og ulykker ved norske jernbaner
Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p2047.jpg

I dag 1345 treff på ses-jernbane, og 5293141 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 717 treff ·

© Svein Sando
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!