basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

TMJK 2011

Mye av arbeidet på anlegget våren 2011 ble styrt av at vi skulle ha messe for allmenheten 9. og 10. april. Da var det om å gjøre å ha noe å vise publikum, så aktiviteten var ganske intens fram mot messa.


To av seksjonene mellom Vindheim og Ødsle ble tatt ut og arbeidet på benk. De to bildet viser er det to som følger direkte etter de to i øvre nivå i bakgrunnen. I denne svingen skjer mye av det interssante landskapsmessige på "baksiden", noe som også gav en del arbeidsmessige utfordringer ved byggingen av landskapet, særlig fordi det også ligger på øvre nivå. Sporet starter til venstre med å ligge inne i tunnel, og der ligger det også en sporveksel som normalt derfor er skjult. Den går til et spor som går tilbake til Vindheim, slik at det her dannes en sløyfe som kan brukes i påkomne tilfeller. Det finnes et tilsvarande spor i nivået under. Dermed går det å kjøre kontinerlig mellom to sløyfer og med stasjonene Vindheim, Olmli og Undredal mellom eller i sløyfene.


Her er seksjonene fra bildet over kommet på plass igjen, og man ser at Henning har ikke en helt god arbeidspositur. Midt i bildet ser vi også sløyfesporet rundt Undredal, der det forsvinner innover og bøyer av mot høyre.


Underlaget for landskapet består av flettverk av bølgepapp, skåret ut av gamle kartongesker. Smeltelim brukes gjerne i sammenføyningen, og små klyper holder ting på plass underveis. Veien er lagt inn først og består av 3 mm huntonittplate. Hele landskapet er planlagt på forhånd. Den lille modellen i myk leire i forgrunnen viser hvordan det er tenkt på dette stedet. Det er lettere å se for seg hvordan det hele blir ved å lage slike 3-dimensjonale modeller. Hovedprinsippet for landskapet er å tenke seg hvordan et naturlig landskap ser ut før det anlegges veier og jernbane. Landskapet var der først, så kom jernbanen og føyde seg enten etter det, eller brøt seg fram gjennom det.


På hjemmeverkstedet bygget jeg vekselgaten på Vindheim nord etter de målene vi var nødt til å bruke for å få dette til å gå opp innenfor de fysiske rammene. Dermed måtte vi bruke den odde stigningen 1:6,5 og følgelig selvbygging av det meste.


Det underste landskapsunderlaget begynner å bli ferdig på øvre nivå mellom Vindheim og Ødsle.


Undredal syd. Jan Runes vokterbolig var tenkt her ved sporvekselen som fører til sløyfa rundt Undredal, men som for daglig bruk går til en bedrift. Sjablongen midt på er for å teste ut hvor pillarene for veibro over sporet bør stå hen.


Jeg har bidratt litt til landskapsbyggingen, og foretrekker avispapir i lim-metoden for underlag, mens standarden ellers på anlegget er skinkelærret i limblanding. Jeg klarer ikke helt å se at det er noen kvalitive forskjeller på metodene, bortsett fra at avispapirmetoden er billigere siden jeg bruker avfall. "Min" metode, som jeg har brukt siden 1967, er nok noe mer tidkrevende siden den krever 4-6 lag med avispapir mens skinkelærretmetoden krever bare ett lag.


Her praktiseres skinkelerretsmetoden på Undredal. Igjen brukes modell av modellen for å vite hvor man skal hen med landskapsutformingen.

Meny

Startsiden TMJK Glomfjordbanen 3.0
Bilder fra 2010
Bilder fra 2012 NB! Ikke laget ennå


This article is shown 24112 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/28124.jpg

I dag 3 treff på mj, og 3318292 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 546 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2016). TMJK 2011. Downloaded 24.07.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=340&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33