CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-paged.css

Anlegg #20 - planlagt


Laveste nivå av anlegget. Brunt er gangareal.

Dette er et anlegg under planlegging.

Anlegget er konstruert som et sløyfe-til-sløyfe anlegg med en kort sidebane (C til F) med fem stasjoner (A - E). Det er også med et spor direkte fra togmagasin (A) helt i bunnen av den store halvøya til toppen av heliksen og stasjon E. Dermed kan anlegget kjøres som en rundbane.


Banestruktur. Lyserødt ligger i tunnel/er usynlig. Bare togspor vises.

Heliksen, også kalt togheis, gjør det mulig å bygge anlegget i tre etasjer. Visuelt ser det imildertid ut som et to-etasjesanlegg da halvøya som har tre etasjer har bare de to øverste av synlige. Den ytre omliggende anleggsdelen er bare på to nivåer. Det gir rimelig god avstand mellom etasjene her (ca 50 cm mellom sportopp), mens det er ganske trangt mellom de to øverste planene på halvøya.

Nederste nivå (stasjon A) er på 100 cm over gulvet. Dette kan virke litt høyt,særlig med tanke på at da må de overliggende nivåene bli tilsvarende høye. Dette er gjort for å kunne komme under med en lav kontorstol og rulle inn til det indre av både halvøya med stasjon A og til heliksen.

Minste synlige kurveradius er 75 cm, men i heliksen er radiene 70, 65 og 60 cm. Med 10 cm mellom lagene i heliksen, blir det en stigning på ca. 25 ‰; litt brattere i den innerste sirkelen og litt slakere i den ytterste.

Sporet er H0 code 75 (for det meste), Peco eller Weinert, selvbygget, i blanding. DCC (antagelig Z21) på 2-skinne (2R).

Gulvarealet er 3,40 x 5 meter. Det er to innganger. Den ene er gjennom en dør som går inn til verkstedsavdelingen og som også gir tilgang til en U-formet passasje inne i anlegget. Den andre er gjennom en åpning i veggen i et tilstøtende rom som gir direkte tilgang å gå langs anleggets ene ytterkant på 3,4 meter. På den andre siden av denne passasjen er det vinduer.

På nederste nivå er det lagt inn en Märklin-bane med tanke på yngre besøkende som kan få viltre seg litt med mitt gamle Märklin-utstyr. Dette vil bli beholdt så lenge jeg har barnebarn i alder for slikt.

Anlegget vil bli bygget nedenfra og oppover, og med midlertidige snarveier i heliksen slik at banen er rimelig kjørbar i alle faser av byggingen. Dette er mulig ved at den innerste sirkelelen i heliksen går hele veien fra bunn til topp, eller ned igjen.

Mange elementer i dette anlegget var også til stede i anlegg #12, blant annet heliksen med tre spor med ulike omdreiningsretninger.


Nederste plan, ca 100 cm over gulvet


Mellomste plan, ca 125cm over gulvet


Øverste plan, 150-160 cm over gulvet


Skjematisk oversikt over banen, med stasjoner, kjørsel i heliksen og høyder.


Denne teksten ble første gang skrevet 5.1.2020.


Denne artikkelen er vist 15794 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2020). #20 - planlagt anlegg. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=343&nid=3

Php-versjon 7.4.33