basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Anlegg nr.15: Ny bro over Hølendalen. Skala 1:160 for Jernbaneverket.

av Svein Sando

I 1996 var Østfoldbanens dobbeltsporparsell forbi Hølen nesten ferdig. Over selve Hølendalen ble det bygget en 416 meter lang dobbeltsporet betongbro med to hovedspenn på 128 meter som er det lengste ved noen jernbanebro i landet. Den gamle Hølenbroen 800 meter lenger øst ble dermed overflødig. Parallelt med jernbanens bro skulle det kort tid etter bygges en tilsvarende dobbeltbro for ny E6. Den er på plass i dag. Dobbeltsporanleggets broer er omtalt i en artikkel i På Sporet nr.76, s.46-49.

Jernbaneverket ønsket å ha en modell av den bye broen, og jeg fikk forespørsel om å lage denne. Dette var helt på slutten av byggingen av Gardermobanemodellen slik at det lot seg gjøre. Modellen skulle selvfølgelig bygges i nøyaktig målestokk. Vi valgte 1:160 som medførte en ikke alt for lang modell (likevel hele 3,85 m) samtidig som fabrikklaget MJ-utstyr kunne brukes (skala N).

Nedenfor vises noen av de bildene som ble tatt sommeren 1996 på brostedet forut for byggingen. Broen var på det nærmeste fullført, selv om åpningen ennå ikke skulle skje på flere måneder.

ia15r.jpg (9554 bytes)

Modelltegningen ble laget på grunnlag av 1:1000 tegninger fra stedet inntegnet broen:

plan.gif

Byggingen av modulene skjedde i løpet av september 1996:

Broen ble bygget av kryssfiner som ble pusset og malt i betongfarge.
Ved det blå hørselsvernet ses en seksjonsskjøt. For å klare å frakte og håndtere modellen måtte den nemlig deles i to. Selve brospennet ble delt på midten. Det ble laget føringsbiter slik at sammensetningen av de to seksjonene også skulle sikre at brodelene passet nøyaktig inn i hverandre.
ia15d.jpg (11277 bytes) Flettverk for avispapir er på plass. Broen er ferdig.
ia15g.jpg (10437 bytes) Avispapir er limt på i 5 lag med tapetklister.
ia15h.jpg (8257 bytes) Underlaget er påsmurt et gipslag. Broen ble midlertidig fjernet under dette arbeidet.
ia15i.jpg (5985 bytes) Ved søndre tunnelinnslag ble det brukt noe gipsavstøpninger. Her eksperimenteres det litt med fargevalg for å få fram den litt rødlige tonen på fjellet.
ia15c.jpg (8011 bytes) Underlaget ble så malt med grønn latexmaling, og før den tørket ble det drysset på gress. Elven ble malt i en nesten sort farge med noe avblending mot kantene. Den ble overflatebehandlet med acryll gloss medium. Etter dette ble brospennene limt til pillarene, skinnene lagt, ballastert og kontaktledningsmaster (ikke tråd) montert.
ia15a.jpg (14192 bytes) Fulgeperspektiv av ferdig modell. Ben og kant til å bære glasset som skal beskytte modellen ble laget av bøk.
Glass.gif (17898 bytes)

Glasset rundt modellen ble laget av en glassmester i Oslo etter at modellen var kommet på plass der Jernbaneverket ville ha modellen utstilt.

 

  Etter et par utstillinger, ble modellen plassert på kontorene til Jernbaneverket, Utbygging. Innen det hadde glasset gått i stykker.


Denne artikkelen er vist 37148 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p5474.jpg

I dag 333 treff på ses-jernbane, og 5292129 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 717 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000/2005). #15 - Hølenviadukten. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=231&nid=2

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!