CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses.css

Hvor skal sporene ligge?

Hvordan gjøre sporplanen forbildetro?

Svein Sando 12.2007

Vekselgater

Hvis man skal bygge en stasjon med flere parallelle spor, er det ikke likegyldig hvordan man plasserer sporvekslene med tanke på hvor lange sidespor man får plass til. Hvis man er interessert i en mest effektiv sporutvikling fra ett spor til mange, legger man i prinsippet en ny veksel rett etter begge sporene ut fra foregående veksel, så mange ganger at man får spor nok. I realiteten må man prøve seg litt fram hva som er mest effektivt, avhengig av om utgreningen kan skje i kurve eller at hovedretningen også i utgreningen er rett.

Problemet er beskrevet i Kolbjørn Heies bok "Vei og jernbanebygging" fra 1941, hvorfra vi klipper ut fra side 507: menyadm/pix3/149-vekselgater.jpg


Denne artikkelen er vist 28087 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2007). Hvor skal sporene ligge?. Lastet ned 15.06.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=262&nid=3

Php-versjon 7.4.33