Svein Sandos jernbanebilder

Søk på materiell inneholdende teksten "Di 3"

Funnet 309 bilder.

Oslo Ø/S, indre plattformer 1972-04-02
Tog 292L, Di 3.627
Vist 43615 ganger

Oslo Ø/S, ytre plattformer 1969-12-14
Di 3.614
Ankommer Oslo Ø som løslok fra Eina, skal til Marienborg for ukentlig ettersyn/lokbytte
Vist 42017 ganger

Oslo Ø/S, ytre tomter 1972-08-20
Di 3.632
Vist 41789 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-04-04
Di 3.609
Vist 41175 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-09-19
Di 3.604
Vist 41356 ganger

Våler-Braskereidfoss 1973-07-17
Tog 5081, Di 3.619
Vist 43020 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-05-13
Tog 5082, Di 3
Vist 42419 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-08-20
Tog 5081, Di 3
Haugsfoss bro
Vist 42498 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-05-13
Tog 5081, Di 3.605
Vist 44705 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-11-23
Tog 5082, Di 3.602
Vist 42560 ganger

Bro over Hovinveien 1973-03-18
Tog 288, Di 3.624
Vist 42440 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 43176 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 43176 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 43176 ganger

I innerkurven ved Lille O 1972-05-21
Tog 288, Di 3.627
Vist 43061 ganger

Kjelsås st nord 1970-01-25
Tog 292L, Di 3.614
Vist 42925 ganger

På vei ved Rådalen tunnel I 1970-05-24
Tog 292L, Di 3.614
Vist 43010 ganger

I ytterkurven syd-øst for Sander gård 1974-12-29
Tog 292L, Di 3.628
Vist 42986 ganger

Snippen 1974-03-31
Tog 292L, Di 3.633
Vist 43131 ganger

Eina 1973-04-22
Tog 283, Di 3.620
Vist 42106 ganger

Dokka 1973-04-22
Tog 281, Di 3.620
Vist 42219 ganger

Tonsåsen-Bjørgo 1979-05-12
Tog 283, Di 3.625
Vist 43169 ganger

Fagernes 1973-04-22
Di 3.620
Vist 41267 ganger

Hamar 1970-07-00
Di 3.623
Vist 43069 ganger

Hamar 1971-05-27
Di 3.643
Vist 43112 ganger

Hamar 1971-06-05
Tog 456, Di 3.633
Di 3.633 i 456 krysser med 455
Vist 44078 ganger

Hamar 1971-06-19
Tog 301, Di 3.641
3.641 i 302 passerer utrangert 30b 362 ved kullsporet
Vist 45067 ganger

Hamar 1975-03-02
Di 3.628
Vist 42674 ganger

Hamar 1977-06-08
Di 3.641
Vist 43281 ganger

Hamar 1981-08-18
Di 3.622
Vist 41934 ganger

Hamar 1982-02-08
Tog 378, Di 3.603
Vist 43342 ganger

Hamar 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 18928 ganger

Hamar 1998-00-00
Tog 301, Di 3.643
Vist 18706 ganger

Hamar 1999-00-00
Tog 301, Di 3.629
Vist 17990 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 46439 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 46438 ganger

Elverum 1978-06-10
Tog 301, Di 3.624
Vist 43206 ganger

Elverum 1982-04-03
Di 3.606
Vist 41527 ganger

Elverum 1982-06-00
Tog 378?, Di 3.603
Vist 42389 ganger

Elverum 1982-06-00
Di 3.603
Vist 41800 ganger

Elverum 1982-06-01
Di 3.605
Vist 43813 ganger

Øksna 1982-06-15
Tog 5722, Di 3.611
Vist 41781 ganger

Øksna 1990-00-00
Di 3.608
Vist 41848 ganger

Opphus 1994-04-00
Tog 302, Di 3.619
Vist 17529 ganger

Rasta 1991-05-20
Tog 302, Di 3
Vist 17200 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 301, Di 3.618
Vist 17429 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 302, Di 3.642
Vist 20639 ganger

Bjørånes-Atna 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Rett syd for Atna st
Vist 20251 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 18082 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 301, Di 3.631
Vist 17094 ganger

Anta-Hanestad 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 18067 ganger

Hanestad 1972-08-17
Tog 5715, Di 3.614
Vist 42638 ganger

Hanestad-Barkald 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Hersetstøa (Østby rasteplass Rv 3)
Vist 19929 ganger

Barkald 1982-07-17
Tog 301, Di 3.628
Vist 43503 ganger

Barkald-Bellingmo 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Høyeggdammen
Vist 19895 ganger

Bellingmo-Alvdal 1989-03-20
Tog 302, Di 3.642
Vist 46510 ganger

Bellingmo-Alvdal 1994-04-00
Tog 301, Di 3.630
Vist 17115 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 20442 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 20442 ganger

Dombås st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 43085 ganger

Dombås st 1972-08-19
Tog 351, Di 3.642
Vist 46113 ganger

Dombås st 1988-10-10
Di 3.616
Vist 41395 ganger

Dombås st 1991-02-24
Tog 354, Di 3.625
Vist 16283 ganger

Dombås-Bottheim 1983-02-01
Tog 352, Di 3.643
Vist 43598 ganger

Dombås-Bottheim 1983-04-24
Tog 351, Di 3
Vist 43199 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5252, Di 3.616
Vist 42693 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5253, Di 3.616?
Vist 41011 ganger

Dombås-Bottheim 1983-07-06
Tog 351, Di 3.622
Vist 42753 ganger

Bottheim-Lesja 1983-02-26
Tog 351, Di 3.642
Vist 46454 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-16
Tog 354, Di 3.618
Vist 43089 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-30
Tog 5254, Di 3.614
Vist 43297 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-00
Tog 351, Di 3
Vist 43345 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-21
Tog 352, Di 3.642
Vist 46116 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607
Vist 42763 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607, 3.632
Vist 41409 ganger

Bottheim-Lesja 1986-06-00
Tog 351, Di 3.641
Vist 44228 ganger

Bottheim-Lesja 1988-08-24
Tog 5252, Di 3
Vist 43114 ganger

Lesja 1983-07-00
Tog 355, Di 3.622
Vist 41949 ganger

Lesja-Lora 1983-02-09
Tog 354, Di 3.642
Vist 45746 ganger

Lesja-Lora 1983-04-27
Tog 353, Di 3.614
Vist 42808 ganger

Lesja-Lora 1983-06-30
Tog 354, Di 3.632
Vist 42798 ganger

Lesja-Lora 1983-07-05
Di 3.609
Stedsangivelsen er noe usikker. Kan også være lenger vest.
Vist 41103 ganger

Lora-Lesjaverk 1983-02-00
Tog 351, Di 3
Vist 42885 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-04-16
Tog 352, Di 3.629
Vist 42669 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 43869 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 43869 ganger

Lesjaskog-Bjorli 1983-07-05
Tog 5252, Di 3.615
Vist 42463 ganger

Bjorli-Verma 1983-07-05
Tog 5253, Di 3
Vist 42767 ganger

Bjorli-Verma 1988-08-24
Tog 354, Di 3.628
Stuguflåten bro
Vist 43158 ganger

Romsdalshorn-Åndalsnes 1972-08-19
Di 3.607
Vist 41325 ganger

Heimdal 1976-06-17
Tog 301, Di 3.617
Vist 42984 ganger

Heimdal 1989-02-25
Tog 43, Di 3.623
Forspann av Di 3 pga kjøring om SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 42955 ganger

Heimdal 1996-08-00
Tog 302, Di 3.619
302 og 30a 271 i veterantogkjøring v Trondheim
Vist 17603 ganger

Heimdal st nord-øst 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 16933 ganger

Bro over vei Heimdal st nord 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 17286 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 1989-05-23
Tog 301, Di 3.602
Vist 43325 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 2000-08-20
Tog 410, Di 3.631
Vist 16008 ganger

Heggstad hp 1987-11-00
Tog 302, Di 3
Vist 43369 ganger

Søberg-Melhus 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 17271 ganger

Nypan st 1989-05-23
Tog 5711, Di 3.628, El 16
Vist 40530 ganger

Lundamo-Hovin 1989-07-12
Tog 302, Di 3.626
Vist 43045 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Krogstadsanden rett før Støren
Vist 42550 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
v. Krogstadsanden og Haga bru
Vist 22946 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Haga bru rett før Støren
Vist 42549 ganger

Støren 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 18114 ganger

Støren 1997-08-00
Di 3.629
Dobbel Di 3 med Gt fra Dovrebanen på Støren st
Vist 15407 ganger

Marienborg syd 1988-10-20
Di 3.608
Vist 41762 ganger

Marienborg, midten 1970-08-13
Di 3.626
Vist 41377 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628
Vist 42722 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628, Di 3.622
Multippelkobling
Vist 40681 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 44299 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Di 3.627
Nyrevidert lok
Vist 42180 ganger

Marienborg nord 1988-04-04
Tog 302, Di 3
Vist 43372 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 44042 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 44041 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-05-02
Tog 302, Di 3.629
Vist 43360 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3.618
Vist 43552 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3
Vist 43573 ganger

Fra Hoemsvegen 1991-06-23
Di 3.630
Tysk utfluktstog med BR 41.241 med Di 3 forspent
Vist 15510 ganger

Stavne stp 1988-04-30
Tog 301, Di 3.642
Vist 46452 ganger

Stavne stp 1988-08-26
Tog 305, Di 3.641
Vist 43302 ganger

Stavne stp 1988-11-00
Tog 302, Di 3.643
I snødrevet
Vist 44131 ganger

Selsbakk st, nord på plattform 1991-06-21
Tog Kongetog, Di 3.633
Kongen på vei til signingen i Nidarosdomen
Vist 15782 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 602, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Stavnebroen pga reparasjon av Skansen bro
Vist 19683 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 602, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 19683 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 602, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 19683 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 602, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 19683 ganger

Fra Hans Osnes veg 1993-07-00
Di 3
Vist 15558 ganger

SLB mellom Marienborg og tunnel under Størenbanen 1988-10-20
Tog 5793, Di 3.604
Vist 42407 ganger

Strindveien i bro over SLB 1987-09-24
Tog 5793, Di 3.608
Vist 44012 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.627
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 43852 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.608
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 43650 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.615
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 43089 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.608
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 43609 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-07-10
Tog 5781, Di 3.624
Vist 43746 ganger

Tynset-Telneset 1976-06-16
Tog 302, Di 3.615
Vist 43275 ganger

Høsøien 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Vist 19909 ganger

Røros 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 44301 ganger

Røros 1999-01-00
Tog 302, Di 3.642
Datering usikker, enten senhøsten 98 eller vinteren 99
Vist 20378 ganger

Glåmos 1971-06-09
Tog 301, Di 3.626
Vist 43067 ganger

Rugldalen-Reitan 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Nesvollen, PLO Rv 30
Vist 20020 ganger

Haltdalen-Langlete 1991-08-25
Di 3.642
Vist 18473 ganger

Langlete-Reitstøa 1987-09-25
Tog 5728, Di 3.633
I Krokkurven
Vist 45324 ganger

Langlete-Reitstøa 1991-08-25
Tog 301, Di 3.623
Vist 20427 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 22555 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 22554 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Ut av Krokkurven
Vist 22554 ganger

Trondheim S: Platttformer vestlig 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 44411 ganger

Plattformer østlig 1978-06-12
Tog 451, Di 3.615
Vist 43463 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 17039 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.629
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 16371 ganger

Lademoen st 1971-06-08
Tog 5762 antg., Di 3.628
Tatt fra 2.etasje på Lademoen st
Vist 43046 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-04-30
Tog 5741, Di 3.608
Vist 17263 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-09-08
Tog 477?, Di 3.642
Vist 19380 ganger

Lilleby (tidl. Lademoen) hp 1991-05-03
Tog 5741 antg., Di 3.605
Antagelig Kopperåkippen
Vist 18679 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1989-08-27
Tog 424, Di 3.618
Vist 43961 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1999-05-00
Tog 422, Di 3.621
Vist 18380 ganger

Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst 1999-05-00
Tog 421, Di 3.628
Ved Lilleby skole
Vist 17597 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 43560 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 43560 ganger

Ladalen hp 1989-06-05
Tog 471, Di 3.625
Vist 44827 ganger

Ladalen hp 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 18242 ganger

Leangen stasjon 1988-08-20
Tog 5796, Di 3.611
Vist 44776 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 17747 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 17747 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 44186 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 44186 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 451, Di 3.631
Vist 44119 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Vist 43855 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Tatt i retning mot Rotvoll før Statoils forskningstasjon ble oppført
Vist 43854 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 19423 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 19423 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 1999-06-00
Tog 477, Di 3
Vist 18183 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-05-00
Tog 477, Di 3
Vist 18181 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 477?, Di 3.641
Vist 17299 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 19328 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 19328 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-11-09
Tog 478, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i 477/78
Vist 17865 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog L6726, Di 3.628
Vist 16087 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog 477, Di 3.643
Vist 18880 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 2000-09-00
Tog 478, Di 3.642
Vist 20231 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 16674 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 15287 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 16816 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 15429 ganger

Grillstad fabrikker 1999-06-00
Tog 471, Di 3.629
Vist 18704 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe
Vist 43501 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Ranheim st
Vist 43500 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 18865 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 18865 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.618
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 42994 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.633
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 43450 ganger

Ranheim st., fra overgangsbro 2000-06-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 19714 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 16681 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 16681 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 41441 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 41440 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 17701 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 17701 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Være
Vist 43525 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Sjølyst
Vist 43524 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 17790 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 17777 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 17777 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 17777 ganger

Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt 1988-09-07
Tog 451, Di 3.621
Vist 45233 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 44230 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 44230 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 43205 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 43205 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 43633 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 43621 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-10-00
Tog 478, Di 3
Vist 17543 ganger

Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2000-10-00
Tog 478, Di 3.641
Vist 18179 ganger

Være midten: Fra hovedveien, litt vest for stikkveien ned til Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 43309 ganger

Være øst: rett vest for planovergang ved Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 34866 ganger

Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen 1994-00-00
Tog 5753, Di 3 x 2
Vist 16054 ganger

Hundhamaren, fra nes 2000-09-00
Tog 5792, Di 3.633
Vist 19192 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Toget kommer ut av skjæringa
Vist 17703 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Sett mot vika
Vist 17703 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20385, Di 3.641
Vist 17887 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20383, Di 3.641
Vist 17897 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 17243 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 17241 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 43936 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 43936 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 477, Di 3
Vist 20021 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 5781, Di 3 + SJ T44
Vist 16932 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 478, Di 3
Vist 18993 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 5796, Di 3 x 2
Vist 17131 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 451, Di 3
Vist 19582 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27
Tog 5792, Di 3 x 2
Vist 18967 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2000-05-00
Tog 384, Di 3
Vist 18448 ganger

Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00
Tog 5791, Di 3.633
Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget.
Vist 18984 ganger

Vikhahar st. øst 1991-06-01
Tog 430 x 421, 92, Di 3
Vist 14272 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 18203 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 18203 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628
Vist 17604 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 3.628
Vist 19119 ganger

Haugan gård 1993-08-00
Tog 456? 5796?, Di 3 x 2
Nattoget eller personvogn i godstog 5796
Vist 14168 ganger

Torp hp, Malvikvn. 630 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 41953 ganger

Midtsand, v bussholdeplass 1988-03-07
Tog 457, 5732, 92.51 x Di 3.617
457 krysser 5732
Vist 40770 ganger

Midtsand, øst, fra hovedveien 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 44100 ganger

Hommelvik st, vest 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 44036 ganger

Ved Nygård i Hommelvika 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 42075 ganger

Hell st 2004-10-29
Tog Bluesexpre, Di 3
Vist 15515 ganger

Hell-Eidum 1988-05-02
Tog 5731, Di 3.613
Kopperåkippen
Vist 41768 ganger

Hegra-Sona 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 42860 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 42794 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 5754, Di 3
Vist 42528 ganger

Gudå-Meråker 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 43978 ganger

Kopperå stasjon 1975-06-26
Tog 5760, Di 3.626
Vist 42179 ganger

Storlien 1975-06-26
Di 3.626
Vist 41316 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5783, Di 3.617
Skrapjern til Jernverket på Mo
Vist 42156 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5798, Di 3, trippel
Vist 40890 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 43039 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 5773, Di 3.619
Vist 42661 ganger

Åsen-Rognlan 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 42442 ganger

Åsen-Rognlan 1994-08-00
Di 3.629
Vist 15346 ganger

Skogn-Levanger 1989-04-06
Tog 452, Di 3.618
Vist 42487 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3.631
Vist 42736 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3, dobbel
Vist 41322 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 42490 ganger

Steinkjer 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 42956 ganger

Steinkjer-Byafossen 1994-08-00
Tog 458, Di 3.642
Vist 19171 ganger

Byafossen-Fossemvatnet 1978-06-17
Tog 5794, Di 3.613
Vist 42278 ganger

Fossemvatnet-Sunnan 1994-08-00
Di 3.622
Vist 14911 ganger

Hjerkin st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 43086 ganger

Drivstua 1975-06-27
Di 3.631
Vist 41484 ganger

Drivstua-Engan 2000-08-20
Tog 408, Di 3.632
Innkjør Drivstua st
Vist 16427 ganger

Soknedal st 1970-08-12
Tog 5706, Di 3.602
Vist 42495 ganger

Stod-Valøy 1978-06-17
Tog 451, Di 3, dobbel
Vist 42010 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 17513 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 17513 ganger

Jørstad 1971-06-08
Tog 5731, Di 3.604
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 42035 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 456, Di 3.630
Vist 43713 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 43377 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Vist 43377 ganger

Grong 1975-06-26
Tog 5772, Di 3.605
Vist 45718 ganger

Lassemoen 1978-06-12
Tog 5775, Di 3.623
Vist 43036 ganger

Namsskogan-Bjørnstad 1989-07-30
Tog 5798, Di 3.627
Vist 42995 ganger

Svenningdal 1978-06-12
Tog 5776, Di 3.621
Underveisgodstoget 5776 krysser med 451 på Svenningdal st
Vist 43271 ganger

Svenningdal-Trofors 1982-07-27
Tog 5796, Di 3.612
Vist 42213 ganger

Mosjøen 1978-06-12
Tog 452, Di 3.620
Vist 42256 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 43293 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 43292 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Vist 45306 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Skifting av vogner i 455
Vist 45306 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 42877 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 452, Di 3.606
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 42916 ganger

Gullsmedvik 1970-08-14
Di 3.621
Lok for malmtrafikken mellom Storforshei og Gullsmedvik
Vist 42840 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5795, Di 3.619
Klargjøring av tog 5795 til Storforshei
Vist 44140 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 42531 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 42531 ganger

Gullsmedvik-Skonseng 1978-06-16
Tog 5907, Di 3.623
Vist 43014 ganger

Hjartåsen-Krokstrand 1982-07-19
Tog 451, Di 3
Bro over Raufjellfossen
Vist 43474 ganger

Bolna 1982-07-19
Tog 452, Di 3.632
Vist 42798 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 5791, Di 3.607
5791 passerer Polarsirkelen
Vist 44326 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 451, Di 3.630
Vist 43425 ganger

Rognan 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
Vist 42566 ganger

Rognan-Setså 1998-07-12
Tog 5790, Di 3.632
Langset
Vist 16380 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 42789 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 42789 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 452, Di 3.628
Vist 43124 ganger

Fauske 1978-06-14
Tog 456, Di 3.631
Vist 42862 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 43122 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 43122 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
Vist 41176 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
3.610 sammen med 26c 411 (NJK utflukt)
Vist 41176 ganger

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein Sandos jernbanenettsted] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Bakgrunnsbildet

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2012

I dag 127 treff på sesfoto, og 1419738 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 298 treff ·