CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-oh.css

Elektrisk kobling av sporveksler

Kortslutningssikker kobling

Denne koblingen er kortslutningssikker og bør virke godt enten man kjører med digitalstyring av lokene eller uten.

Skinnekrysset må være elektrisk isolert slik skissen viser. Vekselmotoren må ha to kontaktsett av enten-eller-typen (DPDT). Det ene kontaktsettet styrer skinnekrysset slik at det alltid har riktig polaritet i forhold til hvordan vekselen ligger. Det sikrer strømopptak gjennom hele vekselen og det sikrer mot kortslutning.

Det andre kontaktsettet styrer de to strekningene FS1 og FS2. Kun en av de er innkoblet, og kun den som vekselen er lagt til. Dette hindrer at vekselen kjøres opp bakfra, og dermed sikrer det mot mulig polaritetsforskjell på skinnekrysset og tilstøtende spor på innsiden av vekselen.

Hvis man vil ha spordeteksjon, legges den i den blå skinnen, som dermed ikke blir berørt av FS1 eller FS2.

Lengden på FS1 og FS2 bør ikke være lange dersom man tenker seg at tog skal kunne kjøre mot en feillagt sporveksel, men ikke inn i den. Så kanskje en lengde på ca 15-20 cm er tilstrekkelig i H0.


Denne artikkelen er vist 23889 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2007). Elektrisk kobling av sporveksler. Lastet ned 18.06.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=261&nid=3

Php-versjon 7.4.33