CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses.css

Innfall er nok

Men til mening skal der ikke formål, indfald er nok, eller rettere sagt indfald er bedre. Indfaldet er af højere rang end formålet. Den svimlende rigdom af former og skikkelser, som udgør universet, er indfald som den helhedsdannende magt har gjort af variabilitetens tilfældigheder. (K. E. Løgstrup, 1983, ”Kunst og erkendelse” s. 101)

Med en slik åpning risikerer jeg vel at minst halvparten av dere faller av lasset. Prøv likevel å henge på litt lenger. Det vanskeligste er sagt. Dette sitatet som nok henspiller på en skapertro kombinert med den darwinistiske utviklingstanken, kan lett overføres til hva vi driver med i vårt MJ-univers. Om du ikke opplever at det du har fått til på ditt MJ-univers er en ”svimlende rikdom av former og skikkelser”, så er den faktisk en sammenstilling av en rekke former og skikkelser, og det er gjort av deg som den som har satt sammen denne helheten, ut fra det som du kanskje opplever som mer eller mindre tilfeldige elementer du har fått, kjøpt eller laget.

Legg merke til starten: ”innfallet har høyere rang enn formålet”. Dette handler om deg som skaper av ditt MJ-univers, og om drivkraften til det som kan løfte dette MJ-universet opp til noe mer enn en tørr, planmessig sammenstilling av ferdigmodeller og byggesett, kanskje ved å reprodusere et anlegg fra et tidsskrift eller bok. Intet galt med å gjøre det slik. De fleste av oss har begynt der. Og vi må gå skrittene. Ingen blir mester over natten. MJ er også en hobby for livet. Du har god tid.

Hva er nå dette innfallet? Det er ikke tilfeldighet. Det er at noe kommer til deg som en lys idé, brått og uventet. Men den kommer ikke fra det tomme intet. Den kommer ved at du ett øyeblikk klarer å kombinere ting du allerede har ”inne”. Innfallet setter sammen puslespillbrikker du allerede har, og så ser du et helhetlig mønster du ikke har sett tidligere. Innfallet er helhetsdannende, sier Løgstrup. Det blir mening i noe som du ikke så helt sammenhengen i tidligere, og noe nytt skapes. Jo mer du lærer, jo flere elementer har du som kan settes sammen i innfallet. Og kreativ MJ handler i stor grad om å bruke gjenstander og metoder fra en rekke områder i kombinasjon med og utover det som MJ-fabrikantene tilbyr gjennom sine kataloger.

Dette er ikke forbeholdt den modne MJ-er, men skjer med alle gjennom hele livet. Det er slik læring skjer helt fra vi ble født. Vi lærer nye ting ved å kombinere det vi allerede kan med noe nytt som ligger innenfor rekkevidden. Men det er forskjell på å bli seg fortalt hva man skal lære (skolsk) og så reprodusere det, og innfallet som kommer fra deg selv. Det er langt mer effektivt og langt mer tilfredsstillende når man selv ved innfallet klarer å gripe noe nytt ved selv å kombinere og utvide. All selvvalgt aktivitet bærer i seg muligheten for at du skal få slike kreative innfall.

Det gjelder ikke minst for MJ. I MJ skal vi gjenskape et helt utsnitt av en fysisk og driftsmessig virkelighet. Da trenger vi virkelig å forholde oss til en rekke teknikker for å nå stadig lenger i illusjonens kunst. Særlig fordi vi ikke har plass til å gjengi virkeligheten absolutt målnøyaktig, må vi ty til kreative metoder for å få det til å se ut som om vi er i virkeligheten likevel. Kreativitet og innfall henger på det nøyeste sammen. For å være kreative, må vi åpne oss for innfallet. Noen ganger kommer innfallet brått og kanskje på uventet sted og tid. Andre har erfart at det ofte dukker opp ved bestemte situasjoner og kan nesten framprovoseres. Repeterende bevegelser eller påvirkninger som krever litt av venstre hjernehalvdel, men ikke for mye heller, viser seg for mange som har det som yrke å være kreative å være en fødselshjelper for innfallene.

Selv får jeg mine fleste innfall i dusjen om morgenen. Da har hjernen bearbeidet masse inntrykk om natta som den tydeligvis går svanger med, og fem minutter i ro uten andre inntrykk enn sildrende vann (repeterende bevegelse), har vist seg for meg å være en slags fødestue for nye tanker.

Men hjernen må ha materiale å arbeide med for at innfallene skal skje, og det handler om å være åpen for det meste og i MJ-sammenheng også å tenke tankene: ”kan dette brukes i MJ?” eller hvis man ser noe man inspireres av i landskapet eller av gjenstander: ”Hvordan kan dette gjenskapes i MJ?”. Om ikke svaret kommer der og da, så kan det komme i morgen eller om en måned eller fem som et innfall når det kan kombineres med noen annet som til sammen ble en helhetskapende makt.

Lykke til med å gi deg MJ-innfallene i vold!

Svein Sando

Innfall i form av en scene fra Olsenbanden


Denne artikkelen er vist 23781 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2012). 7: Innfall er nok. Lastet ned 19.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=325&nid=3

Php-versjon 7.4.33