CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses.css

Vann på modelljernbanen

av Svein Sando, revidert april 2009

25473.jpg

25470.jpg

25475.jpg

Før eller siden ønsker man å modellere vann på banen, enten stillestående eller vann i elv og bekk, ja kanskje til og med en foss. Hva skal man bruke som materiale å modellere eller gjenskape vann med? Det finnes faktisk mange måter. Jeg skal her nevne tre metoder ut fra egne erfaringer.

Jeg har erfaringer med følgende metoder:
1. Vann
2. Epoxy
3. Gloss medium

Litt om alle:

Vann

er beskrevet litt på min beskrivelse av mitt anlegg nr. 6. Vanlig vann har flere ulemper:
  • krever absolutt vanntett underlag.
  • trenger vedlikehold slik som påfylling, rensing av basseng o.l.
  • vanskelig å få til en naturlig overflatestruktur fordi vi ikke forminsker molekylene 1:87.

Overflatespenningen gjør bølger og småkrusninger nesten umulige å gjenskape (muligens kan noe endres med en passende bølgegenerator).

Epoxy

er et 2-komponent produkt, relativt dyr i anskaffelse. Den er allergifremkallende ved berøring, så det krever særskilte sikkerhetstiltak under blanding og utlegging. Den har lang tørketid (døgn) og er kresen på korrekt blandingsforhold. Den skrumper tilsynelatende litt under herding, og trekker seg litt opp etter kanten (fordel eller ulempe etter som). Uten at jeg har prøvd det, tror jeg den kan overflatebehandles med varme (mener å ha sett amerikanere bruke gassflamme) for å skape krusninger og andre effekter.

Dammen på bildet er laget med epoxy. Det ble også brukt på Gardermoanlegget på Leira elv. Der viste det seg at epoxyen også trenger et tett underlag. Elva gikk over flere seksjoner og selv om underlaget var malt med latexmaling rett før utlegging av epoxy, fant epoxyen veien ned gjennom ørsmå sprekker og begynte å dryppe på gulvet. Jeg hadde elendig med måleutstyr stående der, så blandingsforholdet ble noe galt. Massen størknet aldri skikkelig selv etter flere år! Hell i uhell, så medførte dette at man fikk en elv med liv fordi det oppsto bevegelser i den amorfe massen som viste seg som strømlinjer hvilket faktisk var en fin effekt. Men man måtte ikke sette fingeren bort i!

Acryll Gloss Medium

prøvde jeg på dioramet med Lysakerbroen brukt under Kvitt eller Dobbelt i 1985. Grei å bruke, men jeg synes ikke den ble blank nok, men det kan ha med akkurat den utgaven jeg hadde. Jeg har bare prøvd dette den ene gangen, men denne erfaringen var nok medvirkende til at jeg valgte epoxy på Gardermobanen.

En nyere variant er Lucas Kristalgel, som er tykkere men som også får en blankere overflate enn gloss medium. Den er også egnet til å modellere bølgbevegelser. På bildene nederst vises hvordan jeg har brukt denne gelen.

Fossen

på bildet til venstre ble laget ved at jeg strakk tynn plast husholdningsfolie (Glad-Pack). Dermed fikk jeg illusjoner av vann som rant nedover. Ved å krølle disse i horisontalplanet og strekke de i vertikalplanet så det livaktig ut. Deretter ble epoxyen helt i dammen over. Noe epoxy rant da ned over glad-packen og bidro til å innlemme denne i epoxyen på en god måte. Epoxy ble også brukt nedover i elva nedenfor fossen. Selve bølgene i denne bekken er imidlertid laget av vanlig balsalim som er tuklet med under størkningsprosessen. Dermed får man til dette hvitaktige preget som kraftige bølger har (skum).

Fargevalget

er viktig. Gå til elver og bekker og observer, gjerne ovenfra, for det er ofte synsvinkelen den har når man ser på et MJ-anlegg også. Klart og dypt vann vil ofte framstå med en meget mørk farge. Jeg har med hell brukt sort bunnfarge for å antyde dypt vann, slik som på bildet her. Ønsker jeg å vise at kantene er noe grunnere, blender jeg det svarte over i en lysere farge, for eksempel en sandfarve. Grumset vann, slik som Leirelva ved Leirsund (full av leire), framstår som lys og brun også ovenfra. Ved modelleringen av Leirelva valgte jeg derfor en lys brun-grå farge slik jeg fant den på de fargefotos jeg hadde tatt av elva.

Ved grunt klart vann vil man se ned i vannet og det som er på bunnen. Ved å bruke epoxy kan dette ordnes rett og slett ved å modellere bunnen og så helle epoxy over fordi epoxy er egnet til å bygge tykke lag om nødvendig. Man kan også gi epoxy en liten fargetilsetting med en transparent farge for dette formålet. Gå og se på vannet du vil gjenskape og velg fargetilsetning etter det. En blå-grønn vil normalt være riktig.


Denne artikkelen er vist 46101 ganger

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2009). Vann på modelljernbanen. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=209&nid=3

Php-versjon 7.4.33