basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Selvbyggingsprosjekt - type 22

Dette prosjektet startet i 1978, men er som man ser dessverre ikke fullført 33 år senere.

Dette er egentlig et P4-prosjekt. Hjulene er smale og slensene lave, og drivhjulene er lagret i fjærende akselkasser. Bildene nedenfor viser hvordan denne fjæranordningen virker og hvordan rammen ble sammensatt slik at akselkasseføringene kom beint ovenfor hverandre.

Loket er selvbygget i stor grad. Bare lokhjulene og aksekassene er kjøpt, samt selve motoren. Den ligger inne i tenderen og er en stor tradisjonell 5-polet Roco-motor, påmontert et stort svinghjul, og koblet via en selvlaget karadangaksel til drevkassen på maskinen som er plassert på tredje aksel, som er den samme veivakselen er koblet til.

Tenderen er fullstendig selvbygget, også hjulene og boggiene. Bildet nedenfor viser hva man oppnår ved en slik måte. Boggienes "luftighet" er slik som ved forbildet.

Byggeteknikken er ellers slik som var vanlig på 1970-tallet, der man skar ut av messing med løvsag og fil, samt brukte metalldreiebenk til alt mulig. Skorstein og dom er dreiet ut, og også banket til slik at man får en overgangskant mot kjelen. På Skorsteinen ble det brukt en plate på den kanten, så fylt igjen med loddetinn og så filt rundt og glatt igjen. Kjelen er en massiv messingstang med kjelbåndende dreiet ut.

Førerhytta ("kjøkkenet") er imidlertid etset ut, men slik "håndetsing" de fleste amatører drev med den gangen, dvs. at etsefilen er tegnet for hånd med tusj på plastfolie, og så etset ut ved hjelp av påsprayet fotoresist. Dette ble fremkalt i tynn blanding med kaustisk soda, og så etset med jernklorid.

Det er ikke bygget noe på loket etter senest 1982 slik dette bildet viser:


Denne artikkelen er vist 25972 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/e26130.jpg

I dag 2413 treff på mj, og 3256580 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 539 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2011). Selvbygging: damplok type 22. Lastet ned 17.06.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=314&nid=3

Php-versjon 7.4.33