basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Elektrisk kobling av sporveksler

Kortslutningssikker kobling

Denne koblingen er kortslutningssikker og bør virke godt enten man kjører med digitalstyring av lokene eller uten.

Skinnekrysset må være elektrisk isolert slik skissen viser. Vekselmotoren må ha to kontaktsett av enten-eller-typen (DPDT). Det ene kontaktsettet styrer skinnekrysset slik at det alltid har riktig polaritet i forhold til hvordan vekselen ligger. Det sikrer strømopptak gjennom hele vekselen og det sikrer mot kortslutning.

Det andre kontaktsettet styrer de to strekningene FS1 og FS2. Kun en av de er innkoblet, og kun den som vekselen er lagt til. Dette hindrer at vekselen kjøres opp bakfra, og dermed sikrer det mot mulig polaritetsforskjell på skinnekrysset og tilstøtende spor på innsiden av vekselen.

Hvis man vil ha spordeteksjon, legges den i den blå skinnen, som dermed ikke blir berørt av FS1 eller FS2.

Lengden på FS1 og FS2 bør ikke være lange dersom man tenker seg at tog skal kunne kjøre mot en feillagt sporveksel, men ikke inn i den. Så kanskje en lengde på ca 15-20 cm er tilstrekkelig i H0.


Denne artikkelen er vist 23477 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/98304.jpg

I dag 26 treff på mj, og 3199263 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 531 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2007). Elektrisk kobling av sporveksler. Lastet ned 25.05.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=261&nid=3

Php-versjon 7.4.33